torsdag 31 december 2020

Depend 7 Day - Most Wonderful Time & You're Invited

Pressutskick

Vill passa på att önska alla ett riktigt Gott Nytt År! Nu lämnar vi 2020 bakom oss. Ett år som varit så annorlunda än alla andra man varit med om. Mycket tråkigheter, men även en del bra saker som hänt. Hade givetvis önskat mig ett bättre slut på det här året, men som sagt nu ser vi framåt istället. Det blir en lugn kväll här hemma med lite god mat och troligen en film på tv. 

Man ska ju avsluta året med lite bling tycker jag nog även om man inte ska fira ihop med andra. Här har jag använt mig av det rosaröda Most Wonderful Time och det rosa glittret You're Invited från Depend 7 Day Holiday Cheer kollektion. Bägge var smidiga att jobba med och jag har 2 lager av Most Wonderful Time. 

Jag tycker det var kul att man i en julkollektion tar med ett rosa glitter. Många är kanske lite trötta på rött efter julen och vill ha något annat till nyår. Själv blir jag i och för sig aldrig trött på rött, men jag gillar färgen på Most Wonderful Time väldigt mycket och lite glitter hör ju som sagt till på nyår. 

Press Sample

Want to take the opportunity to wish everyone a really Happy New Year! Let's leave 2020 behind us. A year that has been so different from every other year you have been through. A lot of sadness, but also some good things that happened. Had of course wished me a better end to this year, but as I said now we look forward instead. It will be a quiet evening here at home with some good food and probably a movie on TV.

You should end the year with a little bling, I think, even if you should not celebrate with others. Here I have used the red/pink Most Wonderful Time and the pink glitter You're Invited from Depend 7 Day Holiday Cheer collection. Both were easy to work with and I have 2 layers of Most Wonderful Time.

I think it was fun to bring a pink glitter in a Christmas collection. Many people may be a little tired of red after Christmas and want something different for the New Year. Personally, I never get tired of red per se, but I like the color of Most Wonderful Time very much and a little glitter is part of the New Year celebration.

torsdag 24 december 2020

Turtle Tootsie Polishes - Countdown To Christmas 2019

 God Jul på er allihopa!

Jag kan inte precis påstå att jag tycker det känns som julafton idag. Vi firar hemma gubben och jag eftersom jag fortfarande räknas som pestsmittad. Att äta julbord i mjukisbyxor var i och för sig smidigt, men nej jag vill ha mina barn här. Men nu går ju inte det och det är bara att acceptera, det är ju för övrigt om jag ska vara elak vid mig själv mitt fel att inte yngste sonen är här. Äldste skulle varit här några dagar före jul, han jobbar nu. Yngste däremot skulle varit här med oss idag, men som tur är har han världens finaste sambo vars familj han nu är med istället. 

Nog om detta, även om man är sjuk och faktiskt har ganska jobbigt för att sitta uppe några längre stunder så har jag sett till att jag har snyggt lack på naglarna i alla fall. Det här lacket var med i förra årets Indie Countdown to Christmas adventskalender som jag hade. Det skulle jag även haft i år, men Postnord har gjort sitt allra bästa arbete för att jag inte skulle få den innan jul. Nåja lacket kommer från Turtle Tootsie Polishes och heter Countdown to Christmas 2019. Det är ett klassiskt julrött holo. Lite skirt så tre lager har jag för täckning, men jättebra att jobba med. 

Det kan faktiskt inte bli mer jul än så här på naglarna, eller det är väl om man gjort någon jul nail art, men det får bli till nästa år det. Jag är i alla fall så glad att jag åtminstone kan titta på mina naglar och njuta lite. 

Merry Christmas to you all!

I can not exactly say that I think it feels like Christmas Eve today. We celebrate the old man and I at home because I am still considered infected with the plague. Eating Christmas food in soft pants was in itself convenient, but no I want my children here. But now it is not possible and it is just to accept, it is by the way if I should be mean to myself my fault that the youngest son is not here. The Elder would have been here a few days before Christmas, he's working now. The youngest, on the other hand, would have been here with us today, but fortunately he has the world's finest partner whose family he is now with instead.

Enough about this, even if you are sick and actually have quite a hard time sitting up for a few longer moments, I have made sure that I have a nice polish on my nails in any case. This polish was in last year's Indie Countdown to Christmas Advent calendar that I had. I would have had that this year too, but Postnord has done its very best work so that I would not get it before Christmas. Well, the polish comes from Turtle Tootsie Polishes and is called Countdown to Christmas 2019. It is a classic Christmas red holo. A little sheer so I have three layers for coverage, but great to work with.

It can actually not be more Christmas than this on the nails, or I guess it could if I had done some Christmas nail art as well, but that won't happen right now. In any case, I'm so happy that I can at least look at my nails and enjoy a little.tisdag 22 december 2020

Depend 7 Day - Jingle All the Way & Shine For You

Pressutskick

Om någon hade sagt till mig när jag fick mitt positiva provsvar den 9/12 att jag tre veckor senare fortfarande inte var tillbaka på jobbet hade jag nog skrattat. Då kändes det som en liten förkylning, visst började det kännas skumt i kroppen just dagen för svaret, men det här blir ju milt. Saken är den att det blev det, jag har en mild version och ändå orkar jag inte sitta vid datorn mer än korta stunder, jag blir yr, trött och det känns ungefär som när jag var riktigt utmattad. Plus att jag från och till blir andfådd och flåsar som en hund. Det blev inte det slutet på året jag tänkt mig vill jag lova. 

Idag tänker jag visa två superfina lack från Depend 7 Day Holiday Cheer kollektion. Det är det mörkröda Jingle All the Way som är skimmer och det guldglittrande Shine For You. Bägge var riktigt smidiga att lacka med och täcker på två lager. Jag rekommenderar att ha topplack på även om inget av lacken blir matt utan. 

Älskar det här mörkröda lacket så mycket, det guldiga är superfint också, men för mig passar det bättre som accent än på egen hand i en manikyr. Tillsammans blir de här två den perfekta julmanikyren. 

Press sample

If someone had told me when I received my positive test result on the 9th of  December that I was still not be back at work three weeks later, I would probably have laughed. Then it felt like a small cold, of course it started to feel foamy in the body just the day of the answer, but this will be mild I thought. The thing is that it did, I have a mild version and yet I can not sit at the computer for more than short moments, I get dizzy, tired and it feels like when I was really exhausted. Plus I occasionally get out of breath and pant like a dog. It was not the end of the year I thought I would promise.

Today I intend to show two super nice polishes from the Depend 7 Day Holiday Cheer collection. It's the dark red Jingle All the Way that is shimmer and the gold glittering Shine For You. Both were really easy to paint with and cover in two layers. I recommend wearing topcoat even if none of them becomes dull without it.

Love this dark red so much, the golden is super nice too, but for me it fits better as an accent than on its own in a manicure. Together, these two will be the perfect Christmas manicure.
tisdag 15 december 2020

China Glaze - Free To Be Sesame

 Det här med att ha Corona är faktiskt inget jag kan rekommendera. Nej, jag är inte speciellt dålig och ändå är det väldigt jobbigt, så jag lider extremt mycket med dem som fått en riktigt jobbig version. Jag måste varit helt symtomfri i 48 timmar och blivit godkänd för återgång till arbete av en sköterska på smittskydd och jag har fått inse att det inte kommer hända denna veckan. Pratade med en annan person från vårdhygien som dessutom tyckte att man skulle vara hemma någon dag extra för säkerhets skull. Min största mardröm är att smitta andra med den här skiten. Så snälla ni för att vi ska få slut på det här och inga fler ska behöva drabbas, följ alla råd och restriktioner, var inte själviska genom att tänka att det inte gör så mycket om bara jag fuskar lite, för det gör det. Just du kan i förlängningen vara orsaken till att flera andra precis som jag nu kommer att få fira jul utan barn och familj, vilket är tråkigt, men ingen katastrof. Men just du kan vara orsaken till att någon förlorar en anhörig i den här helvetessjukdomen. Det är inte läge att vara självisk, det blir jul nästa år också, men inte för alla. 

Nog med tråkigheter nu, för lacket jag ska visa idag är långt ifrån tråkigt. Nej, det är inte heller från en julkollektion, men kunde absolut ha varit det. Det här är China Glaze Free To Be Sesame ett grönt lack fullspäckat med prismatiskt glitter. Väldigt smidigt att jobba med och två lager räcker. Topplack är ett måste för ytan blir ganska matt annars, om man vill bära det en lite längre period är det bra att fylla på med topplack för det mattar av ganska snabbt. 

Det här är ju bara för underbart, både färgen och glittret gör att det skulle funka på vilken julfest som helst, om man nu fick ha julfester... Älskar verkligen det här lacket. 

This with having Corona is actually not something I can recommend. No, I'm not particularly ill and it's still very hard and exhausting, so I suffer extremely much with those who have had a really difficult version. I must have been completely symptom-free for 48 hours and been approved for return to work by a nurse on infection control and I have realized that it will not happen this week. Talked to another person from the care hygiene who also thought that you should be home some day extra for safety. My biggest nightmare is infecting others with this horrible disease. So please so that we can end this and no more need to be affected, follow all the advice and restrictions, do not be selfish by thinking that it does not do much if only I cheat a little, because it does. You can in the long run be the reason why several others, just like me, will now be forced to celebrate Christmas without children and family, which is sad, but not a disaster. But you can also be the reason why someone loses a relative in this hellish disease. It is not time to be selfish, it will be Christmas next year too, but not for everyone.

Enough with boredom now, because the polish I will show today is far from boring. No, it's not from a Christmas collection either, but could definitely have been. This is China Glaze Free To Be Sesame, a green polish packed with prismatic glitter. Very easy to work with and two layers are enough. Topcoat is a must because the surface becomes quite dull otherwise, if you want to wear it for a slightly longer period, it is good to add topcoat after a few days because it mattes quite quickly.

This is just too wonderful, both the color and the glitter make it work at any Christmas party, if you could have Christmas parties now ... Really love this polish.


torsdag 10 december 2020

Depend 7 Day - Opus & More Than You Know

Pressutskick 

Jaha, då sitter jag här hemma med en positiv Covid-19 test. Jag blev helt paff när jag såg resultatet, fanns väl en liten misstanke om att det kunde vara så, men helt ärligt så trodde jag det var min vanliga heshet som strulade. Jag funderade ju till och med på att gå till jobbet i måndags. Vilken nedrans tur jag inte gjorde det! Hur jag mår? Tja, halsen är konstig, jag har ont i magen, lite ont i huvudet, trött som tusan och kroppen känns som gelé, men håller det sig så här kan jag inte klaga alls. Dock har ju det här gjort att äldste sonen som skulle ha semester innan jul inte kan komma hem, vi får se hur yngste gör, men förhoppningsvis så blir inte min man sjuk och i så fall är jag smittfri vid jul så då hoppas jag att vi kan träffas, men vi vet ju ingenting än. Vilket jävla år det här blev va?

Det här målade jag häromdagen, idag vet i tusan om jag orkar måla något faktiskt, vi får se senare idag. Jag är ju väldigt inne på lack som funkar nu när vi räknar ned till jul och de här två funkar perfekt även om de inte kommer från någon julkollektion. Lacken är Depend 7 Day Opus & More Than You Know från Annica Englund kollektionen som kom förra året. Opus är ett grangrönt lite jellyaktigt lack och More Than You Know är ett julrött krämlack. Bägge var jättetrevliga att jobba med och två lager är vad jag har av både det gröna och det röda lacket. 

För mig är det här perfekta julfärger, påminner mig om färgerna på julstjärnor och julgran med röda kulor. Jag trivs så himla bra i den här enkla, men fina manikyren. 

Press Sample

Well, then I'm sitting here at home with a positive Covid-19 test. I was completely shocked when I saw the result, there was a slight suspicion that it could be so, but quite honestly I thought it was my usual hoarseness that was disturbing me. I even thought about going to work this Monday. What a lucky turn I didn't! How am I? Well, my throat is weird, I have a stomach ache, a little headache, tired as hell and my body feels like jelly, but if it stays like this I can not complain at all. However, this has meant that the eldest son who would have a holiday before Christmas can not come home, we will see how the youngest does, but hopefully my husband will not get sick and in that case I am infection free at Christmas so then I hope that we can meet, but we know nothing yet. What a glorious year this has been!

I painted this the other day, today I'm not sure if I can actually paint something today, so tired. We'll see later today. I'm very into polishes that works now when we count down to Christmas and these two work perfectly even if they do not come from any Christmas collection. The polishes is Depend 7 Day Opus & More Than You Know from the Annica Englund collection that came out last year. Opus is a spruce green slightly jelly-like polish and More Than You Know is a Christmas red cream polish. Both were very nice to work with and two coats are what I have of both the green and the red polish.

For me, these are perfect Christmas colors, reminding me of the colors of poinsettias and Christmas tree with red ornaments. I like this simple, but nice manicure so much.

tisdag 8 december 2020

LynB Designs - How Advantageous

 Tisdag och jag väntar på att åka in till stan och göra ett Covid-19 test. Är inte speciellt orolig över resultatet, men måste testas för att få återgå till jobbet igen. Inte ett dugg kul att vara hemma längre, vill jobba. Längtar efter en vettig vardag igen, efter att kunna träffa folk när man vill och lite hur man vill. Nåja, jag är noga med att hålla mig till restriktionerna och önskar att alla andra kunde vara det också. 

Under tiden får man roa sig med att måla naglarna. Det här är LynB Designs How Advantageous ett lack som inte heller egentligen är ett jullack, men det är ett isblått holo så jag tycker det funkar bra att värma upp inför julen med. Två lager som var smidiga att applicera är vad jag har. 

Väldigt fin färg på det här lacket och jag gjorde faktiskt en nail art med vita snöflingor över, men fotona blev kassa så den får ni inte se. I vilket fall som helst så tycker jag mycket om lacket. 

Tuesday and I are waiting to go into town and do a Covid-19 test. Is not particularly worried about the result, but must be tested to get back to work again. Not a bit fun to be home anymore, want to work. Longing for a sensible everyday life again, to be able to meet people when you want and a little how you want. Well, I'm careful to stick to the restrictions and wish everyone else could be too.

In the meantime, you can have fun painting your nails. This is LynB Designs How Advantageous a polish that is not really a Christmas polish, but it is an ice blue holo so I think it works well to warm up before Christmas with. Two layers that were easy to apply are what I have.

Very nice color on this polish and I actually made a nail art with white snowflakes over, but the photos became really bad so you will not get to see it. In any case, I like this polish a lot.


måndag 7 december 2020

Winter forest

 Fick en ofrivillig dag hemma. Är hes och har lite ont i halsen, alltså får jag inte gå till jobbet. Så trött på den här förbannade pandemin nu. Längtar till den dagen vi återigen kan gå till jobbet och säga att jag känner mig lite förkyld utan att bli betraktad som pestsmittad. 

Häromdagen fick jag lite feeling och gjorde lite nailart över Depend O2 5069 Stardust Melody. Motivet hittade jag på ÜberChic Beauty Jingle All the Way. Blev inte helt hundra, men jag gillar det ändå. 

Got an involuntary day at home. Is hoarse and has a little sore throat, so I can not go to work. So tired of this damn pandemic now. Longing for the day we can go to work again and say that I feel a little cold without being considered infected with the plague.

The other day I got a little feeling and did some nail art over Depend O2 5069 Stardust Melody. I found the motive on ÜberChic Beauty Jingle All the Way. Did not turn out exactly as I wanted, but still happy with it. lördag 5 december 2020

Depend O2 - 5069 Stardust Melody

Pressutskick

 Lördag och ledigt igen, den här veckan fick jag en ofrivillig dag hemma, var tvungen att få en kortisonspruta i knät och tillbringa dagen på soffan, men oj vad den redan har hjälpt i alla fall. På grund av detta har jag inte gjort så mycket idag, tagit det lugnt och bakat lite knäckebröd bara. 

Idag visar jag ett lack som skulle kunna varit ett jullack, men det är det inte. Det här är ett av lacken i Depend O2 Once Upon A Time kollektion som kom ut 2018. 5069 Stardust Melody har en lite beigeguldig färg och med fint holo i. Täcker på två lager. 

Ibland undrar man verkligen varför man inte använt ett lack tidigare och det här är verkligen ett sådant. Väldigt vackert, jag blev nog lite kär faktiskt. 

Press Sample

Saturday and two days of from work again, this week I had an involuntary day at home, had to get a cortisone injection in my knee and spend the day on the couch, but oh what it has already helped anyway. Because of this, I have not done much today, take it easy and bake some crispbread only.

Today I show a polish that could have been a Christmas one, but it's not. This is one of the polishes in the Depend O2 Once Upon A Time collection that came out in 2018. 5069 Stardust Melody has a slightly beige gold color and with a nice holo in it.

Sometimes you really wonder why you have not used a polish before and this is really one such. Very beautiful, I probably fell a little in love with it actually.


tisdag 1 december 2020

Native War Paints - Christmas Time Is Here

 Idag har jag en slödag hemma, så skönt med de här lediga tisdagarna. Jag njuter av att ha ett städat och adventspyntat hus. Kände egentligen för att baka, men jag har redan bakat så mycket och det är synd att baka massor som inte blir uppätet sen. 

Jag fortsätter med lack med lite jultema idag. Native War Paints - Christmas Time Is Here var ett av lacken i förra årets Indie Countdown to Christmas kalender. Ett jellylack med glitter i rött och grönt i olika nyanser och även prismatiskt. Jag har tre lager för vettigt teckning, det är ju jelly så inget konstigt med det. Det var jättebra formula och smidigt att jobba med. Topplack över såklart. 

Ja, vad ska jag säga om det här. Det är kul lack, men helt ärligt så kanske jag har kommit över den här typen av lack lite grann. Eller var jag bara inte helt sugen, men jag tror i ärlighetens namn att det är så att jag inte längre är speciellt dragen till den här typen av lack. Tyvärr, för det är ett bra ett egentligen. 

Today I have a lazy day at home, so nice with these free Tuesdays. I enjoy having a clean and Advent decorated house. Really felt like baking, but I have already baked so much and it's a shame to bake lots that will not be eaten later.

I continue with polish with a little Christmas theme today. Native War Paints - Christmas Time Is Here was one of the polishes of last year's Indie Countdown to Christmas calendar. A jelly with glitter in red and green in different shades and also prismatic. I have three layers for coverage, it's jelly so nothing strange about that. It was a great formula and easy to work with. Topcoat over of course.

Well, what should I say about this. It's a fun polish, but honestly I'm a bit over this kind of polishes. Or maybe I was just not completely feeling for it today, but I think in the name of honesty that I am no longer particularly drawn to this type of polish. A pitty, because it's a good one really.

söndag 29 november 2020

Essie - Tied & Blue

 Glad 1:a advent!

Det här är min absoluta favorithelg på hela året, faktiskt nästan bättre än julafton för efter julafton är det liksom färdigt med firandet. Nu har man allting framför sig, eller i normala fall har man det i år går det inte riktigt att planera hur firandet ska ske förstås. 

Jag fortsätter med lite jullack och det kan nog hända att det dyker upp några fler under december. Det här är Tied & Blue från förra årets julkollektion från Essie. Ett underbart mörkblått lack med silverglitter i. Enkelt att måla med och två lager är vad jag har på. Topplack är ett måste för ytan blir faktiskt lite ojämn utan tycker jag. 

Älskar den här färgen så mycket, glittret fyller ingen superfunktion dock, men fint är det. Råkar ni hitta en flaska som är till salu så är det bara att slå till. 


Happy 1st Advent!

This is my absolute favorite weekend of the whole year, in fact almost better than Christmas Eve because after Christmas Eve it is almost finished with the celebration. Now you have everything in front of you, or in normal cases you have, this year it is not really possible to plan how the celebration will take place, of course.

I continue with some Christmas polishes and it may happen that a few more appear in December. This is Tied & Blue from last year's Christmas collection from Essie. A wonderful dark blue polish with silver glitter in. Easy to paint with and two coats is what I have on. Topcoat is a must for the surface actually becomes a bit uneven without. 

Love this color so much, the glitter does not fulfill any super function though, but it's nice. If you happen to find a bottle that is for sale, just hit it off.tisdag 24 november 2020

Depend - 5073 Wish for Light

 Tisdag och min lediga dag. Jag ska kolla så mina adventsljusstakar funkar och mest bara ta det lugnt tror jag. Skönt att vara ledig, men det hade varit roligare om man fått göra något kul. Normalt sett hade jag nog bjudit grannen på fika, åkt och fixat lite i någon affär eller åkt någonstans och fotat. Fota kan jag absolut göra, men resten ska man undvika just nu och det gör jag. Vill ha slut på det här helvetet så jag kan träffa mina barn precis när jag vill.

Jag längtar efter advent och jul, antar att jag behöver få det mysigt och hemtrevligt när man spenderar så mycket tid hemma. Det här gäller även för naglarna, för jag har målat med jullack ett antal gånger på rad nu och mer lär det bli nu när vi snart går in i december. Lacket jag visar idag är från Depends julkollektion 2018 tror jag. Hittade det i min otestat låda, vet att jag köpte hela kollektion. Det heter 5073 Wish for Light, tror att det går att få tag på i vissa nätbutiker och jag såg dessutom att ett från årets julkollektion var väldigt likt det här. Guldholo som var lite skirt så jag har 3 lager på bilderna. 

Helt underbar färg och perfekt bas till någon kul jul nail art, har dock inte testat, tyckte att det kanske var lite tidigt för det. 

Tuesday and my day off. I will check how my Advent lights work and mostly just take it easy I think. Nice to be free, but it would have been more fun if you could do something fun. Normally, I would probably have invited the neighbor for coffee, gone and fixed up a bit in some store or gone somewhere and took photos. I can definitely take photos, but the rest should be avoided right now and I do. Want to end this hell so I can meet my kids whenever I want.

I long for Advent and Christmas, I guess I need to make it cozy and homely when you spend so much time at home. This also applies to the nails, because I have painted with Christmas polishes a number of times in a row now and there will probably be more now when we soon enter December. The paint I show today is from Depend's Christmas collection 2018, I think. It's called 5073 Wish for Light, I think it's available in some online stores and I also saw that one from this year's Christmas collection was very similar to this. A golden holo which was a little sheer so I have 3 layers in the pictures.

Absolutely wonderful color and perfect base for some fun Christmas nail art, however, have not tested, thought it might be a little early for it.söndag 22 november 2020

Depend - 643

Pressutskick

 Jag har en lugn och skön helg, har hunnit rensa lite i garderober, gjort lite adventsfint i uterummet och bakat lite kakor. Idag är det söndag och inget är planerat, är ju inte meningen att man ska göra massa saker och jag försöker verkligen dra mitt strå till stacken. 

Något man kan göra som inte bidrar till smittspridning, men kan bidra till glädje för en själv är att måla naglarna. Lacket ni får se idag hade jag faktiskt i förra helgen. Det heter 643 och kommer från Depends höstkollektion Rethink. Ska vi säga att det är kolafärgat kanske och i crelly formula. Jag tror att det räckte med 2 lager lack, det var i vilket fall som helst smidigt att jobba med. Som vanligt har jag topplack över.

Det här är verkligen en härlig höstfärg och om man har lite livlig fantasi så kan det föra tankarna till julgodiset som ska kokas snart. 

Press Sample

I have a quiet and pleasant weekend, have had time to clean a little in the closets, prepared for Advent in the conservatory and baked some cakes. Today is Sunday and nothing is planned, Since we have pretty many restrictions right now I'm not supposed to do a lot of things and I'm really trying to pull my weight to end this pandemic. 

Something you can do that does not contribute to the spread of infection, but can contribute to the joy of oneself is to paint the nails. The polish you get to see today I actually had last weekend. It is called 643 and comes from Depend's autumn collection Rethink. Shall we say that it is caramel colored perhaps and in crelly formula. I think it was enough with 2 coats of polish, it was in any case easy to work with. As usual, I have topcoat over.

This is really a wonderful autumn color and if you have a little lively imagination, it can bring to mind the Christmas candy that will be cooked soon.söndag 15 november 2020

Sassy Cats Laqcuer - Xmas Sugar Plums

 Då var det söndagskväll igen. Har ägnat helgen åt städning och bakning. Inte de vackraste saffransbullarna jag någonsin gjort, men förhoppningsvis riktigt goda sådana. Jag längtar riktigt mycket till advent nu, att få börja förbereda sig för julen och pynta lite. Känns som att det blivit extra viktigt i år när allt annat är så himla tråkigt. 

Något som dock inte är tråkigt är lacket som jag har burit denna helgen. Sassy Cats Lacquer Xmas Sugar Plums ett lack som var med i förra årets Indie Countdown to Christmas Box från The Polish Nook. Mitt första möte med det här märket och jag var väldigt nöjd. Trevlig formula, men man får vara lite noggrann med penseldragen för att det ska se snyggt ut. Två lager räcker och så har jag topplack över som vanligt. 

Färgen då? Den var lite svår att fånga på bild, en väldigt trevlig lila som går åt det rödare hållet. Jag tycker att det händer mer i lacket i verkligheten än vad jag lyckades få fram på bilderna. Väldigt snyggt i alla fall. 

Then it was Sunday evening again. Have spent the weekend cleaning and baking. Not the most beautiful saffron buns I've ever made, but hopefully really good ones. I really long for Advent now, to start preparing for Christmas and decorate a little. Feels like it's become extra important this year when everything else is so heavenly boring.

Something that is not boring, however, is the polish I have worn this weekend. Sassy Cats Lacquer Xmas Sugar Plums a polish that was in last year's Indie Countdown to Christmas Box from The Polish Nook. My first encounter with this brand and I was very pleased. Nice formula, but you have to be a little careful with the brushstrokes to make it look nice. Two coats are enough and I have topcoat over as usual.

The color then? It was a little difficult to capture in the pictures, a very nice purple that goes in the redder direction. I think that more happens in the polish in reality than I managed to capture in the pictures. Very nice in any case.


tisdag 10 november 2020

Depend O2 - 639

Pressutskick 

Ledig dag idag och jag har ändå varit på jobbet! Varit inne och fått influensavaccin, tänker som så att i år är det nog läge att ta den sprutan, något jag inte brukar göra. Men både Corona och influensa skulle nog inte vara någon större hit. Bakat lite saffranskringlor också, kort sagt en bra dag. 

Passade på att bära lite lack när jag var ledig. Jag var sugen på något höstigt och rött och det hittade jag i Depend O2:s kollektion Modern Legacy. Lacket har nummer 639 och får väl kallas för rostrött kanske. Som vanligt riktigt bra formula och två lager är vad jag har på bilderna. 

Det här var precis den färgen jag var sugen på. Jättehärlig höstfärg som ändå inte är dyster på något sätt. Jag gillar det här väldigt mycket. 


Press Sample

Free day today and I have still been at work! Been there and got the flu vaccine, thinking that this year it's probably time to take that shot, something I do not usually do. But both Corona and the flu would probably not be a major hit. Baked some saffron pretzels too, in short a good day.

Took the opportunity to wear some polish when I was free. I was hungry for something perfect for autumn and red and I found that in Depend O2's collection Modern Legacy. The polish has number 639 and may well be called rust red perhaps. As usual really good formula and two layers is what I have in the pictures.

This was exactly the color I was craving. Gorgeous autumn color that is still not gloomy in any way. I like this very much.

söndag 8 november 2020

Smokey Mountain Lacquers - Golden Chocolate

 Jaha, man behöver ju inte längre fråga vad folk har hittat på i helgen med tanke på utökade restriktioner. Själv har jag bakat lite och varit ute och gått. Det vill säga helt Corona säkra aktiviteter. Helt ärligt börjar det här bli riktigt tråkigt. Har inte sett min ena son sedan i juli, han skulle kommit hem nu i veckan, men så lär knappast ske nu. 

Nåja, jag får glädja mig med lite färg på naglarna på helgerna i alla fall. Jag plockade fram ett lack som jag har för mig ingick i en Valentines box jag köpte. Lacket kommer från Smokey Mountain Laqcuers, ett märka som jag inte riktigt blir klok på om det finns längre eller inte. Namnet är Golden Chocolate och det är ett brun/bronze färgat metallic lack. Jättebra att jobba med och två lager är vad jag har på bilderna. 

Helt ljuvlig färg måste jag säga, är lite ledsen över att jag måste plocka bort lacket nu ikväll. På jobbet får jag ju inte ha lack. Det här kommer absolut att få stanna kvar i min samling. 

Well, you no longer have to ask what people have come up with this weekend in view of the increased restrictions we have in the region I live in. I myself have baked a little and been out and about. That is, completely Corona safe activities. Honestly, this is starting to get really boring. Have not seen my youngest son since July, he would come home this week, but that is unlikely to happen now.

Well, I have to rejoice with a little color on the nails on the weekends anyway. I picked out a polish that I think was included in a Valentines box I bought. The polish comes from Smokey Mountain Laqcuer, a brand that I do not really know if it exists anymore or not. The name is Golden Chocolate and it is a brown / bronze colored metallic polish. Great to work with and two layers is what I have in the pictures.

Absolutely lovely color I must say, am a little sad that I have to remove it tonight. As you know I'm not allowed to wear polish at work. This will definitely stay in my collection.onsdag 4 november 2020

Depend 7 Day - 7227 Do's & Don'ts

Pressutskick

 Onsdag och jag sitter hemma och väntar på ett Covid-19 svar, nej jag är inte dålig bara varit lite snuvig och trött och då får man snällt stanna hemma och få en liten pinne i näsan. Vaknar också upp till ett valresultat i USA som inte riktigt ser ut som jag hade hoppats på. Plus att när jag öppnade lådan där vi har vårt maskindiskmedel så tittade en liten mus upp på mig. Inte vad jag vill ha i min låda...

I förra inlägget skrev jag att ni skulle få se basen till min Halloweenmanikyr och jag håller vad jag lovar. Lacket är 7227 Do's & Don'ts från Depend 7 Day Cozy Glam kollektion. Ett mörkgrått krämlack som täcker på 2 lager. 

En riktigt snygg mörkgrå färg, funkar bra på egen hand och jag tror det skulle vara kanonfint med till exempel någon silverstämpling ovanpå. 

Press Sample

Wednesday and I sit at home and wait for a Covid-19 test result, no I'm not really sick just been a little snotty and tired and then you can kindly stay home and get a little stick in the nose. Also waking up to an election result in the US that does not really look like I had hoped. Plus, when I opened the drawer where we have our dishwasher detergent, a little mouse looked up at me. Not what I want in my box ...

In the last post I wrote that you would get to see the base for my Halloween manicure and I keep what I promise. The polish is 7227 Do's & Don'ts from Depend 7 Day Cozy Glam collection. A dark gray cream polish that covers in 2 layers.

A really nice dark gray color, works well on its own and I think it would be great with, for example, some silver stamping on top.


lördag 31 oktober 2020

Pumpkin

 Lördag, inget särskilt planerat i helgen. Håller mig gärna hemma, tycker spridningen av Covid-19 börjar bli lite väl stor igen. Blir nog lite höstpyssel i trädgården. Det är Alla Helgons Dag idag så jag har varit uppe på kyrkogården och tänt ljus för de som saknas här hos oss. Det är så vackert att gå eller åka förbi kyrkogårdar den här kvällen. 

Många av er firar Halloween istället, det gör inte jag mer än på naglarna för det finns roliga mönster. Mina mönster kommer från ÜberChic Halloween 2 som jag stämplat med hjälp av lack från Hit The Bottle. Basen får ni läsa om en annan dag. 

Pumpan blev lite kladdig, men jag tänker att den blir läskigare så.

Saturday, nothing specially planned for the weekend. I like to stay at home, I think the spread of Covid-19 is starting to get a little to big again. Will probably be a little autumn crafts in the garden. It's All Saints' Day today so I have been up to the cemetery and lit candles for those who are missing here with us. It's so beautiful to walk or drive past cemeteries this evening.

Many of you celebrate Halloween instead, I don't do that more than on the nails because there are fun patterns. My patterns come from ÜberChic Halloween 2 which I stamped using polish from Hit The Bottle. You will be able to read about the base another day.

The pumpkin got a little messy, but I think it gets scarier that way.

lördag 24 oktober 2020

China Glaze - Grover It

 Lördag och riktigt höstrusk utanför dörren. Gubben har ändå gett sig iväg för att spela golf. Själv borde jag ta tag i mitt stökiga skafferi, men dagen är ju inte slut än. 

Jag kände för att ha något riktigt glittrigt på naglarna idag och hittade China Glaze Grover It bland mina otestade lack. Ett lack som består av en mörkblå bas med massor av microglitter i. Jag tyckte att det behövdes tre lager för ordentlig täckning, men det är inte omöjligt att komma undan med två skulle jag tro. Penseln i den här flaskan hade lite strån som spretade och som jag fick klippa bort, annars är det helt ok formula. 

Jag var sugen på glitter och det fick jag absolut. Underbar mörkblå färg och lagom mycket bling. Helt enkelt underbart!


Saturday and it sure is autumn weather outside, sun one moment and rain the nextr. My husband has still gone to play golf. I myself should take hold of my messy pantry, but the day is not over yet.

I felt like having something really glittery on my nails today and found China Glaze Grover It among my untested polishes. A polish that consists of a dark blue base with lots of microglitter in. I thought three layers were needed for proper coverage, but it is not impossible to get away with two I would think. The brush in this bottle had some straws that spread out and that I had to cut off, otherwise it is perfectly ok formula.

I was craving glitter and I absolutely got it. Wonderful dark blue color and just enough bling to make me happy. Simply wonderful!