torsdag 28 maj 2015

United In Grey - Grey RibbonHörrni den här veckan går ju i det grå bandets tecken och därför googlade jag lite på just Hjärntumörer. Jag vet att jag förra året fick fram fakta på att det var en av de vanligaste cancerformerna hos barn, men alla som får en tumör i hjärnan eller i hypofysen som också räknas in här har ju faktiskt inte cancer. Cancer är det ju först om tumören är elakartad.

På Cancerfondens sida hittade jag följande information: Tumörer i hjärnan drabbar alla åldrar, men är vanligast hos personer över 60 år. Ungefär hälften av de ca 1100 som varje år i Sverige drabbas är faktiskt över 60. Utöver de 1100 får ca 100 till cancer i någon del av nervsystemet och ca 100 personer tumörer i hypofysen. Sammanlagt betyder det att cancer i hjärnan är den elfte vanligaste cancerformen i Sverige.

De vanligaste symptomen på en tumör någonstans i hjärnan eller hypofysen för den delen är: Huvudvärk, Illamående och kräkningar, Epileptiska anfall, tal- hörsel- synproblem, balansproblem, försämrad rörelse och känselförmåga och psykiska besvär. Många av dom här besvären kan ju bero på många andra saker också så helt enkelt är det nog inte för våra läkare att konstatera just den här sjukdomen.

Just tumörer i hjärnan är en av dom saker som forskarna fortfarande vet ganska lite om varför dom uppkommer, men intensiv forskning pågår om detta. Vill man hjälpa till att bidra till forskningen kan man skänka bidrag till Cancerfonden eller Hjärnfonden.

Nu till dagens gråa manikyr. Jag tog fram ett av mina favoriter bland gråa lack nämligen Powder Perfect The Clave, gjorde en accentnagel med hjälp av Milani White On The Spot och använde mig också av Nail Vinyls Vinyls For A Cause stencil för att göra ett fint litet grått band.

This week is about the Grey Ribbon and therefore I searched on Google a bit about brain tumors. I know that when we did this week last year I found out that in Sweden Cancer in the brain is one of the most common cancers that children is affected by. But everyone that gets a tumor in the brain or pituitary gland, which also is included here actually doesn't have cancer. It's cancer first if the tumor is malignant.

At the Swedish Cancerfondens homepage I found the following information. And this is numbers that affect Sweden. Tumors in the brain affects all ages, but is most common in people over 60 years. About half of the approximately 1100 in Sweden that each year gets this diagnosis are actually over 60. In addition to the 1100 about 100 more gets cancer in any part of the nervous system and approximately 100 persons tumors in the pituitary gland. Altogether it means that brain cancer is the eleventh most common cancer in Sweden.

The most common symptoms of a tumor anywhere in the brain or pituitary gland, for that matter are: headache, nausea and vomiting, seizures, speech- auditory- or vision problems, balance problems, impaired movement and tactility and psychological disorders. Many of  these symptoms may of course depend on many other things as well so it's probably not easy for our physicians to conclude this particular disease.

Tumors in the brain is one of the things that scientists still know very little about the reasons why they occur, but intense research is going on about this. 

Now to today's gray manicure. I took out one of my favorite gray polishes namely Powder Perfect The Clave, made an accent nail using Milani White On The Spot and also used  Nail Vinyls Vinyls for a Cause stencil to make a nice little gray ribbon.


4 kommentarer :

  1. It's so elegant, beautiful and stylish - simple yet very edgy and eye catching!!

    SvaraRadera
  2. Great nail art, great story behind it. Pretty!

    SvaraRadera
  3. Jättefin manikyr som belyser viktigt ämne!

    SvaraRadera

Please leave a comment it means a lot to me!