fredag 20 oktober 2017

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes Mugshot

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som inte är så vanligt att man pratar om, nämligen bröstcancer hos män. All info som jag skriver här idag har jag hämtat på medicinsk-info.se då jag själv har väldigt dålig kunskap om detta.

Det jag vet är att det förekommer och att det inte nämns speciellt ofta. Fakta säger att 0,5% av alla bröstcancerfall är fall hos män. Ca. 40 män insjuknar varje år. Ett konstigt fakta är att bröstcancer är vanligare hos män med judisk bakgrund. Även de män som av antingen sjukdomsskäl, övervikt eller intar något för mycket mängd alkohol och på så sätt har ökade mängder östrogen i kroppen är mer benägna att drabbas.

Det är svårt att göra konkreta studier angående manlig bröstcancer då fallen är få, men det man har fått fram är att medelåldern på manliga patienter är ca 5 år mer än hos kvinnor då man får sjukdomsbeskedet. Behandlingen för männen är exakt samma som för kvinnor.

Jag skrev häromdagen om cancerbaksmälla, men jag tänker också på hur man som man reagerar på att få en typiskt "kvinnlig" sjukdom. Därför tycker jag att det är dags att ge lite mer utrymme för de män som drabbas så även de kan få känna att de har vårt fulla stöd.

Lacket idag är Turtle Tootsie Polishes Mugshot. Ett knalligt rosa holo som täcker på två lager. Jag tänkte försöka ha så mycket nail art som möjligt denna veckan så det blev en accentnagel gjord med A-England Camelot stämplad med Hit The Bottle Psycho Pink med ett mönster från BP 63.

Today I will bring up a subject that is not so common talked about, namely male breast cancer. All the information I'm writing here today Is found at medicinsk-info.se, because I have very little knowledge about this.

What I know is that it occurs and that it's not mentioned very often. (Swedish facts) Facts say that 0.5% of all breast cancer cases are the once that is affecting men. About 40 men gets diagnosed every year. A strange fact is that breast cancer is more common in men with a Jewish background. Another riskfactor is overweight or drinking too much alcohol and thus have increased amounts of estrogen in the body are more likely to suffer.

It's difficult to do concrete studies regarding male breast cancer, as the cases are few, but what has been found is that the average age of male patients is about 5 years more than in women when the disease is reported. The treatment for men is exactly the same as for women.

I wrote about cancerhangover, but I also think about how as a male you react to suffer from a typical "female" disease. Therefore, I think it's time to give some more room for the men who suffers so they can feel they have our full support.

The polish today is Turtle Tootsie Polishes Mugshot. A bright pink holo that covers in two layers. My intention was to try to have as much nail art as possible this week so I made an accent nail with A-England Camelot stamped with Hit The Bottle Psycho Pink with a pattern from BP 63.

4 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!