tisdag 12 februari 2019

Yellow favorites!

Igår hann jag inte riktigt med att lägga ut något inlägg, fotade andra saker och läste inför fredagens tenta i vårddokumentation, ett kul ämne, men svårt att läsa sig till kunskaperna. Lättare att lära sig när man är ute på praktik och får göra grejerna på riktigt tycker jag. Idag har det varit skoldag och vi har haft pappersflygplanstävling. Sista lektionen med läraren och hon tyckte vi kunde få ha lite kul istället.

Denna veckan är det gult och brunt som gäller i vår lilla utmaning som går ut på att använda sina gamla favoriter. Just de här färgerna är väl de jag äger minst av skulle jag tro, även om det börjar arta sig lite på bägge fronterna. Jag har absolut favoriter bland bägge färgerna, men vill gärna visa lack som det är länge sedan jag visat eller kanske till och med bara använt en gång. OPI My Twin Mimmy har jag använt ett antal gånger i olika nail art och så blev det ju faktiskt den här gången också. Älskar den här solgula glada färgen, men när jag rotade i mina lådor så hittade jag ett av mina favoritglitter. Från ett tyvärr nedlagt svenskt indiemärke som heter Purrfect Pawlish. Det heter Yellow Lion och består av en klar bas med enbart gula glitter i olika storlekar. Ovanligt och kul. Jag la det ovanpå ett svart krämlack.

Den här manikyren syns och återigen har jag fått kommentarer av kurskompisar. Själv gillar jag den väldigt mycket, även om det blev lite mycket bubblor i topplacket över glitternaglarna.

Yesterday I didn't really get the time to post anything here, photographed other things and studied for Friday's exam in healthcare documentation, a fun subject, but difficult to read to get the knowledge. Easier to learn when you are out on internships and get to do the things for real I think. Today it has been a school day and we have had a paper airplane competition. Last lesson with the teacher and she thought we could have some fun instead.

This week, it's yellow and brown that applies in our little challenge that involves using your old favorites. Well these colors are the ones I own the least of I would think, even if it starts to grow a little on both fronts. I have absolutely favorites among both colors, but would like to show polishes that has been a long time since I showed or maybe even just used once. OPI My Twin Mimmy I have used a number of times in different nail arts and so it actually became this time too. Love this sunny yellow happy color, but when I looked in my boxes I found one of my favorite glitters as well. From the Swedish indie brand Purrfect Pawlish, that unfortunatly no longer exists. It's called Yellow Lion and consists of a clear base with only yellow glitter in different sizes. Unusual and fun. I put it on top of a black cream.

This manicure is very visible and again I have received comments from course friends. I really like it very much, even though there was a little bit of bubbles in the top coat over the glitter nails.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!