onsdag 18 oktober 2017

United In Pink - Monsters

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som Karin på Vacker & Underbar skrev om igår och något som UngCancer just nu uppmärksammar extra under namnet #cancerbaksmälla.

Vad i hela friden är det kan man undra? Jag skulle vilja säga att baksmälla det får man även av andra allvarliga sjukdomar inte bara av cancer, men uttrycket syftar till lite hur man känner efter det att man besegrat sjukdomen, för det är ju en stor procent som överlever helvetet med att vara allvarligt sjuk. Det man dock inte tänker på är det helvete som många upplever efteråt. Ångest, rädsla och ensamhet. Man har klarat det, man är frisk. Varför är man då inte så lycklig som man bara kan vara? Det finns ett svar på det. Rädslan att återigen drabbas, tröttheten i kroppen efter behandlingen och kanske av de mediciner som man får fortsätta äta ett tag, kanske hela livet ut. Vissa kan ha fått skador efter strålning som man får leva med som en ständig påminnelse och precis som vid förlossningsdepressioner eller vilken depression som helst för den delen är det så svårt att både för sig själv och för andra erkänna att man mår som man mår när alla kommer fram till en och gratulerar en för att man vunnit över sjukdomen. Eller när okunniga talar om för en att jaha, men nu är det ju som vanligt igen för du är ju opererad och frisk nu. Det funkar inte så! En sak jag tycker är sjukt dålig när det gäller svensk sjukvård som för övrigt är fantastiskt bra är hur man bara slussar ut patienter i verkligheten efter behandlingarna tagit slut och man på pappret ska må bra. Under sjukdomen blir många erbjudna att prata med kurator eller liknande, men efteråt när man faktiskt kanske behöver det som bäst finns ingen hjälp att få om man inte själv söker upp den. Så om du har #cancerbaksmälla hoppas jag att du vågar be om hjälp. Tala om för dina anhöriga hur du mår, det finns hjälp att få! Du är inte konstig, du är inte otacksam och framför allt du är inte ensam.

Cancer är ett monster och det får mina naglar representera idag med hjälp av OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night och mönster från en Born Pretty Store platta utsänd för recension som går att köpa här: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

Today I will bring up a subject that Karin on Vacker & Underbar wrote about yesterday and something that an organisation called Ung Cancer currently draws attention to here in Sweden under the name #Cancerbaksmälla that could be translated to Cancer Hangover.

What on earth does that mean you might wonder? I would like to say that you get hangover from other very serious diseases too not only of cancer before explaining, but the term refers to how someone feels after defeating the disease, because it's a big percentage that survives the hell to be seriously ill. What you don't think about is the other hell that many people experience afterwards. Anxiety, fear and loneliness. You have done it, you are well. Why are not you as happy as you should be? There is an answer to that. The fear of suffering again, fatigue in the body after treatment and perhaps of the medications that you have to keep eating for a while, maybe your entire life. Some may have had radiation damage that you have to live with as a constant reminder and just as in depressions after childbirth or any depression for that matter, it's so hard to recognize for yourself and others that you feel as you feel when everyone tells you how happy you should be and how happy they are that you are a survivor that you one over the disease. Or when ignorant tells you how great it is that everything now is back to normal and as usual again because you've had your surgery and ar well again. It doesn't work that way! One thing I think is really bad about Swedish healthcare, which is amazing in so many other ways, is how it throws out patients in reality after the treatments have ended and you have a paper that tells you that you feel good. During the illness, many people are offered to speak with a curator or similar, but afterwards, when you may actually need it even more, there is no help if you do not search for it yourself. So if you have #cancerhangover, I hope you dare to ask for help. Tell your family how you feel,  there is help! You're not weird, you're not rude and above all you're not alone.

Cancer is a monster and that is what my nails represent today with the help of OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night and patterns from a Born Pretty Store plate that was sent for me to review and can be found here: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

10 kommentarer :

 1. jag gillar din manikyr och tycker också cancer är ett monster!!!!!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja ett stort jäkla monster är vad cancer är!

   Radera
 2. Those are the cutest little monsters, and I like that for BCAM, so different and memorable

  SvaraRadera
 3. Aww these are such cute little monsters!

  SvaraRadera
 4. These are the most adorable little monsters ever! :)

  SvaraRadera

Please leave a comment it means a lot to me!