måndag 4 januari 2021

My top polishes 2020 - Part 2

 Dags för del 2 av topplistan för 2020 där jag listar mina favoriter bland olika finishar. Det jag dock tycker är roligast med det här inlägget är att jag av tradition också brukar presentera hur min samling har ändrats över året. Har jag varit duktig och inte köpt så mycket eller inte?

När jag skriver det här inlägget är det exakt 1 år sedan jag skrev förra topplistan så siffrorna stämmer väldigt bra. Jag publicerade förra årets inlägg den 3/1 2020 och då var antalet lack i min samling 1246 i den siffran ingår lack som jag köpt själv, som jag fått i gåva av vänner och lack som jag fått som pressutskick och som är visade på bloggen. Det finns en hel del pressprover som inte hunnit visas och alltså inte är med i den här statistiken. Under året har jag också gett bort, kasserat och sålt en del lack. 

Idag är det den 4/1, men jag gick igenom min stashlist igår så det är alltså exakt 1 år mellan siffrorna. Listan består nu av 1190 lack, alltså en minskning med 56 lack sen förra året! Inte så konstigt faktiskt eftersom jag nu jobbar på ett ställe där jag inte kan bära lack och jag sålde av riktigt mycket lack i våras och min svägerska fick ett bra gäng också. Inköpen har varit väldigt få. Jag har faktiskt lite lack på ingående, men sen lär det inte bli mer såvida det inte kommer ut en superspeciell kollektion som jag bara måste ha. Under det gångna året har jag publicerat 83 unika swatcher och några nail art på det. Av dessa 83 var det 41 inlägg som bestod av lack som jag fått som pressprov. 

Hur går tankarna inför 2021 då? Inköpen ska fortsatt vara låga, inte för att jag inte har pengar nu, men jag vill gärna hinna använda de lack som står oanvända sedan länge innan det dyker in något nytt. Jag kan av naturliga skäl inte lacka lika mycket som tidigare, men jag känner att det är desto roligare när jag väl har helg och kan måla, så bloggen kommer fortsätta att leva och inläggen kommer nog fortsätta komma i ungefär samma takt som de gjort under hösten. Tycker själv att det känns mycket mer avslappnande med bloggandet nu. 

Nu får det vara slut på babblandet och dags för mina favoriter i olika finishar från 2020. 

Time for part 2 of the top list for 2020 where I list my favorites among different finishes. However, what I think is most fun with this post is that I traditionally also present how my collection has changed over the year. Have I been good or not has my collection grown too much or not?

When I write this post, it is exactly 1 year since I wrote the last top list so the numbers match very well. I published last year's post on January 3 2020 and then the number of polishes in my collection was 1246, that figure includes polishes that I bought myself, which I received as a gift from friends and polishes that I received as a press sample and which are shown on the blog. There are a lot of press samples that have not been shown and are therefore not included in these statistics. During the year, I also gave away, discarded and sold some bottles.

Today is the 4th of January, but I went through my stash list yesterday so it is exactly 1 year between the numbers. The list now consists of 1190 polishes, a reduction of 56 bottles since last year! No wonder actually because I now work in a place where I can not wear polish and I sold a lot of bottles this spring and my sister-in-law got a good bunch too. Purchases have been very few. I actually have some bottles on the way to me, but then it will not be more unless it comes out a super special collection that I just have to have. Over the past year, I have published 83 unique swatches and some nail art too. Of these 83, 41 posts consisted of polish that I received as a press sample.

How are my thoughts of 2021 then? Purchases should continue to be low, not because I do not have money now, but I would like to have time to use the ones that have been unused for a long time before something new appears. For natural reasons I can not wear polish as much as before, but I feel that it is all the more fun when I have a weekend and can paint, so the blog will continue to live and the posts will probably continue to come at about the same pace as they did in the fall . I think it feels much more relaxing with blogging now.

Now it's time to end the babble and time for my favorites in different finishes from 2020.


Creme


HM Lapis Lazuli


Duo/Multichrome


El Corazón Kaleidoscope 01 Perseus


Flakie

This year I seem to not have shown any flakie polish. 


Metallic/Foil

Turtle Tootsie Polishes Leprecahun's Gold


Glitter


Anchor & Heart Lacquer Jingle Jam


Jelly


Leesha's Lacquer Sunsets & Snowbanks


Holographic


Essie Gorge Ous Geodes


Neon

OPI V-I-Pink Passes


Glassfleck/Shimmer


Zoya Zara
1 kommentar :

Please leave a comment it means a lot to me!