lördag 21 oktober 2017

United In Pink - Reader's Choice

Lördag och jag ska ta mig till stan för att äntligen klippa mig, sånt där är något som jag tänkt på rätt mycket. Att få tid eller möjlighet att gå och göra något som får en att känna sig fin eller nöjd. Det är ju något som jag inte tror man tänker så mycket på när det gäller cancerpatienter, men en fika på stan, kanske gå och få en manikyr helt enkelt göra något som för en stund får en att glömma vardagen. Det tror jag är väldigt viktigt.

En annan sak jag tänkt mycket på sista dagarna är något som Karin på Vacker & Underbar skrev om. Hon är ju som ni nog vet vi det här laget en av alla dessa som drabbats av bröstcancer. Hon är väldigt öppen med hur hon mår och vad som händer runt sjukdomen. Häromdagen var hon och gjorde mammografi vilken visade att cellgifterna jobbat på väldigt bra och knölen i brösten hade krympt ordentligt. Vi alla skrev och var så himla glada för hennes skull, men dagen efter skrev hon att hon självklart var nöjd med att hon svarade så bra på behandlingen, men glad.. Nej, för hon har ju faktiskt veckovis av behandling kvar och en operation som lär bli nog så jobbig. Plus att senare också lära sig leva med endast ett bröst.

Då är vi tillbaka till det här med #cancerbaksmälla, men den känslan man har under själva sjukdomen att man inte riktigt kan glädjas över de positiva beskeden för att man vet att man inte är färdig än. Att man har fruktansvärt jobbiga saker framför sig och har svårt att kanske ta till sig alla andras glädje. Jag kom till exempel på att det hade ju varit så enkelt att istället för att skrika Grattis, vad härligt kanske istället säga, men vad skönt att höra då bestämmer vi att det fortsätter på den här vägen och du vet väl att jag är med dig på din resa vad som än händer. Som icke sjuk är det så lätt att anta att det man själv känner när man hör att någon fått positiva besked också gäller personen som genomgår behandlingen.

Det av mina rosa favoriter som ni valde blev Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. Ett underbart microglitterlack. Mitt borde jag nog tunna ut lite, men annars så täcker det på två lager och är så himla gnistrande och fint. Till nästa vecka blir det höstlack som ni får välja på.

Saturday and I will finally go to the hairdresser something I've been longing for a long time. That is something I thought about quite a bit. To have time or opportunity to go and do something that makes you feel nice or satisfied. It's something that I think is a bit forgotten when it comes to cancer patients, but a visit to a coffee shop, maybe go get a manicure simply do something that for a while makes you forget about your everyday life. I think that is very important.

Another thing I thought about last days is something that Karin at Vacker & Underbar wrote about. She is, as you probably know, is one of those who suffer from breast cancer. She is very open with what she's feeling and what's happening around the disease. The other day she got a mammography, which showed that the carcinogens worked very well and the tumor in the breasts had shrunk really good. We all wrote to her and almost shouted out their happines for her sake, but the following day she wrote that of course was very pleased with the fact that the tumor was so much smaller but happy, not so much.. No, because she actually still has weeks of treatment left and a an operation that ost likely wont be an easy one and definitly will be hard afterwards when she has to adjust to not having to breasts anymore.

So once again we are back to that hangover we've been talking about but this time the kind of hangover feeling you have during your struggle with the disease itself the one that makes you having a hard time to really enjoy the positive messages you get because you know that you are not done yet. That you have terribly hard things in front of yourself and have difficulty in taking in everybody elses happy feelings. For example, I came to realize that it had been so easy that instead of screaming Congratulations, what a wonderful news I could instead have said That is so nice to hear let's decide that it will continue this way and you know I'm with you all the way whatever happens. As non-ill, it is so easy to assume that what you feel when you hear someone receiving positive news also applies to the person undergoing treatment.

The one of my pink favorites that you chose was Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. A wonderful microglitter polish. I should probably had put some thinner in it because it had became a bit thick. It covered in two layers and is amazingly sparkly. I have three autumn colors for you to vote on for next weeks reader's choice. 3 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!