torsdag 28 januari 2021

Depend O2 - 541

Pressutskick

 Idag har jag varit på klassificeringskurs, riktigt roligt att fräscha upp de kunskaper man redan har i diagnoskodning och lära sig en massa nytt bra. Skönt också att kursen är på distans, speciellt idag när snön har vräkt ner. Skönt att slippa köra i den här snön. 

Jag skrev igår att det blir vartannat inlägg med lack som jag fått som pressutskick och vartannat med andra lack. Idag är det alltså dags för ett lack som skickats till mig och det blev Depend O2 541, det kommer att bli mycket Depend lack, men kan dyka upp lack från andra märken också. Just det här lacket kommer från en vårkollektion som hette Retro Glam och kom ut 2018. Det är ett krämlack i en ljust beige färg. Som vanligt bra att jobba med och två lager är vad jag har på bilderna. 

Det här är en väldigt neutral färg, absolut fin och väldigt klädsam. Passar också vid alla typer av tillfällen. Jag gillar den, men det är inte någon favorit dock en typ av färg som jag skulle säga är ett måste i en lacksamling. Speciellt om man sysslar med nail art. 

Press sample

 Today I have been on a classification course, really fun to refresh the knowledge you already have in diagnostic coding and learn a lot of new stuff. It is also nice that the course is at a distance, especially today when the snow has fallen. Nice to not have to drive in this snow.

I wrote yesterday that there will be every other post with a polish that I received as a press sample and every other with other polishes. Today it is time for a polish that was sent to me and it became Depend O2 541, there will be a lot of polishes from Depend, but other brands can also appear. This particular polish comes from a spring collection called Retro Glam that came out in 2018. It is a cream polish in a light beige color. As usual good to work with and two layers is what I have in the pictures.

This is a very neutral color, absolutely nice and very dressy. Also suitable for all types of occasions. I like it, but it is not a favorite, however, a type of color that I would say is a must in a polish collection. Especially if you work with nail art.


§§onsdag 27 januari 2021

Essie - It Takes a West Village

Idag har jag mest slöat, mitt huvud vill inte riktigt sluta värka. Det blev i alla fall en riktigt skön promenad i snövädret och lite rensning i lådorna där jag förvarar mina ljus. Alltid något. Fast dagens bästa var nog de råstekta potatisarna jag fixade till lunch, helt perfekta.

Jag har funderat ett tag på hur jag ska förhålla mig till att få balans här på bloggen mellan lack som jag får i pressutskick och alla andra lack som jag har stående otestat eller för den delen använda typ en gång. Nu har jag kommit fram till att det blir varannan gång. Alltså vartannat inlägg kommer bestå av ett lack som jag inte tidigare visat och som skickats till mig som pressutskick och vartannat kommer bli ett antingen otestat som jag köpt själv eller fått i present eller ett som visats tidigare här som sorgligt nog bara fått blivit använt en gång eller kanske inte ens det för vissa är bara swatchade för bloggens skull. Jag har skrivit ut en lista på alla mina lack och kör med random number generator för att bestämma vilket det blir som ska visas. 

Därför blir dagens lack det som har nummer 553 i min samling och som kommer från en höstkollektion som Essie gav ut 2018. Lacket heter It Takes a West Village och har inte visats på egen hand tidigare utan bara i en nail art. Jag har sett flertalet olika förklaringar på vad det är för färg på det här krämlacket, jag skulle nog villa säga ljust lila. Jättetrevligt att jobba med och ett lager kan nog funka om man vill, jag har två dock och topplack. 

Det här är ju ett jättefint lack som absolut förtjänar att få synas här på egen hand. En annan anledning till att jag valt att göra så här är för att lättare kunna bestämma om jag kan tänka mig att sälja eller ge bort ett lack som stått i min låda ett tag, men det kan jag säga på en gång att det här lacket, det stannar hos mig. 

Today I have mostly lethargic, my head does not really want to stop aching. In any case, it was a really nice walk in the snow and a little cleaning in the drawers where I store my candles. Always something. Although the best of the day was probably the raw fried potatoes I fixed for lunch, absolutely perfect.

I have been thinking for a while about how I should relate to getting a balance here on the blog between polishes that I receive in press releases and all other polishes that I have left untested or for that matter used maybe once. Now I have come to the conclusion that it will be every other time. So every other post will consist of a polish that I did not show before and that was sent to me as a press sample and every other will be either untested that I bought myself or received as a gift or one that was shown earlier here which sadly only got used once or maybe not even that for some are just swatched for the sake of the blog. I have printed out a list of all my polishes and run with a random number generator to decide which one will be displayed.

Therefore, today's polish will be the one that has number 553 in my collection and which comes from an autumn collection that Essie released in 2018. The polish is called It Takes a West Village and has not been shown on its own before but only in a nail art. I have seen several different explanations for what color this cream is, I would probably like to say light purple. Very nice to work with and one layer can probably work if you want, I have two and top coat.

This is a very nice color that definitely deserves to be seen here on its own. Another reason why I have chosen to do this is to be able to more easily decide if I can imagine selling or giving away a bottle that has been in my box for a while, but I can say at once that this stays with me.


måndag 25 januari 2021

Depend O2 - 501

Pressutskick

 Har jobbat halva dagen idag och det gick riktigt bra, tyckte inte ens jag var så himla trött när jag kom hem. Det vill säga tills jag somnade i soffan.. Idag är det 5 år sedan en av våra allra närmaste vänners son och tillika våra barns bästa vän valde att ta sitt liv. Han hade då levt med olika neuropsykiatriska diagnoser sen har var runt 15 år. Rösterna gav han ingen vila och medicinerade han så han slapp rösterna, ja då försvann all helt underbar kreativitet som bodde i denna unga man. Hur han gjorde så mådde han skit. Till slut efter ett antal försök så blev det som han själv ville, han dog endast 23 år gammal på sitt 24:e. Han lämnade ett så stort tomrum efter sig, saknaden är enorm och jag kan fortfarande börja le när jag tänker på alla roliga, tokiga diskussioner vi haft om allt och inget. Ingen ska behöva må så dåligt att man till slut väljer att ta sitt eget liv. Vi måste börja vara mer öppna och tala om psykisk ohälsa. Själv kan jag inte förstå vad skillnaden är att prata öppet om cancer eller att prata öppet om hur man mår psykiskt. 

Richard som denna fantastiska människa hette gillade lila färg. Jag bar mörkt matt lila lack på hans begravning som en hyllning och denna årsdag vill jag återigen hylla de åren vi fick tillsammans med honom genom att visa ett lila lack. Jag letade igenom lådorna och fann Depend O2 501 som kommer från en kollektion som heter Rewind och konstigt nog kom ut 2016, samma år Richard dog. Det är ett lack med en väldigt mörk lila bas och massa vackert lila skimmer. Jag la på "vanligt" topplack först, men konstaterade att den lila färgen kom fram mer med ett matt topplack över. Dessutom har jag en klar känsla att Richard skulle gillat det bättre så här. 


Press Sample

Have worked half the day today and it went really well, did not even think I was so very tired when I got home. That is, until I fell asleep on the couch .. Today it is 5 years since one of our closest friends' son and also our children's best friend chose to take his life. He had then lived with various neuropsychiatric diagnoses since he was around the age of 15. The voices inside his head gave him no rest and when he medicated he let go of the voices, well then all the absolutely wonderful creativity that lived in this young man disappeared instead. No matter what he did, he didn't feel any better. In the end, after a number of attempts, it turned out the way he wanted, he died only 23 years old on his 24th. He left such a big void behind him, the loss is enormous and I can still start smiling when I think of all the fun, crazy discussions we had about everything and nothing. No one should have to feel so bad that they finally choose to take their own life. We need to start being more open and talk about mental illness. Personally, I can not understand what the difference is to talk openly about cancer or to talk openly about how you feel mentally.

Richard as this amazing young man was called liked purple color. I wore dark matte purple polish at his funeral as a tribute and this anniversary I want to once again pay tribute to the years we had with him by showing a purple polish. I searched through the drawers and found Depend O2 501 which comes from a collection called Rewind and strangely enough came out in 2016, the same year Richard died. It is a polish with a very dark purple base and lots of beautiful purple shimmer. I applied "regular" topcoat first, but found that the purple color came out more with a matte topcoat over. Also, I have a clear feeling that Richard would have liked it better this way.


lördag 23 januari 2021

OPI - No More Mr. Night Sky

 Igår var jag faktiskt inte helt slutkörd efter att ha jobbat halva dagen vilket är en klar förbättring. Idag har jag bakat lite knäckebröd, varit ute på en liten promenad och tänker vara slö och köpa hämtmat till kvällen. 

Det här lacket är ännu ett som stått ett bra tag i min otestat låda och som vanligt så blir jag förvånad över varför jag inte använt det tidigare. Lacket är OPI No More Mr. Night Sky som gavs ut i en julkollektion 2015. Det är ett mörkgrått skimmer lack. Det var lite skirare än vad jag förväntat mig så jag har tre lager och topplack. Dock väldigt smidigt att jobba med. 

Kanske något förvånande att det här kommer från en julkollektion, men det är ett riktigt snyggt lack och jag är glad att jag hittade på rea för något år sedan. 


Yesterday I was actually not completely exhausted after working half the day, which is a clear improvement. Today I baked some crispbread, been out for a little walk and plan to be lazy and buy takeaway food for the evening.

This polish is another that has been in my untested box for a long time and as usual I am surprised why I have not used it before. The polish is OPI No More Mr. Night Sky which was released in a Holiday collection in 2015. It is a dark gray shimmer polish. It was a little sheerer than I expected so I have three coats and top coat. However, very easy to work with.

Maybe a little surprising that this comes from a Holiday collection, but it is a really nice color and I am glad that I found it on sale a few years ago.


torsdag 21 januari 2021

Depend - 655

Pressutskick 


Det här med att vara långtidssjuk med Covid-19 är inge vidare faktiskt. Man tror att man är mycket bättre för att vakna nästa dag med andra symtom. Jag jobbar i alla fall halvtid och hoppas att jag ska kunna gå upp till 75 % efter nästa vecka, men är långt ifrån säker på det. 

Tur att man kan roa sig med lite nagellack i alla fall även om jag inte orkar blogga så mycket som jag hade velat. Jag är fortfarande inte redo för "riktiga" vårfärger men hittade återigen ett lack i Depends vårkollektion Good Enough som för mig inte skriker vår. Det här är nummer 655 som är gråblått krämlack. Återigen superb formula och två lager räcker fint. Som vanligt har jag topplack över. 

Det var ett tag sedan jag bar ett lack i grå färgskala, men varje gång jag gör det blir jag påmind om hur bra jag trivs i just dom färgerna. Jag tycker det här är väldigt snyggt och passar till de mesta tillfällen här livet. 

Press Sample

This thing about being long-term sick with Covid-19 is in fact not something I would recommend. It is believed that you are much better for waking up the next day with other symptoms. At least I now work half time and hope that I will be able to go up to 75% after next week, but I am far from sure of that.

Luckily you can have fun with a little nail polish in any case, even if I do not have the strength to blog as much as I would have liked. I'm still not ready for "real" spring colors but once again found a polish in Depend's spring collection Good Enough which for me does not scream spring. This is number 655 which is gray-blue cream polish. Again superb formula and two coats are fine. As usual, I have topcoat over.

It has been a while since I wore a polish in a gray color scale, but every time I do it I am reminded of how well I thrive in  those colors. I think this is very nice and fits most occasions in this life.