onsdag 4 mars 2015

Purrfect Pawlish - The Yellow King Collection

Utskickat för recension

Förra veckan visade jag er en av Purrfect Pawlish nya kollektioner som släpps den 6/3 och idag ska ni få se den andra av de två. Bägge dom här kollektionerna kommer ni att hitta här: purrfectpawlish.bigcartel.com

Kollektion nummer två heter The King In Yellow. Den är inspirerad av en samling berättelser av en för mig okänd författare som heter Robert W Chambers, men lacken har väckt min nyfikenhet. Den här kollektionen består av tre lack. Två tänkta att användas på egen hand och det tredje är ett effektlack.

Jag gillade verkligen I <3 My Cat, men det här är ändå strået vassare.

Låt oss börja med stjärnan i samlingen. Ett blått glass fleck lack med namnet Carcosa.  En ganska mörk blå färg, men helt underbara silverflakes i. Alltså det här är en riktig juvel. Dels så tycker jag att färgen är fantastiskt vacker, men lacket är även smidigt att lacka med och torkar fort.

På bilderna har jag två lager av Carcosa och topplack. Som jag skrev i mitt förra inlägg om Purrfect Pawlish så är penseln i lacken lite bredare, plattare vilket jag gillar. Det finns faktiskt inte så mycket mer att säga om det här lacket, titta på bilderna istället och föreställ er att det är så mycket finare i verkligheten.

Namnet Carcosa kommer från en mytomspunnen stad som jag faktiskt inte tidigare kände till.

Nästa lack heter The Pale Mask och består faktiskt enbart av äkta Sterling Silver. Nu kan man ju förstås tänka sig att det ska vara ett silverfärgat lack då, men det är det inte utan det är faktiskt mycket mer guldaktigt i tonen. Även detta lacket är otroligt vackert. Jag tycker att det känns lugnt och harmoniskt i sin ton på något sätt.

Det här har jag också två lager av, men om man vill undvika VNL helt så ska man nog ha tre lager. Ja har topplack på också.

Namnet The Pale Mask hänvisar till något som döljer något överjordiskt. Också detta nytt för mig.

Sist men inte minst är då The Mysterious King. Det här lacket är inte tänkt att användas på egen hand även om det säkert skulle funka. Det består av en klar bas fylld med något som ska efterlikna guldstoft (dock inte äkta denna gången) och det tycker jag också att det gör.

Tanken är att effekten blir bäst om man lägger det här över mörka lack, men för en gång skull så blev det inte över ett svart utan över det blåa Depend 397 och jag är väldigt nöjd med effekten som blev.

På bilderna har jag valt att enbart lägga ett lager över det blåa. Lacket är relativt tjockt och jag tycker faktiskt inte att det behövdes mer. Jag har inget topplack på.

Även det här är ett väldigt vackert lack.

Namnet The Mysterious King kommer från ett mystiskt och svårgreppat väsen.

För att sammanfatta den här kollektionen så räcker det egentligen med tvåord. Vacker och gnistrande. Jag är riktigt, riktigt förtjust i alla tre av dom här lacken, men framför allt Carcosa.Carcosa


Carcosa


Carcosa


CarcosaThe Pale Mask


The Pale MaskThe Pale MaskThe Mysterious King layered over blue


The Mysterious King layered over blue


The Mysterious King layered over blue
Sent out for review.

Last week I showed you one of Purrfect Pawlish new collections that will be released on the 6th of March and today you will see the second of the two. After the release you will find them both here: purrfectpawlish.bigcartel.com

Collection number two is called The King in Yellow. It's inspired by a collection of stories written by Robert W. Chambers a for me unknow writer, but the polishes has aroused my curiosity. This collection consists of three polishes. Two intended to be used on their own and the third is an effect polish.

I really liked I <3 My Cat, but this is collection is even better.

Let's start with the star of the collection. A blue glass fleck polish with the name Carcosa. A rather dark blue color with lovely silverflakes in it. This is such a beauty. The color is amazing but another thing that makes it great is that it's really nice to work with and dries quickly.

In the pictures I have two layers of Carcosa and topcoat. As I wrote in my previous post about Purrfect Pawlish the brushes in these bottles is a little wider, flatter, which I like. There's actually not much more to say about this polish, look at the pictures instead and imagine that this is so much prettier in real life.

The name Carcosa comes from a mythical city that I actually haven't heard of before.

Next polish is called The Pale Mask and actually consists entirely of genuine Sterling Silver. Now, one can of course imagine that it should be silver colored polish then, but it's not instead it's actually much more of a gold tone. This polish is incredibly beautiful. I think it feels peaceful and harmonious in some way.

I have two layers of this in the pictures, but if you want to avoid VNL completely you might consider a third layer as well. I also have a layer of top coat on.

The name The Pale Mask refers to something that is hiding something supernatural. This too was new information for me.

Last but not least  The Mysterious King. This polish is not meant to be used on its own although it certainly would work. It consists of a clear base filled with an imitation of gold dust (but not the real thing this time) and I think it looks pretty much like gold.

The idea is to put this over a dark polish for the best results, but for once, I didn't put it over a black but over the blue Depend 397 instead and I am very pleased with the effect that it became.

In the pictures I have chosen to only add one layer of The Mysterious King over the blue polish. It's relatively thick and I don't believe that it needed more. I have no top coat on.

This is also a very nice polish.

The name The Mysterious King comes from a mysterious essence that is difficult to grasp.

To summarize this collection I only need to use two words.  Beautiful and sparkling. I'm really, really fond of all three of the polishes in the collection, but especially Carcosa.
13 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!