fredag 3 januari 2020

My Top Polishes 2019 Part 2.

Då är vi framme vid del 2 av min lacktopplista för 2019. Min favoritdel faktiskt. Inte för att just finishar är roligare att visa utan mer för att jag har gjort det till tradition att ge er lite statistik hur min samling ändrat sig över året och hur duktig/oduktig jag varit med inköp under det gångna året.

Eftersom jag skriver det här inlägget nästan exakt 1 år efter förra årets statistikinlägg så blir siffrorna ganska exakta. När jag publicerade förra årets inlägg den 3/1 2019 fanns det 1173 lack i min samling och i den siffran ingår lack som jag köpt själv, fått i present och lack som jag fått som pressprover och som är visade på bloggen. Jag har ett okänt antal pressprover som inte är visade och de är alltså inte med i statistiken. Under året har en del lack getts bort, kasserats och sålts också.

Idag är det den 2 januari och min helt nyuppdaterade lista innehåller 1246 lack vilket då innebär att samlingen under året har ökat med 73 lack vilket "enbart" är cirka 6 lack i månaden. Detta är en minskning med 6,5 lack i månaden jämfört med förra året, vilket var precis vad jag var ute efter med tanke på min något dåliga inkomst och storlek på samling. Eftersom jag är en nörd kan vi då grotta ned oss lite extra. Under året har jag visat 127 unika swatcher, en lägre siffra än förra året eftersom jag inte varit lika aktiv, men samtidigt tyckt det varit så mycket roligare att blogga utan att känna inläggstvång. Av dessa 127 så är det 66 stycken som skickats till mig som pressutskick.

Hur är tanken för 2020 då? Jag ska fortsätta att hålla inköpen på en minimal nivå under första halvan medans jag fortfarande går på skola, sen får se lite beroende på var jag ska jobba, i mitt kommande yrke är det inte helt ovanligt att man använder sig av sjukhuskläder och då är nagellack tyvärr ett minne blott. Så vi får helt enkelt se vad året har att erbjuda.

Nog om detta, nu är det dags för mina favoriter i olika finishar.

So we have arrived at part 2 of my polish top list for 2019. My favorite part actually. Not that finishes are more fun to show but more because I have made it a tradition to give you some statistics on how my collection has changed over the year and how good / not good I have been with purchases during the past year.

Since I write this post almost exactly 1 year after last year's statistics post, the figures become quite accurate. When I published last year's post on 3/1 2019, there were 1173 polishes in my collection and that number includes polishes that I bought myself, received in gifts and polishes that I received as press samples and which are shown on the blog. I have an unknown number of press samples that are not shown and they are not included in the statistics. During the year, some polishes were given away, discarded and sold as well.

Today is January 2 and my freshly updated list contains 1246 polishes, which means that the collection has increased by 73 polishes during the year, which "alone" is about 6 per month. This is a decrease of 6.5 polishes a month from last year, which was exactly what I was looking for given my somewhat poor income and size of collection. Since I'm a nerd I also dug a little deeper in some extra statistics. During the year I have shown 127 unique swatches, a lower figure than last year but I have not been as active 2019, but at the same time it seemed to be so much more fun to blog without feeling forced to produce posts everyday. Of these 127, 66 have been sent to me as a press samples.

So how do I plan my 2020? I will continue to keep my purchases at a minimal level during the first half while I still go to school, then I will get to see a little depending on where I work, in my upcoming profession it is not uncommon to use hospital clothes and then nail polish unfortunately is a memory only. So we simply get to see what the year has to offer.

Enough about this, now it's time for my favorites in different finishes.


Creme


Depend 7 Day - Hit the Floor

Duo/Multichrome


HM - Cinnamon Sparkle

Flakie


Nine Zero Lacquer - Armos

Metallic/Foil


Essie - Rust Worthy

Glitter


Glam Polish - We Are the Champions

Jelly


Cadillacquer - Poison Ivy

Holographic


China Glaze - DV8

Neon


China Glaze - Pink Voltage

Glassfleck/Shimmer


Zoya - Yasmeen


1 kommentar :

Please leave a comment it means a lot to me!