torsdag 31 december 2020

Depend 7 Day - Most Wonderful Time & You're Invited

Pressutskick

Vill passa på att önska alla ett riktigt Gott Nytt År! Nu lämnar vi 2020 bakom oss. Ett år som varit så annorlunda än alla andra man varit med om. Mycket tråkigheter, men även en del bra saker som hänt. Hade givetvis önskat mig ett bättre slut på det här året, men som sagt nu ser vi framåt istället. Det blir en lugn kväll här hemma med lite god mat och troligen en film på tv. 

Man ska ju avsluta året med lite bling tycker jag nog även om man inte ska fira ihop med andra. Här har jag använt mig av det rosaröda Most Wonderful Time och det rosa glittret You're Invited från Depend 7 Day Holiday Cheer kollektion. Bägge var smidiga att jobba med och jag har 2 lager av Most Wonderful Time. 

Jag tycker det var kul att man i en julkollektion tar med ett rosa glitter. Många är kanske lite trötta på rött efter julen och vill ha något annat till nyår. Själv blir jag i och för sig aldrig trött på rött, men jag gillar färgen på Most Wonderful Time väldigt mycket och lite glitter hör ju som sagt till på nyår. 

Press Sample

Want to take the opportunity to wish everyone a really Happy New Year! Let's leave 2020 behind us. A year that has been so different from every other year you have been through. A lot of sadness, but also some good things that happened. Had of course wished me a better end to this year, but as I said now we look forward instead. It will be a quiet evening here at home with some good food and probably a movie on TV.

You should end the year with a little bling, I think, even if you should not celebrate with others. Here I have used the red/pink Most Wonderful Time and the pink glitter You're Invited from Depend 7 Day Holiday Cheer collection. Both were easy to work with and I have 2 layers of Most Wonderful Time.

I think it was fun to bring a pink glitter in a Christmas collection. Many people may be a little tired of red after Christmas and want something different for the New Year. Personally, I never get tired of red per se, but I like the color of Most Wonderful Time very much and a little glitter is part of the New Year celebration.

torsdag 24 december 2020

Turtle Tootsie Polishes - Countdown To Christmas 2019

 God Jul på er allihopa!

Jag kan inte precis påstå att jag tycker det känns som julafton idag. Vi firar hemma gubben och jag eftersom jag fortfarande räknas som pestsmittad. Att äta julbord i mjukisbyxor var i och för sig smidigt, men nej jag vill ha mina barn här. Men nu går ju inte det och det är bara att acceptera, det är ju för övrigt om jag ska vara elak vid mig själv mitt fel att inte yngste sonen är här. Äldste skulle varit här några dagar före jul, han jobbar nu. Yngste däremot skulle varit här med oss idag, men som tur är har han världens finaste sambo vars familj han nu är med istället. 

Nog om detta, även om man är sjuk och faktiskt har ganska jobbigt för att sitta uppe några längre stunder så har jag sett till att jag har snyggt lack på naglarna i alla fall. Det här lacket var med i förra årets Indie Countdown to Christmas adventskalender som jag hade. Det skulle jag även haft i år, men Postnord har gjort sitt allra bästa arbete för att jag inte skulle få den innan jul. Nåja lacket kommer från Turtle Tootsie Polishes och heter Countdown to Christmas 2019. Det är ett klassiskt julrött holo. Lite skirt så tre lager har jag för täckning, men jättebra att jobba med. 

Det kan faktiskt inte bli mer jul än så här på naglarna, eller det är väl om man gjort någon jul nail art, men det får bli till nästa år det. Jag är i alla fall så glad att jag åtminstone kan titta på mina naglar och njuta lite. 

Merry Christmas to you all!

I can not exactly say that I think it feels like Christmas Eve today. We celebrate the old man and I at home because I am still considered infected with the plague. Eating Christmas food in soft pants was in itself convenient, but no I want my children here. But now it is not possible and it is just to accept, it is by the way if I should be mean to myself my fault that the youngest son is not here. The Elder would have been here a few days before Christmas, he's working now. The youngest, on the other hand, would have been here with us today, but fortunately he has the world's finest partner whose family he is now with instead.

Enough about this, even if you are sick and actually have quite a hard time sitting up for a few longer moments, I have made sure that I have a nice polish on my nails in any case. This polish was in last year's Indie Countdown to Christmas Advent calendar that I had. I would have had that this year too, but Postnord has done its very best work so that I would not get it before Christmas. Well, the polish comes from Turtle Tootsie Polishes and is called Countdown to Christmas 2019. It is a classic Christmas red holo. A little sheer so I have three layers for coverage, but great to work with.

It can actually not be more Christmas than this on the nails, or I guess it could if I had done some Christmas nail art as well, but that won't happen right now. In any case, I'm so happy that I can at least look at my nails and enjoy a little.tisdag 22 december 2020

Depend 7 Day - Jingle All the Way & Shine For You

Pressutskick

Om någon hade sagt till mig när jag fick mitt positiva provsvar den 9/12 att jag tre veckor senare fortfarande inte var tillbaka på jobbet hade jag nog skrattat. Då kändes det som en liten förkylning, visst började det kännas skumt i kroppen just dagen för svaret, men det här blir ju milt. Saken är den att det blev det, jag har en mild version och ändå orkar jag inte sitta vid datorn mer än korta stunder, jag blir yr, trött och det känns ungefär som när jag var riktigt utmattad. Plus att jag från och till blir andfådd och flåsar som en hund. Det blev inte det slutet på året jag tänkt mig vill jag lova. 

Idag tänker jag visa två superfina lack från Depend 7 Day Holiday Cheer kollektion. Det är det mörkröda Jingle All the Way som är skimmer och det guldglittrande Shine For You. Bägge var riktigt smidiga att lacka med och täcker på två lager. Jag rekommenderar att ha topplack på även om inget av lacken blir matt utan. 

Älskar det här mörkröda lacket så mycket, det guldiga är superfint också, men för mig passar det bättre som accent än på egen hand i en manikyr. Tillsammans blir de här två den perfekta julmanikyren. 

Press sample

If someone had told me when I received my positive test result on the 9th of  December that I was still not be back at work three weeks later, I would probably have laughed. Then it felt like a small cold, of course it started to feel foamy in the body just the day of the answer, but this will be mild I thought. The thing is that it did, I have a mild version and yet I can not sit at the computer for more than short moments, I get dizzy, tired and it feels like when I was really exhausted. Plus I occasionally get out of breath and pant like a dog. It was not the end of the year I thought I would promise.

Today I intend to show two super nice polishes from the Depend 7 Day Holiday Cheer collection. It's the dark red Jingle All the Way that is shimmer and the gold glittering Shine For You. Both were really easy to paint with and cover in two layers. I recommend wearing topcoat even if none of them becomes dull without it.

Love this dark red so much, the golden is super nice too, but for me it fits better as an accent than on its own in a manicure. Together, these two will be the perfect Christmas manicure.
tisdag 15 december 2020

China Glaze - Free To Be Sesame

 Det här med att ha Corona är faktiskt inget jag kan rekommendera. Nej, jag är inte speciellt dålig och ändå är det väldigt jobbigt, så jag lider extremt mycket med dem som fått en riktigt jobbig version. Jag måste varit helt symtomfri i 48 timmar och blivit godkänd för återgång till arbete av en sköterska på smittskydd och jag har fått inse att det inte kommer hända denna veckan. Pratade med en annan person från vårdhygien som dessutom tyckte att man skulle vara hemma någon dag extra för säkerhets skull. Min största mardröm är att smitta andra med den här skiten. Så snälla ni för att vi ska få slut på det här och inga fler ska behöva drabbas, följ alla råd och restriktioner, var inte själviska genom att tänka att det inte gör så mycket om bara jag fuskar lite, för det gör det. Just du kan i förlängningen vara orsaken till att flera andra precis som jag nu kommer att få fira jul utan barn och familj, vilket är tråkigt, men ingen katastrof. Men just du kan vara orsaken till att någon förlorar en anhörig i den här helvetessjukdomen. Det är inte läge att vara självisk, det blir jul nästa år också, men inte för alla. 

Nog med tråkigheter nu, för lacket jag ska visa idag är långt ifrån tråkigt. Nej, det är inte heller från en julkollektion, men kunde absolut ha varit det. Det här är China Glaze Free To Be Sesame ett grönt lack fullspäckat med prismatiskt glitter. Väldigt smidigt att jobba med och två lager räcker. Topplack är ett måste för ytan blir ganska matt annars, om man vill bära det en lite längre period är det bra att fylla på med topplack för det mattar av ganska snabbt. 

Det här är ju bara för underbart, både färgen och glittret gör att det skulle funka på vilken julfest som helst, om man nu fick ha julfester... Älskar verkligen det här lacket. 

This with having Corona is actually not something I can recommend. No, I'm not particularly ill and it's still very hard and exhausting, so I suffer extremely much with those who have had a really difficult version. I must have been completely symptom-free for 48 hours and been approved for return to work by a nurse on infection control and I have realized that it will not happen this week. Talked to another person from the care hygiene who also thought that you should be home some day extra for safety. My biggest nightmare is infecting others with this horrible disease. So please so that we can end this and no more need to be affected, follow all the advice and restrictions, do not be selfish by thinking that it does not do much if only I cheat a little, because it does. You can in the long run be the reason why several others, just like me, will now be forced to celebrate Christmas without children and family, which is sad, but not a disaster. But you can also be the reason why someone loses a relative in this hellish disease. It is not time to be selfish, it will be Christmas next year too, but not for everyone.

Enough with boredom now, because the polish I will show today is far from boring. No, it's not from a Christmas collection either, but could definitely have been. This is China Glaze Free To Be Sesame, a green polish packed with prismatic glitter. Very easy to work with and two layers are enough. Topcoat is a must because the surface becomes quite dull otherwise, if you want to wear it for a slightly longer period, it is good to add topcoat after a few days because it mattes quite quickly.

This is just too wonderful, both the color and the glitter make it work at any Christmas party, if you could have Christmas parties now ... Really love this polish.


torsdag 10 december 2020

Depend 7 Day - Opus & More Than You Know

Pressutskick 

Jaha, då sitter jag här hemma med en positiv Covid-19 test. Jag blev helt paff när jag såg resultatet, fanns väl en liten misstanke om att det kunde vara så, men helt ärligt så trodde jag det var min vanliga heshet som strulade. Jag funderade ju till och med på att gå till jobbet i måndags. Vilken nedrans tur jag inte gjorde det! Hur jag mår? Tja, halsen är konstig, jag har ont i magen, lite ont i huvudet, trött som tusan och kroppen känns som gelé, men håller det sig så här kan jag inte klaga alls. Dock har ju det här gjort att äldste sonen som skulle ha semester innan jul inte kan komma hem, vi får se hur yngste gör, men förhoppningsvis så blir inte min man sjuk och i så fall är jag smittfri vid jul så då hoppas jag att vi kan träffas, men vi vet ju ingenting än. Vilket jävla år det här blev va?

Det här målade jag häromdagen, idag vet i tusan om jag orkar måla något faktiskt, vi får se senare idag. Jag är ju väldigt inne på lack som funkar nu när vi räknar ned till jul och de här två funkar perfekt även om de inte kommer från någon julkollektion. Lacken är Depend 7 Day Opus & More Than You Know från Annica Englund kollektionen som kom förra året. Opus är ett grangrönt lite jellyaktigt lack och More Than You Know är ett julrött krämlack. Bägge var jättetrevliga att jobba med och två lager är vad jag har av både det gröna och det röda lacket. 

För mig är det här perfekta julfärger, påminner mig om färgerna på julstjärnor och julgran med röda kulor. Jag trivs så himla bra i den här enkla, men fina manikyren. 

Press Sample

Well, then I'm sitting here at home with a positive Covid-19 test. I was completely shocked when I saw the result, there was a slight suspicion that it could be so, but quite honestly I thought it was my usual hoarseness that was disturbing me. I even thought about going to work this Monday. What a lucky turn I didn't! How am I? Well, my throat is weird, I have a stomach ache, a little headache, tired as hell and my body feels like jelly, but if it stays like this I can not complain at all. However, this has meant that the eldest son who would have a holiday before Christmas can not come home, we will see how the youngest does, but hopefully my husband will not get sick and in that case I am infection free at Christmas so then I hope that we can meet, but we know nothing yet. What a glorious year this has been!

I painted this the other day, today I'm not sure if I can actually paint something today, so tired. We'll see later today. I'm very into polishes that works now when we count down to Christmas and these two work perfectly even if they do not come from any Christmas collection. The polishes is Depend 7 Day Opus & More Than You Know from the Annica Englund collection that came out last year. Opus is a spruce green slightly jelly-like polish and More Than You Know is a Christmas red cream polish. Both were very nice to work with and two coats are what I have of both the green and the red polish.

For me, these are perfect Christmas colors, reminding me of the colors of poinsettias and Christmas tree with red ornaments. I like this simple, but nice manicure so much.

tisdag 8 december 2020

LynB Designs - How Advantageous

 Tisdag och jag väntar på att åka in till stan och göra ett Covid-19 test. Är inte speciellt orolig över resultatet, men måste testas för att få återgå till jobbet igen. Inte ett dugg kul att vara hemma längre, vill jobba. Längtar efter en vettig vardag igen, efter att kunna träffa folk när man vill och lite hur man vill. Nåja, jag är noga med att hålla mig till restriktionerna och önskar att alla andra kunde vara det också. 

Under tiden får man roa sig med att måla naglarna. Det här är LynB Designs How Advantageous ett lack som inte heller egentligen är ett jullack, men det är ett isblått holo så jag tycker det funkar bra att värma upp inför julen med. Två lager som var smidiga att applicera är vad jag har. 

Väldigt fin färg på det här lacket och jag gjorde faktiskt en nail art med vita snöflingor över, men fotona blev kassa så den får ni inte se. I vilket fall som helst så tycker jag mycket om lacket. 

Tuesday and I are waiting to go into town and do a Covid-19 test. Is not particularly worried about the result, but must be tested to get back to work again. Not a bit fun to be home anymore, want to work. Longing for a sensible everyday life again, to be able to meet people when you want and a little how you want. Well, I'm careful to stick to the restrictions and wish everyone else could be too.

In the meantime, you can have fun painting your nails. This is LynB Designs How Advantageous a polish that is not really a Christmas polish, but it is an ice blue holo so I think it works well to warm up before Christmas with. Two layers that were easy to apply are what I have.

Very nice color on this polish and I actually made a nail art with white snowflakes over, but the photos became really bad so you will not get to see it. In any case, I like this polish a lot.


måndag 7 december 2020

Winter forest

 Fick en ofrivillig dag hemma. Är hes och har lite ont i halsen, alltså får jag inte gå till jobbet. Så trött på den här förbannade pandemin nu. Längtar till den dagen vi återigen kan gå till jobbet och säga att jag känner mig lite förkyld utan att bli betraktad som pestsmittad. 

Häromdagen fick jag lite feeling och gjorde lite nailart över Depend O2 5069 Stardust Melody. Motivet hittade jag på ÜberChic Beauty Jingle All the Way. Blev inte helt hundra, men jag gillar det ändå. 

Got an involuntary day at home. Is hoarse and has a little sore throat, so I can not go to work. So tired of this damn pandemic now. Longing for the day we can go to work again and say that I feel a little cold without being considered infected with the plague.

The other day I got a little feeling and did some nail art over Depend O2 5069 Stardust Melody. I found the motive on ÜberChic Beauty Jingle All the Way. Did not turn out exactly as I wanted, but still happy with it. lördag 5 december 2020

Depend O2 - 5069 Stardust Melody

Pressutskick

 Lördag och ledigt igen, den här veckan fick jag en ofrivillig dag hemma, var tvungen att få en kortisonspruta i knät och tillbringa dagen på soffan, men oj vad den redan har hjälpt i alla fall. På grund av detta har jag inte gjort så mycket idag, tagit det lugnt och bakat lite knäckebröd bara. 

Idag visar jag ett lack som skulle kunna varit ett jullack, men det är det inte. Det här är ett av lacken i Depend O2 Once Upon A Time kollektion som kom ut 2018. 5069 Stardust Melody har en lite beigeguldig färg och med fint holo i. Täcker på två lager. 

Ibland undrar man verkligen varför man inte använt ett lack tidigare och det här är verkligen ett sådant. Väldigt vackert, jag blev nog lite kär faktiskt. 

Press Sample

Saturday and two days of from work again, this week I had an involuntary day at home, had to get a cortisone injection in my knee and spend the day on the couch, but oh what it has already helped anyway. Because of this, I have not done much today, take it easy and bake some crispbread only.

Today I show a polish that could have been a Christmas one, but it's not. This is one of the polishes in the Depend O2 Once Upon A Time collection that came out in 2018. 5069 Stardust Melody has a slightly beige gold color and with a nice holo in it.

Sometimes you really wonder why you have not used a polish before and this is really one such. Very beautiful, I probably fell a little in love with it actually.


tisdag 1 december 2020

Native War Paints - Christmas Time Is Here

 Idag har jag en slödag hemma, så skönt med de här lediga tisdagarna. Jag njuter av att ha ett städat och adventspyntat hus. Kände egentligen för att baka, men jag har redan bakat så mycket och det är synd att baka massor som inte blir uppätet sen. 

Jag fortsätter med lack med lite jultema idag. Native War Paints - Christmas Time Is Here var ett av lacken i förra årets Indie Countdown to Christmas kalender. Ett jellylack med glitter i rött och grönt i olika nyanser och även prismatiskt. Jag har tre lager för vettigt teckning, det är ju jelly så inget konstigt med det. Det var jättebra formula och smidigt att jobba med. Topplack över såklart. 

Ja, vad ska jag säga om det här. Det är kul lack, men helt ärligt så kanske jag har kommit över den här typen av lack lite grann. Eller var jag bara inte helt sugen, men jag tror i ärlighetens namn att det är så att jag inte längre är speciellt dragen till den här typen av lack. Tyvärr, för det är ett bra ett egentligen. 

Today I have a lazy day at home, so nice with these free Tuesdays. I enjoy having a clean and Advent decorated house. Really felt like baking, but I have already baked so much and it's a shame to bake lots that will not be eaten later.

I continue with polish with a little Christmas theme today. Native War Paints - Christmas Time Is Here was one of the polishes of last year's Indie Countdown to Christmas calendar. A jelly with glitter in red and green in different shades and also prismatic. I have three layers for coverage, it's jelly so nothing strange about that. It was a great formula and easy to work with. Topcoat over of course.

Well, what should I say about this. It's a fun polish, but honestly I'm a bit over this kind of polishes. Or maybe I was just not completely feeling for it today, but I think in the name of honesty that I am no longer particularly drawn to this type of polish. A pitty, because it's a good one really.