söndag 8 oktober 2017

Depend 7 Day - 7142 Believe In Me

Pressutskick

Något är lite skumt med det här lacket, mer än färgen alltså! På själva flaskan så står det 7142 Confidence, men i broschyren som är medskickad och på Depends hemsida så heter lacket 7142 Believe In Me så jag får väl anta att det är det korrekta namnet. Det här gäller även fler lack i höstkollektionen Celebrate Personality, kanske ska vara en kul grej helt enkelt.

Som vanligt så var det trevligt att lacka med och täcker på två lager. Torktiden är ok och på bilderna har jag topplack över.

Så var det då färgen. Har ni eller har haft småbarn? Anledningen till att jag frågar är nämligen att jag direkt tänker på bebisbajs när jag ser färgen. Och nej, det känns inte så positivt. Så tyvärr är det här inte alls en färg som jag gillar även om den är perfekt till hösten och förmodligen borde kallas för senap eller något sådant.

Press Releases

Something is a weird with this polish, more than the color! On the bottle itself it says 7142 Confidence, but in the brochure that is included and on Depend's website, it's called 7142 Believe In Me so I guess that's the correct name. This also applies to more polishes in the Celebrate Personality collection, maybe just a fun thing.

As usual, it was nice to work with and covers in two layers. The drying time is ok and in the pictures I have topcoat over.

Then it was this thing with the color. Do you have or have had a toddler? The reason I ask is that I'm thinking about the babys first poop right away when I see the color. And no, it doesn't feel so positive. So unfortunately this is not a color I like, even if it is perfect in the fall and probably should be called mustard or something.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!