söndag 31 maj 2015

United In Grey - Is it a snowflake?Då var vi redan på sista dagen av United In Grey och jag vill tacka alla som läst mina inlägg och framför allt skicka ett stort tack till er som också engagerat er och gjort egna inlägg både via bloggar, vår Facebookgrupp och på Instagram.

Jag avslutar med en manikyr som min älskade son tyckte såg ut som snöflingor vilket inte riktigt var mening från början, men efter han sa det så kan jag ju inte heller tycka något annat. Jag har lacket jag visade igår Cactus Astatine som bas. Jag har stämplat med Mentality White Opaque och mönstret kommer från MoYou London Kaleidoscope 03. Fast jag tyckte det såg lite tomt ut på något sätt så det blev en liten gnistrande sten i mitten också.

Idag är det ju även Mors Dag här i Sverige så jag vill rikta en speciell kram till alla mammor därute och kanske särskilt till er mammor som är drabbade av sjukdomen vi har uppmärksammat den här veckan eller har en familjemedlem som är drabbad. För det är ju som jag påpekat innan i veckan det här är ingen sjukdom som bara drabbar den som insjuknat utan hela familjen och vänner runt omkring en.

Man kan ju tycka att ett blogginlägg på en nagelblogg inte gör någon skillnad i kampen mot hjärntumörer, men vet ni jag tror faktiskt att det kan göra det. För om inte annat så kan det kanske få någon att känna att man inte är ensam i sin situation eller sin sorg över att blivit drabbad på ett eller annat sätt och kan jag bidra till att bara en person känner det så är det värt att göra det här. Jag vet att jag själv har känt så när jag hittat blogginlägg eller Facebookgrupper med skapade av personer som gått igenom samma saker som jag gjort vad det än har handlat om. Man hittar en gemenskap och stöd som är så viktigt.

Så återigen TACK allihopa!

So this is the last day of our United in Grey theme week and I want to thank everyone who has read my posts and above all send a big thank you to those of you who has participated and made posts on blogs, our Facebook group or Instagram.

My last grey manicure for this time is a one that my beloved son thought looked like snowflakes which is not really what I had in mind at first, but after he said it I can't stop thinking the same. I have the polish I showed yesterday Cactus Astatine as the base. I have stamped with Mentality White Opaque and the pattern comes from MoYou London Kaleidoscope 03. Though I thought it looked a bit unfinished for some reason so I pimped it with a little sparkling stone in the middle too.

Today, it's also Mother's Day here in Sweden so I would like to send a special hug to all the mothers out there and perhaps especially to you mothers who are affected by the disease, we have paid attention to this week, or have a family member who is affected. For it is as I pointed out earlier in the week not a disease that only affects those who have got the diagnose but the entire family and friends around you.

One might think that a blog post on a nail blog does not make any difference in the fight against brain tumors, but you know, I actually think it can do that. For if nothing else, it might make someone feel that they are not alone in their situation or their sorrow over that they have been  affected in one way or another and if I can help just one person feel a bit better, it's worth doing this. I know that I have felt that way when I have found a blog post or Facebook Groups that has been created by people who have gone through the same things I have done whatever it has been about. That kind of community and support is so important.

So thanks again everyone!

lördag 30 maj 2015

Reader's Choice & United In Grey - Cactus AstatineLördag och vädret är väldigt grått och tråkigt utanför mitt fönster, men vad gör väl det när man har golfspel till Xbox att roa sig med!

Det är ju fortfarande United In Grey som gäller även om jag idag kombinerar detta med läsarnas val.

Så vad tänker jag fundera på idag då? Jo, igår klagade jag lite på vården, något jag faktiskt normalt sett inte gör så idag tänker jag istället ge lite beröm till vårt lands system med högkostnads skydd på mediciner. Visst alla mediciner ingår ju inte i detta, men väldigt många. I vårt avlånga land är det ju som så att du betalar som högst 2200 kronor för mediciner (receptbelagda som ingår i högkostnadsskyddet) per 12 månaders period.

Återigen vad har nu det här med United In Grey och tumörsjukdomar i hjärnan och hypofysen att göra då? Jo, för gemensamt för personer med den här typen av sjukdomar är att det går åt mediciner och i vissa fall väldigt mycket och kanske även under resten av livet. Många är nog dom som aldrig skulle haft råd att lösa ut sina mediciner om inte det här funnits. Jag kan ju bara se till vår familj där det används mediciner som faktiskt är helt livsnödvändiga för ca 150-200.000 varje år. Tänk er själva om ni inte hade något val utan verkligen behövde dom här medikamenten, men kanske till och med hade behövt ta lån för att kunna lösa ut dom. Nä, jag kan säga att jag många gånger under det gångna året varit väldigt tacksam för att jag bor i ett land med det systemet som vi faktiskt har både när det gäller sjukvård och medicinkostnader.

Lacket som ni röstade fram skulle visas denna kombinerade lördag är ett svenskt Indiemärke, som tyvärr inte tillverkas längre. Lacket är Cactus Astatine ett mycket fint mörkgrått holo.

Lätt att lacka med och täcker på två lager. Jag har mitt nya favorit topplack HK Girl från Glisten & Glow över också på bilderna.

Slumpgeneratorn fick välja lack till nästa veckas omröstning. Rösta fram er favorit av de här tre.

Saturday and the weather is very gray and dull outside my window, but who cares when you have golf game for the Xbox to entertain themselves with!

It's still United In Grey week even if I combine this with the readers' choice today. So what do I want to talk about today?

Well, yesterday I complained a bit of our health care, something I actually don't normally do so today I instead want to give some praise to our country's system of high-cost protection for medicines. Certainly all medications isn't included's but very many. In Sweden you are not supposed to pay more than 2200 SEK (260 USD) a year before you are granted free medicine for the rest of that 12 month period.

Again, what has this to do with the United In Grey theme week and tumor diseases of the brain and the pituitary gland? Well most persons with this type of disease is forced to take medications and in some cases very much medicins and for some this is for the rest of their lifes. I think that there are many that probably could never afford to bail out their medicines unless this existed. I can only look to our family. We need medications for approximately 150 to 200,000 SEK (17700-23500 USD) each year. Just imagine if you had no choice but really needed that medicine to survive and had to take loans to be able to get them. Nah, I can say that I have many times in the past year been very grateful that I live in a country with the system that we actually have in terms of both health care and medical expenses. 

Now to this weeks reader's choice polish. A polish from a Swedish Indie Brand, who unfortunately are not manufactured anymore. The polish is Cactus Astatine a very nice dark gray holo.

It's easy to paint with and covers in two layers. I have my new favorite topcoat HK Girl from Glisten and Glow over in the pictures.

The random number generator have choose the polishes that you can vote for this week.

fredag 29 maj 2015

United In Grey - Grey On GreyVeckan går snabbt mot sitt slut och så även vår temavecka. Det finns massor jag skulle kunna skriva om när det gäller tumörer i hjärnan och hur både den som drabbas och dess anhöriga blir bemötta av sjukvården. Men just idag finns faktiskt inte riktigt orken till att göra detta i alla fall inte utförligt.

Jag kan bara säga så här. Vi upplevde att vi under den mest akuta fasen blev fantastiskt bemötta och har så blivit under det ca 1½ året som gått, men nu som först känner jag mig riktigt besviken. Detta efter att i ungefär 1½ månad försökt få en läkare att ringa tillbaka till oss utan att detta skett.

Hur har ni blivit bemötta i vården?

Dagens manikyr är gjord av ännu ett av mina favoriter av gråa lack nämligen OPI Cement The Deal som kommer från Fifty Shades Of Grey kollektionen. Över detta har jag stämplat ett mönster med gråa band med hjälp av Mentality Grey Opaque och mönster från Born Pretty Store 26


The week is fast reaching its end and so also our theme week. There's lots I could write about when it comes to tumors in the brain and how both the victims and their families are treated by health care. But right now I actually doesn't really have the strength to do this, at least not extensively.

I can only say this. We experienced that during the most acute phase we became treated fantastic and that is the way it has been during the 1½ years that has gone by. Now is actually the first time that I feel really disappointed. This after approximately 1½ months trying to get our doctor to call back to us without this has happened.

How have you been treated from the health care?

Today's manicure is made of another one of my favorites when it comes to gray polishes namely OPI Cement The Deal that is a part of the Fifty Shades of Grey collection. Over this I have stamped a pattern in another shade of grey using Mentality Grey Opaque and the pattern of small ribbons comes from Born Pretty Store plate 26.

torsdag 28 maj 2015

United In Grey - Grey RibbonHörrni den här veckan går ju i det grå bandets tecken och därför googlade jag lite på just Hjärntumörer. Jag vet att jag förra året fick fram fakta på att det var en av de vanligaste cancerformerna hos barn, men alla som får en tumör i hjärnan eller i hypofysen som också räknas in här har ju faktiskt inte cancer. Cancer är det ju först om tumören är elakartad.

På Cancerfondens sida hittade jag följande information: Tumörer i hjärnan drabbar alla åldrar, men är vanligast hos personer över 60 år. Ungefär hälften av de ca 1100 som varje år i Sverige drabbas är faktiskt över 60. Utöver de 1100 får ca 100 till cancer i någon del av nervsystemet och ca 100 personer tumörer i hypofysen. Sammanlagt betyder det att cancer i hjärnan är den elfte vanligaste cancerformen i Sverige.

De vanligaste symptomen på en tumör någonstans i hjärnan eller hypofysen för den delen är: Huvudvärk, Illamående och kräkningar, Epileptiska anfall, tal- hörsel- synproblem, balansproblem, försämrad rörelse och känselförmåga och psykiska besvär. Många av dom här besvären kan ju bero på många andra saker också så helt enkelt är det nog inte för våra läkare att konstatera just den här sjukdomen.

Just tumörer i hjärnan är en av dom saker som forskarna fortfarande vet ganska lite om varför dom uppkommer, men intensiv forskning pågår om detta. Vill man hjälpa till att bidra till forskningen kan man skänka bidrag till Cancerfonden eller Hjärnfonden.

Nu till dagens gråa manikyr. Jag tog fram ett av mina favoriter bland gråa lack nämligen Powder Perfect The Clave, gjorde en accentnagel med hjälp av Milani White On The Spot och använde mig också av Nail Vinyls Vinyls For A Cause stencil för att göra ett fint litet grått band.

This week is about the Grey Ribbon and therefore I searched on Google a bit about brain tumors. I know that when we did this week last year I found out that in Sweden Cancer in the brain is one of the most common cancers that children is affected by. But everyone that gets a tumor in the brain or pituitary gland, which also is included here actually doesn't have cancer. It's cancer first if the tumor is malignant.

At the Swedish Cancerfondens homepage I found the following information. And this is numbers that affect Sweden. Tumors in the brain affects all ages, but is most common in people over 60 years. About half of the approximately 1100 in Sweden that each year gets this diagnosis are actually over 60. In addition to the 1100 about 100 more gets cancer in any part of the nervous system and approximately 100 persons tumors in the pituitary gland. Altogether it means that brain cancer is the eleventh most common cancer in Sweden.

The most common symptoms of a tumor anywhere in the brain or pituitary gland, for that matter are: headache, nausea and vomiting, seizures, speech- auditory- or vision problems, balance problems, impaired movement and tactility and psychological disorders. Many of  these symptoms may of course depend on many other things as well so it's probably not easy for our physicians to conclude this particular disease.

Tumors in the brain is one of the things that scientists still know very little about the reasons why they occur, but intense research is going on about this. 

Now to today's gray manicure. I took out one of my favorite gray polishes namely Powder Perfect The Clave, made an accent nail using Milani White On The Spot and also used  Nail Vinyls Vinyls for a Cause stencil to make a nice little gray ribbon.


onsdag 27 maj 2015

United In Grey - Red and Grey!Denna veckan handlar om det Gråa Bandet en vecka för att få oss lite mer uppmärksammade på tumörsjukdomar i hjärnan.

Idag väljer jag att skriva om något som gör stor skillnad för många sjuka barn runtom på våra svenska sjukhus. Det finns liknande organisationer i många andra länder också.

Jag tänker på Min Stora Dag. Alla kanske inte känner till vad den organisationen sysslar med, men jag misstänker att en del av er hört talas om barn som fått sin allra högsta önskan uppfylld av just Min Stora Dag. Det handlar alltså om en organisation där personal på sjukhusen får nominera barn som dom känner skulle behöva något extra för att orka. Har sen det här barnet tur så blir det utvalt att få skicka in några olika önskemål på saker som dom drömmer om att få göra. Det kan vara att få träffa en kändis eller åka och titta på något speciellt. Jag läste t.ex på deras Facebook sida att ett barn fanns på plats i Wien och såg Måns Zelmerlöv vinna Eurovision och allt detta genom att det fått önska sig detta via Min Stora Dag.

Men tänker ni, en organisation som bara plockar ut enstaka barn är väl inte så bra, men så är det verkligen inte för Min Stora Dag gör massa andra saker också. Saker som betyder så mycket när man är sjuk. Det delas ut biobiljetter, det ordnas grupparrangemang runt om i vårt avlånga land. Så det är många barn och föräldrar som får en stund av glädje mitt allt det jobbiga med hjälp av dom. Vill ni läsa mer så hittar ni deras hemsida här och Facebook sida här.

Som ni ser så finns det ljuspunkter även för barn som måste vistas mycket på sjukhus.

Men nu till dagens manikyr. Den blev inte helt klockren och det berodde mest på att jag valde att använda mig av ett mönster från min nya MoYou London Doodles 01. Alla mönstren på den plattan är runda och det var lite knepigt att få det att få plats på naglarna. Jag får testa när jag har kortare naglar nästa gång. Hur går då den här röda manikyren ihop med United In Grey? Jo, basen är Barry M Raspberry, men mönstret är stämplat med Mentality Grey Opaque alltså blir det en manikyr med grått!
This week is all about the Gray Ribbon a week to give attention on tumor diseases of the brain.

Today I choose to write about something that makes a big difference for many sick children around our Swedish hospitals. There are similar organizations in many other countries too. Such as: Dream Come True, Wish Upon A Star, Dreamfactory and Share A Dream. But in Sweden this is called Min Stora Dag whish means My Big Day in English.

Not all of you may know what the organization is doing, but I suspect that some of you have heard of children who have gotten their biggest dream fulfilled by one of these organisations. In Sweden it's the staff at the hospitals that gets to nominate children that they feel would benefit of getting something really special. If that child is lucky it will be selected to it's own Min Stora Dag. The child get to send in a couple of different suggestions of things it is dreaming of doing. It may be to meet a celebrity or go and look at something special or somewhere special. I read for example on their Facebook page that a child got to go to Vienna and see the Eurovision Song Contest final. And watch our Swedish Måns Zelmerlöv win the whole thing and all this because Min Stora Dag made it happen.

But, you might think that an organization that just picks out individual children doesn't sound so good, but that is not exactly the case at least not when it comes to Min Stora Dag because they are doing lots of other things too. Things that mean so much when you are sick. Lots of children gets movie tickets, they also organized group events across our country. So there are many children and parents that gets a moment of joy in a time of sickness and sadness. If you want to learn more you can find their website here and Facebook page here.

As you can see, there are bright moments even for children who has to spend lots and lots of times in hospitals.

But now to today's manicure. It was not quite satisfied with this mainly because I chose to use a pattern from my new MoYou London Doodles 01 plate. All the patterns on the plate is round and it was tricky to get it to fit on the nails. I'll try when I have shorter nails next time. And how is this manicure suitable for United In Grey? Well, the base is Barry M Raspberry, but the pattern is stamped with Mentality Grey Opaque thus becomes a manicure with gray!

tisdag 26 maj 2015

United In Grey - OPI Dark Side Of The Mood with watermarbleVi fortsätter vår United In Grey temavecka. En vecka i det grå bandets tecken.

Något som har slagit mig efter vår sons sjukdom är att folk har en tendens att tycka allt är bra och över så fort man kommit hem från sjukhuset och operationen har gått bra. Men och det här gäller för alla som har allvarliga sjukdomar som inte syns på utsidan, för den som är sjuk och för familjen så är det ju faktiskt inte så.

Det som följer efter är ju den eviga ängslan att något ska gå fel igen, i många fall ganska jobbig medicinering som för en del bara är en tid och för en del livet ut. Rädslan att man ska dra hem en magsjuka som kanske inte är så farlig för de flesta, men för vissa kan innebära livsfara. Jag tror ni förstår hur jag menar. För oss som lever ihop med personer som har dolda allvarliga sjukdomar är det inte över. Visst man går in i en vardag och för många av oss så är vardagen väldigt lik alla andras,

Vad vill jag egentligen säga. Jo, för mig personligen blev det nästan provocerande ett tag när folk sa till oss att vad skönt att allt har gått bra och menade att nu är ju allt som vanligt igen. Det blir aldrig som vanligt igen eller i alla fall inte som vanligt var innan familjen drabbades och bara för att man inte ser sjuk ut så betyder inte det att man är frisk. Det är inte kul att få höra: Varför ska du gå hem efter halva dagen du ser ju inte sjuk ut!

Nästa gång ni funderar på varför någon inte klarar att jobba eller gå i skolan på heltid kanske ni istället ska fråga personen hur den mår istället för att döma.

Nu till dagens manikyr. För idag har jag testat OPI Dark Side Of The Mood ett av Fifty Shade Of Grey lacken. Och jag var inte imponerad. Jo, färgen är fin ett riktigt, riktigt mörkt grått lack. Men det var inte kul att måla med. Jag har tre lager som var slabbiga och skira att applicera och topplack på.

Däremot så funkade det över förväntan för att göra watermarble. Förutom Dark Side Of The Mood har jag använt Mentality Neon opaque Purple och Magenta som också var utmärkta till det här.


We continue with our United In Grey theme week. A week in honor of the gray ribbon.

Something that has struck me after our son's illness is that people have a tendency to think that all is well and over as soon as you come home from the hospital and the surgery has gone well. But and this applies to all who have serious illnesses that are not visible on the outside both for the sick person and for the family that is not entirely true.

Because what you have coming is the eternal fear that something will go wrong again, in many cases quite bothersome medication for some only a short time and for some for a lifetime. The fear that you will get some kind of stomach flue that you will pass on that may not be so dangerous for most, but for some it can be fatal. I think you know what I mean. For us living with people who have hidden serious illnesses it is not over. Certainly you go in to some kind of normal living, and for many of us it looks very similar to everyone else's,

So what is it that I really want to say. Well, for me personally, it was almost provoking for a while when people told us what a relief that everything has gone well and you could hear that they in the same sentence meant that ok everything is back to normal again. It never gets back to normal or at least not as it was before the family was hit by illness and just because you don't look sick does not mean that you are fine. It's not fun to hear: Why should you go home after half a day you don't seem to be sick!

Next time you are thinking of why someone is unable to work or go to school full time maybe you should be asking that person how she/he is doing instead of judging.

Now on to today's manicure. I have tried OPI Dark Side Of The Mood from the Fifty Shades of Grey collection. And I was not impressed. Well, the color is nice a really, really dark gray with some shimmer. But it was no fun to paint with. I have three layers that were sheer and messy to apply. And a layer of topcoat. 

However it worked beyond expectations to make water marble. In addition to Dark Side Of The Mood I have used Mentality Neon Opaque Purple and Magenta which were also excellent for this.

måndag 25 maj 2015

United In Grey - Waterfall manicure


Idag är första dagen på årets United In Grey vecka. En vecka som är tillägnad det grå bandet. Ni vet ju alla att det finns en uppsjö med band som står för olika saker och faktum är att just grått band står för fler än en sak, men den här veckan ägnar vi åt att uppmärksamma att det står för att öka info och uppmärksamhet kring Hjärntumörer och cancer i Hjärnan. 

Ni som följt mig en längre tid vet att det här är ett ämne som är väldigt viktigt för mig personligen. Men jag tänker inte gå in så värst djupt på detta idag. Om ni vill veta mer så kan ni gärna läsa förra årets United In Grey inlägg. 

Jag kommer heller inte att be er att donera pengar till något eller hålla i någon insamling då jag tycker att det är upp till var och en om man vill göra detta och till vilket ändamål man i så fall väljer att donera till. 

Nä, istället vill jag att vi lackbloggare går samman och visar vårat stöd till dom som är drabbade av tumörsjukdomar i eller omkring hjärnan. För ibland är det just det som behövs. Stöd, känslan av att man har folk omkring sig som bryr sig, som finns där när man är ledsen och behöver prata. Eller som kanske i vårt fall personer som gör en insats av helt fri vilja för någon okänd därute. 

Om du vill medverka så finns det en United In Grey grupp på Facebook där all info finns eller så mailar du mig: lackycorner@gmail.com

Nog om detta, nu till dagens grå manikyr. Jag har Purrfect Pawlish Mountain Of Madness som bas och på det har jag gjort en enkel med snygg Waterfall manikyr med hjälp av Zoya Storm, Barielle Endurig och A-England Merlin. 

Enkelt är ofta snyggt!Today is the first day of this year's United in Grey week. A week dedicated to the gray ribbon. You all know that there are a plethora of ribbons that stands for different things and the fact is that the gray ribbon stands for more than one thing, but this week is dedicated to raise information and awareness of Brain Tumors and cancer of the brain which is one of the things that the gray ribbon represents.

Those of you who followed me for a while know that this is a topic that is very important to me personally. But I will not go so deeply into that today. Please read last years United In Grey posts for more info.

I will not ask you to donate money or collect money because I think it is up to each one of you if you want to do that in if so it's very individually to what purpose you chose to donate to. We all have different causes that is close to our hearts. 

No, instead I want us bloggers to get together and show our support for those who are afflicted with tumors in or around the brain. For sometimes that is just what is needed. Support, the feeling that you have people around you who care, who are there when you are sad and need to talk. Or perhaps in our case people who make an effort of completely free will for some unknown out there.

If you want to participate there is a United In Grey group on Facebook where all info is available or you could mail me: lackycorner@gmail.com

Enough of this, now to today's gray manicure. I have Purrfect Pawlish Mountain Of Madness as the base and I have done a simple but neat Waterfall manicure using Zoya Storm, Barielle Endurig and A-England Merlin.

It doesn't have to be complicated to be nice!söndag 24 maj 2015

Barry M - Raspberry

Då kör vi väl lite rött igen. Vet inte hur ni känner, men jag kan absolut känna ett riktigt behov att sätta på ett rött lack lite då och då. För det är supersnyggt.

Idag är det Barry M Raspberry som fått komma upp ur lådan. Det första lacket jag testar från detta märket faktiskt.

Raspberry är inte det där riktigt klassiskt röda utan lite mörkare precis som namnet antyder. Ett bra krämlack som täcker på två lager. Torktiden var bra och på bilderna har jag topplack på också.

Det här är absolut en färg som tilltalar mig en som alltid känns rätt. Och Barry M var en trevlig bekantskap som jag som tur är har två till lack från.


Here we go with some red nails again. Do not know how you feel, but I can definitely feel a real need to put on a red polish now and then. Just because I love red nails.

Today I have taken Barry M Raspberry out of my untested drawer. The first polish I try from this brand.

Raspberry is not that really classically red, but a bit darker as the name implies. A good cream polish that is covering in two layers. The drying time was good and in the pictures I have a  layer of topcoat on too.

This is definitely a color that appeals to me and that always feels right. And Barry M was a pleasant acquaintance that I fortunately have two more polishes from to try. 

lördag 23 maj 2015

Läsarnas Val / Reader's Choice - Parrot Polish Rainbow

Då var det lördag igen. Ska försöka städa av här lite och åka på jakt efter svarta petunior tror jag.

Lacket ni valde åt mig i förra veckans omröstning blev Parrot Polish Rainbow, men det var väldigt jämt kan jag säga.

Jag har lite kluven inställning till det här lacket. Ni ser ju bilderna, jättefint! Jo, men jag tycker kanske att det är finare på bilderna än i verkligheten. Visst det är superfina växlingar mellan färgerna som är mycket tydliga och färgerna är ju fina och så.

Men lacket är skirt. Jag har tre lager på bilderna och det är på gränsen. Ett fjärde hade nog inte skadat faktiskt. Torktiden var bra och ett lager topplack är det på också.

Vad är det då som gör att jag känner mig kluven? Visst det här har lite holo i sig vilket inte är helt vanligt för den här färgskiftningen, men jag har lite tröttnat på just dom här multichroma som skiftar mellan lila, guld och grått. Ja dom är snygga, men faktiskt lite tråkiga också nu enligt mig.

Nästa lördag är det United In Grey vecka så därför får ni tre olika gråa lack att rösta på denna gången.
It's Saturday again I will try to clean the house a bit and go to town in search of black petunias I think.

The polish you chosed for me in last week's vote was Parrot Polish Rainbow, but it was a very close race between this and Shimmer Liana I can say.

I have some ambivalent attitude to this polish. You can look at the pictures, it's beautiful! Yes, but I think maybe it's nicer in the pictures than in reality. Sure there are super nice and clear shifts between the colors and the colors are nice.

But the polish is sheer. I have three layers in the pictures and that is needed. A fourth would probably been a good thing. The drying time was good and I have a layer of topcoat on too.

What is it that makes me feel ambivalent? Sure this has some holo effect in it which is not entirely common for this color shift, but I think I have became a little tired of  multichromes shifting between purple, gold and gray. Yes they are still good looking, but actually a little boring according to me.

Next Saturday is during the United In Grey week so therefore you get three different gray polishes to vote for this time.

fredag 22 maj 2015

Purrfect Pawlish - Lovecraft Collection part 3

Dags för tredje och sista inlägget med lack från Purrfect Pawlish kommande Lovecraft kollektion som släpps den 26/5.

Mer Info finns här: Purrfect Pawlish Bigcartel Store, Purrfect Pawlish Facebook

Idag blir det tre mörka lack, två holo och ett glitter.

Vi börjar med Cosmic Fear ett nästan svart hololack. Jag skriver nästan för att det är svårt att hitta ett svart holo som verkligen ser helt svart ut även i skuggan. Det här är bra nära ska ni veta.

Det var bra att applicera och två lager räcker utan problem. Torktiden var normal och på bilderna har jag inget topplack.

Det här är verkligen supersnyggt. Härliga regnbågar och jag kan inte få nog av svarta holos. Unikt, nä kanske inte, men vad gör väl det när det är så snyggt.

Time for the third and final post with polishes from Purrfect Pawlish upcoming Lovecraft collection that will be released on the 26th of May.

More info is available here: Purrfect Pawlish Bigcartel Store, Purrfect Pawlish Facebook

Today I have the three dark polishes from the colletion for you. Two holographic and one glitter polishe.

Let's start with Cosmic Fear an almost black holopolish. I write almost because it is difficult to find a black holo that really looks completely black even in the shade. This is one of the better ones I've tried. 

It was good to apply and two layers is all you need. The drying time was normal and there are no topcoat on in the images.

This is really super neat. Beautiful rainbows and I personally I can't get enough of black Holos. Unique, well maybe not, but who cares when it is so pretty.


Näst ut är Dagon. Och det här är absolut min favorit i hela kollektionen. Ett mörkblått glitterlack med lite grönt och prismatiskt glitter i sig också. Det här bör ses i verkligheten för det är nog något av det glittrigaste jag sett på länge.

Det här var lite tjockt i formulan, inte så att det störde mig, men jag kan tänka mig att en del kommer vilja tunna det lite. Två lager räcker för täckning. Det något tjockare formulan påverkan dock inte torktiden som var snabb ändå. Jag har ett lager topplack på bilderna, men som vanligt med glitterlack så kan två vara att föredra.

Som sagt det här blev snabbt en favorit för mig. Det glittrar helt underbart om det och färgen i sig är supervacker. Jag kan absolut se det här som det ultimata festlacket.

The second out is Dagon. And this is definitely my favorite of the entire collection. A dark blue glitter polish with a little green and prismatic glitter in it. This should be seen in reality because it's probably one of the sparkliest polishes I've seen in a long time.

This was a bit thick in the formula, not that it bothered me, but I can imagine that some will want to thin it a bit. Two layers is enough for coverage. The slightly thicker formula didn't effect the drying time. It dries fast.  I have one layer of topcoat in the pictures, but as usual with glitter polishes two can be preferable.

As I said this quickly became a favorite of mine. This is so sparkly and beautiful and the color itself is super beautiful. I can definitely see this as the ultimate partypolish.
Sist ut är The Great Old Ones ett lack som jag tyvärr inte riktigt tycker kommer tillrätta på mina bilder. Jag upplever det något mer lila i verkligheten. Dock är det ett mycket mörkt lila lack med holo som är riktigt fin. 

Återigen ett lack som var riktigt bra att måla med och täcker på två lager. På bilderna ser ni det utan topplack. 

Det här är också ett lack som tilltalar mig väldigt mycket. Både färgen och den tydliga holoeffekten i det. Kan lätt se mig själv plocka fram det här igen när jag inte riktigt vet vad jag vill bära.  

Last out are The Great Old Ones a polish which I unfortunately don't really think I capture in it's real beauty in my pictures. I find it slightly more purple in reality. However, it is a very dark purple polish with holo that is really nice.

Again, a polish that was really great to paint with and covers in two layers. In the pictures you can see it without topcoat.

This is also a polish that appeals very much to me. Both the color and the beautiful rainbows in it. I can easily see myself picking up this again when I don't really know what I want to wear.