lördag 21 oktober 2017

United In Pink - Reader's Choice

Lördag och jag ska ta mig till stan för att äntligen klippa mig, sånt där är något som jag tänkt på rätt mycket. Att få tid eller möjlighet att gå och göra något som får en att känna sig fin eller nöjd. Det är ju något som jag inte tror man tänker så mycket på när det gäller cancerpatienter, men en fika på stan, kanske gå och få en manikyr helt enkelt göra något som för en stund får en att glömma vardagen. Det tror jag är väldigt viktigt.

En annan sak jag tänkt mycket på sista dagarna är något som Karin på Vacker & Underbar skrev om. Hon är ju som ni nog vet vi det här laget en av alla dessa som drabbats av bröstcancer. Hon är väldigt öppen med hur hon mår och vad som händer runt sjukdomen. Häromdagen var hon och gjorde mammografi vilken visade att cellgifterna jobbat på väldigt bra och knölen i brösten hade krympt ordentligt. Vi alla skrev och var så himla glada för hennes skull, men dagen efter skrev hon att hon självklart var nöjd med att hon svarade så bra på behandlingen, men glad.. Nej, för hon har ju faktiskt veckovis av behandling kvar och en operation som lär bli nog så jobbig. Plus att senare också lära sig leva med endast ett bröst.

Då är vi tillbaka till det här med #cancerbaksmälla, men den känslan man har under själva sjukdomen att man inte riktigt kan glädjas över de positiva beskeden för att man vet att man inte är färdig än. Att man har fruktansvärt jobbiga saker framför sig och har svårt att kanske ta till sig alla andras glädje. Jag kom till exempel på att det hade ju varit så enkelt att istället för att skrika Grattis, vad härligt kanske istället säga, men vad skönt att höra då bestämmer vi att det fortsätter på den här vägen och du vet väl att jag är med dig på din resa vad som än händer. Som icke sjuk är det så lätt att anta att det man själv känner när man hör att någon fått positiva besked också gäller personen som genomgår behandlingen.

Det av mina rosa favoriter som ni valde blev Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. Ett underbart microglitterlack. Mitt borde jag nog tunna ut lite, men annars så täcker det på två lager och är så himla gnistrande och fint. Till nästa vecka blir det höstlack som ni får välja på.

Saturday and I will finally go to the hairdresser something I've been longing for a long time. That is something I thought about quite a bit. To have time or opportunity to go and do something that makes you feel nice or satisfied. It's something that I think is a bit forgotten when it comes to cancer patients, but a visit to a coffee shop, maybe go get a manicure simply do something that for a while makes you forget about your everyday life. I think that is very important.

Another thing I thought about last days is something that Karin at Vacker & Underbar wrote about. She is, as you probably know, is one of those who suffer from breast cancer. She is very open with what she's feeling and what's happening around the disease. The other day she got a mammography, which showed that the carcinogens worked very well and the tumor in the breasts had shrunk really good. We all wrote to her and almost shouted out their happines for her sake, but the following day she wrote that of course was very pleased with the fact that the tumor was so much smaller but happy, not so much.. No, because she actually still has weeks of treatment left and a an operation that ost likely wont be an easy one and definitly will be hard afterwards when she has to adjust to not having to breasts anymore.

So once again we are back to that hangover we've been talking about but this time the kind of hangover feeling you have during your struggle with the disease itself the one that makes you having a hard time to really enjoy the positive messages you get because you know that you are not done yet. That you have terribly hard things in front of yourself and have difficulty in taking in everybody elses happy feelings. For example, I came to realize that it had been so easy that instead of screaming Congratulations, what a wonderful news I could instead have said That is so nice to hear let's decide that it will continue this way and you know I'm with you all the way whatever happens. As non-ill, it is so easy to assume that what you feel when you hear someone receiving positive news also applies to the person undergoing treatment.

The one of my pink favorites that you chose was Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. A wonderful microglitter polish. I should probably had put some thinner in it because it had became a bit thick. It covered in two layers and is amazingly sparkly. I have three autumn colors for you to vote on for next weeks reader's choice. fredag 20 oktober 2017

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes Mugshot

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som inte är så vanligt att man pratar om, nämligen bröstcancer hos män. All info som jag skriver här idag har jag hämtat på medicinsk-info.se då jag själv har väldigt dålig kunskap om detta.

Det jag vet är att det förekommer och att det inte nämns speciellt ofta. Fakta säger att 0,5% av alla bröstcancerfall är fall hos män. Ca. 40 män insjuknar varje år. Ett konstigt fakta är att bröstcancer är vanligare hos män med judisk bakgrund. Även de män som av antingen sjukdomsskäl, övervikt eller intar något för mycket mängd alkohol och på så sätt har ökade mängder östrogen i kroppen är mer benägna att drabbas.

Det är svårt att göra konkreta studier angående manlig bröstcancer då fallen är få, men det man har fått fram är att medelåldern på manliga patienter är ca 5 år mer än hos kvinnor då man får sjukdomsbeskedet. Behandlingen för männen är exakt samma som för kvinnor.

Jag skrev häromdagen om cancerbaksmälla, men jag tänker också på hur man som man reagerar på att få en typiskt "kvinnlig" sjukdom. Därför tycker jag att det är dags att ge lite mer utrymme för de män som drabbas så även de kan få känna att de har vårt fulla stöd.

Lacket idag är Turtle Tootsie Polishes Mugshot. Ett knalligt rosa holo som täcker på två lager. Jag tänkte försöka ha så mycket nail art som möjligt denna veckan så det blev en accentnagel gjord med A-England Camelot stämplad med Hit The Bottle Psycho Pink med ett mönster från BP 63.

Today I will bring up a subject that is not so common talked about, namely male breast cancer. All the information I'm writing here today Is found at medicinsk-info.se, because I have very little knowledge about this.

What I know is that it occurs and that it's not mentioned very often. (Swedish facts) Facts say that 0.5% of all breast cancer cases are the once that is affecting men. About 40 men gets diagnosed every year. A strange fact is that breast cancer is more common in men with a Jewish background. Another riskfactor is overweight or drinking too much alcohol and thus have increased amounts of estrogen in the body are more likely to suffer.

It's difficult to do concrete studies regarding male breast cancer, as the cases are few, but what has been found is that the average age of male patients is about 5 years more than in women when the disease is reported. The treatment for men is exactly the same as for women.

I wrote about cancerhangover, but I also think about how as a male you react to suffer from a typical "female" disease. Therefore, I think it's time to give some more room for the men who suffers so they can feel they have our full support.

The polish today is Turtle Tootsie Polishes Mugshot. A bright pink holo that covers in two layers. My intention was to try to have as much nail art as possible this week so I made an accent nail with A-England Camelot stamped with Hit The Bottle Psycho Pink with a pattern from BP 63.

torsdag 19 oktober 2017

United In Pink - Depend O2 517

Pressutskick

Dagens ämne är insamlingar. Här är i Sverige upplever i alla fall jag att det blivit helt galet och faktiskt lite av en hets med alla typer av insamlingar till fonder och insamlingsgalor på tv. Nej, jag menar inte att man inte ska skänka pengar till t.ex cancerfonder eller barncancerfonden men på något sätt så har det gått inflation i galor på tv där man ska bli månadsgivare eller skänka stora engångssummor. Så här på hösten brukar det vara tätt med dessa galor.

Jag skänker gärna pengar till välgörande ändamål och det är väl inte precis någon hemlighet att jag håller Mina Stora Dag stiftelsen väldigt högt, men som det är just nu känns det som att man pressar folk att skänka. Man ger folk dåligt samvete om man inte är med och samlar in. Jag tror att det är många som egentligen inte har råd som ändå vill göra något gott och så skickar man iväg den där sista 100 lappen. Att idka välgörenhet ska inte göras under press och det finns ju så många sätt man kan hjälpa till. Skänka kläder till insamlingar är ett väldigt bra sätt. Lämna in grejer till Erikshjälpen eller Röda Korsets loppisar t.ex.

Vad tänker ni om det här?

Dagens lack kommer från Depend O2s sommarkollektion With Love From Cuba och har nummer 517. Till detta har jag en vattendekal från Born Pretty Store som är utskickad för recension. Du kan hitta den här: http://www.bornprettystore.com/sheets-cream-cake-pattern-nail-water-decal-manicure-cartoon-nail-transfer-stickers-p-40777.html

Lacket var väldigt smidigt att jobba med och täcker på två lager. Vattendekal var lätt att få loss från skyddspappret och lätt att placera på nageln. Dock något stor tyckte jag.

Press Sample

Today's subject is collections. Here in Sweden we have what I feel a crazy amount of fundraising both in the streets and on tv. It actually feels like you don't have a choice but to give some money. No, I don't mean that you shouldn't donate money to for example different cancer funds or similar organisations,  but in some way there has been an inflation on these galas on tv where they urges you to be a monthly donor or donate big one-off sums. And in the fall there is always very close between these events. 

I donate money with a smile for charitable purposes and it's not a secret that I'm holding for example When You Wish Upon A Star and similar organisations very high, but at the moment it feels like all these fundrasers are pushing people to donate. You are giving people bad conscience if you don't give something. I think there are many who really can't afford this but want to do something good and then send away the last bucks anyways. Promoting charity should not be under pressure and there are so many ways you can help. Giving clothes to collections is a very good way. Hand in items to the Red Cross flea, for example.

What are your thoughts about this?

Today's polish come from Depend O2's Summer Collection With Love From Cuba and have number 517. To this I have a waterdecal from Born Pretty Store, which has been sent for review. You can find it here: http://www.bornprettystore.com/sheets-cream-cake-pattern-nail-water-decal-manicure-cartoon-nail-transfer-stickers-p-40777.html

The polish was very easy to work with and covers in two layers. The waterdecal was easy to get off from the protective paper and easy to place on the nail. However, I thought it was a bit too big.

onsdag 18 oktober 2017

United In Pink - Monsters

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som Karin på Vacker & Underbar skrev om igår och något som UngCancer just nu uppmärksammar extra under namnet #cancerbaksmälla.

Vad i hela friden är det kan man undra? Jag skulle vilja säga att baksmälla det får man även av andra allvarliga sjukdomar inte bara av cancer, men uttrycket syftar till lite hur man känner efter det att man besegrat sjukdomen, för det är ju en stor procent som överlever helvetet med att vara allvarligt sjuk. Det man dock inte tänker på är det helvete som många upplever efteråt. Ångest, rädsla och ensamhet. Man har klarat det, man är frisk. Varför är man då inte så lycklig som man bara kan vara? Det finns ett svar på det. Rädslan att återigen drabbas, tröttheten i kroppen efter behandlingen och kanske av de mediciner som man får fortsätta äta ett tag, kanske hela livet ut. Vissa kan ha fått skador efter strålning som man får leva med som en ständig påminnelse och precis som vid förlossningsdepressioner eller vilken depression som helst för den delen är det så svårt att både för sig själv och för andra erkänna att man mår som man mår när alla kommer fram till en och gratulerar en för att man vunnit över sjukdomen. Eller när okunniga talar om för en att jaha, men nu är det ju som vanligt igen för du är ju opererad och frisk nu. Det funkar inte så! En sak jag tycker är sjukt dålig när det gäller svensk sjukvård som för övrigt är fantastiskt bra är hur man bara slussar ut patienter i verkligheten efter behandlingarna tagit slut och man på pappret ska må bra. Under sjukdomen blir många erbjudna att prata med kurator eller liknande, men efteråt när man faktiskt kanske behöver det som bäst finns ingen hjälp att få om man inte själv söker upp den. Så om du har #cancerbaksmälla hoppas jag att du vågar be om hjälp. Tala om för dina anhöriga hur du mår, det finns hjälp att få! Du är inte konstig, du är inte otacksam och framför allt du är inte ensam.

Cancer är ett monster och det får mina naglar representera idag med hjälp av OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night och mönster från en Born Pretty Store platta utsänd för recension som går att köpa här: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

Today I will bring up a subject that Karin on Vacker & Underbar wrote about yesterday and something that an organisation called Ung Cancer currently draws attention to here in Sweden under the name #Cancerbaksmälla that could be translated to Cancer Hangover.

What on earth does that mean you might wonder? I would like to say that you get hangover from other very serious diseases too not only of cancer before explaining, but the term refers to how someone feels after defeating the disease, because it's a big percentage that survives the hell to be seriously ill. What you don't think about is the other hell that many people experience afterwards. Anxiety, fear and loneliness. You have done it, you are well. Why are not you as happy as you should be? There is an answer to that. The fear of suffering again, fatigue in the body after treatment and perhaps of the medications that you have to keep eating for a while, maybe your entire life. Some may have had radiation damage that you have to live with as a constant reminder and just as in depressions after childbirth or any depression for that matter, it's so hard to recognize for yourself and others that you feel as you feel when everyone tells you how happy you should be and how happy they are that you are a survivor that you one over the disease. Or when ignorant tells you how great it is that everything now is back to normal and as usual again because you've had your surgery and ar well again. It doesn't work that way! One thing I think is really bad about Swedish healthcare, which is amazing in so many other ways, is how it throws out patients in reality after the treatments have ended and you have a paper that tells you that you feel good. During the illness, many people are offered to speak with a curator or similar, but afterwards, when you may actually need it even more, there is no help if you do not search for it yourself. So if you have #cancerhangover, I hope you dare to ask for help. Tell your family how you feel,  there is help! You're not weird, you're not rude and above all you're not alone.

Cancer is a monster and that is what my nails represent today with the help of OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night and patterns from a Born Pretty Store plate that was sent for me to review and can be found here: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

tisdag 17 oktober 2017

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes 5 Years Counting

Idag tycker jag vi ska ta upp ämnet självundersökning. För det är ju faktiskt väldigt ofta en knöl i bröstet upptäcks, när man själv känner igenom brösten. Det här är viktigt och jag själv är dålig på att komma ihåg att göra det, men försöker verkligen.

Vad ska jag då göra om jag hittar en knöl? På många orter finns det bröstmottagningar, ring direkt dit om du har turen att bo på en sådan ort om inte så är det vårdcentralen man ska vända sig till och vänta inte utan ring istället för att gå och oroa dig. Trots allt så är det ju så att väldigt många knölar är godartade allt är inte cancer. På 1177 finns en bra guide till hur du ska gå till väga för att få rätt vård.

Är du osäker på hur du ska gå till väga för att undersöka dina bröst är det enkelt att googla, det finns massa bra information på nätet.

Idag visar jag ett lack från Turtle Tootsie Polishes som heter 5 Years Counting ett lack som betyder mycket för Chrissy som är ägare av märket då hon gjorde det som ett litet minne till sin egen 5 års dag sen hon blev friskförklarad från sin bröstcancer. Det är ett blekrosa holo och en aning för blekrosa för min smak så jag satte på lite mönster med hjälp av China Glaze Emotion och själva mönstret kommer från Über Chic 5-03.

Today, I think we will address the subject of self-examination. Because it's actually very often the first signs of breastcancer is discovered when you feel through your breasts. This is important and I'm once again confessing to be bad at remembering to do it, but I'm really trying.

What should I do if I find a lump? In many places there are breast receptions, call directly there if you are lucky enough to live in such a place if not call your house doctor or local doctor and don't wait to call there is no use of going around worrying. After all, it's true that very many bumps are benign all is not cancer. 

If you are unsure how to examine your breast there are lots of good advice on the internet so google it.

Today, I show you a polish from Turtle Tootsie Polishes called 5 Years Counting a polish that means a lot to Chrissy who owns the brand becuase she made it as a memory of her 5 year anniversary of surviving breast cancer. It's a pale pink holo and a bit to pale for my taste so I put on some pattern using China Glaze Emotion and the pattern itself comes from Über Chic 5-03.

måndag 16 oktober 2017

United In Pink - Pink Ribbon

Pressprov

Välkomna till denna första dag av årets rosa temavecka kallad United In Pink. Veckan då vi uppmärksammar bröstcancer lite extra. Varje år brukar jag skriva lite fakta om olika saker rörande sjukdomen och jag ska försöka göra något liknande i år.

Vi kan väl börja med att konstatera att de är få av oss som inte på något sätt är påverkade av bröstcancer. Genom att själva vara sjuka, ha någon i familjen som är drabbad, goda vänner som är drabbade eller som jag tror de flesta med bröst oroliga för att faktiskt någon gång bli drabbad. Själv har jag en god vän som just nu kämpar och känner flera som också varit drabbade. För jag ska inte sticka under stol med att jag är rädd ibland.

Sen kan man väl kanske tycka att en rosa temavecka inte gör någon skillnad, men vad vet du om det? Det kanske är just det den gör. För tänk om ett av våra inlägg får någon att undersöka sina bröst en extra gång och kanske på det viset upptäcker sjukdomen i tid. Eller man kanske faktiskt lyfter luren eller skickar det där sms:et till någon som man borde gjort för länge sedan och får någon att känna sig lite värdefull och sedd. För det är ju så och nu talar jag av egen erfarenhet (inte med bröstcancer men med andra sjukdomar i familjen) att folk runt omkring en lätt tänker att jag vet ändå inte vad jag ska säga till personen eller familjen som är drabbad, jag vill inte störa eller man känner sig obekväm och istället för att göra något gör man ingenting och de som verkligen behöver stödet mest står där ensammare än någonsin. Det behövs inga stora gester, men att finnas till och kanske vara den som lyssnar eller bara den som skickar något sms då och då för att visa att jag finns här för dig är värt så himla mycket.

Oj, det blev en hel uppsats. Här kommer i alla fall min första manikyr med Isadora Pink Lemonade som bas och lite holo i form av Ellagee Rainbow Syrup över det rosa bandet för att få till lite extra bling. Bandet är målat på frihand.

Press Sample

Welcome to this first day of this year's United In Pink theme week. The week where we pay attention to breast cancer. Every year, I usually write some facts about different things about the disease and I will try to do something like this year too.

We may start by stating that they are few of us who are not affected by breast cancer in any way. Being sick yourself, having someone in the family who are affected, good friends who are affected, or as I think most people are worried about actually getting the disease. I myself have a good friend who is currently fighting and knows several who have also been affected. And I would lie if i said that I wasn't affraid of being one of them myself one day.

Then you may think that a pink theme week makes no difference, but what do you know about that? Maybe it changes things more than you could imagine. For example, if one of our posts causes someone to examine their breasts an extra time, and perhaps that way, they will discover the disease in time. Or someone might actually pick up their phone and make that call or send that text to someone you should have done long ago and make someone feel a little valuable and seen. Because and now I speak from my own experience (not with breast cancer but with other very serious diseases in the family) people around a family or person that is sick more than often think that I do not know what to say to the person or family who is affected, I do not want to disturb or it makes you feel uncomfortable and instead of doing something, nothing is done and those who really need the support often stand there lonelier than ever. No big gestures are needed, but to be there and maybe be the one listening or just the one who sends some text every now and then to show that I'm here for you is worth so much more than you could ever imagine.

Well this became a whole essay. Here comes my first pink manicure with Isadora Pink Lemonade as the base and a little holo in the form of Ellagee Rainbow Syrup over the pink ribbon to get some extra bling. The ribbon is freehanded.söndag 15 oktober 2017

OPI - Less Is Norse

Pressutskick

Då var det återigen dags för ett OPI lack som jag trodde var i en färg, men som ser något annorlunda ut på naglarna. Dock inte alls på ett dåligt sätt.

När jag plockade fram Less Is Norse så trodde jag att det var mer åt det dammiga lila hållet, men icke sa nicke det här är mer dammigt jeansblått i mitt tycke. Riktigt trevligt att jobba med och täcker på två lager. Känns som att OPI lyckats bra med formulan på lacken i Iceland kollektionen. På bilderna har jag topplack över.

Det här är absolut en Helena färg, lite dammig, perfekt till jeans och i alla fall enligt mig väldigt snygg.

Press Sample

Today I have another OPI polish that I thought was in a certain color just looking at the bottle, but that looks something different on the nails. However, not at all in a bad way.

When I picked up Less Is Norse, I thought it would be some kind of dusty purple, but to me this looks way more dusty jeansblue on the nails. Really nice to work with and covers in two layers. Feels like OPI succeeded well with the formulas on the polishes in the Iceland collection. In the pictures I have topcoat over.

This is definitely a Helena color, a bit dusty, perfect for jeans and, in my opinion, very good looking.
lördag 14 oktober 2017

Reader's Choice - Zoya Merida

Lördag och jag inväntar sonen och svärdotterns ankomst från Linköping.

På naglarna sitter ett ursnyggt lack som ni har valt åt mig. När väl Zoya släpper prismatiska lack så är dom garanterat snygga och Merida är helt ljuvligt. Mörkt skogsgrönt med ett fantastiskt glitter. En del kallar de här för hololack, men det är väl inte riktigt sant egentligen.

I vilket falls om helst så håller Merida bästa Zoya kvalitet och två lager som är smidiga att måla på räcker för täckning. Det funkar att ha det här utan topplack. Ytan är slät och fin och det glittrar snyggt om det, men med topplack blir det ännu mer bling i det så jag tycker att det är att rekommendera.

Det här är så grymt vackert! Ett lack som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att bära på vilken fin fest som helst och absolut för att matcha granen på julafton. Verkligen helt underbart.

Nästa vecka börjar United In Pink och jag har plockat fram tre av mina rosa favoriter som ni får rösta på till nästa gång.

Saturday and I'm waiting for my son and his girlfriend to arrive from Linköping.

On my nails is a gorgeous polish that you have chosen for me. Once Zoya releases prismatic polishes they are guaranteed to be beautiful and Merida is absolutely lovely. Dark forest green with a fantastic glitter. Some call these polishes holo, but I don't think that is really true.

In any case, Merida keeps the best Zoya quality and two layers that are easy to paint with is enough for coverage. You can leave this without topcoat. The surface is smooth and nice and the glitter shines pretty good, but with topcoat it will be even more bling in it so I think it's recommended.

This is so crazy beautiful! A polish I would consider wearing at any fancy party and absolutely to match the Christmas tree. Just absolutely wonderful.

United In Pink starts next week so I have picked up three of my pink favorites for you to vote on til next time. 

fredag 13 oktober 2017

Nail Challenge Collaborative presents: Autumn #2

Jag tyckte att gårdagens Gingerbread Disaster skulle göra sig utmärkt som grund till lite höstmanikyr. Nyligen fick jag hem Über Chic Lovely Leaves 2 och på den hittade jag ett utmärkt mönster som jag har stämplat med Hit The Bottle Be-Cider-Self.

Det här blev enligt mig en riktigt bra manikyr som passar perfekt in på Nail Challenge Collaboratives hösttema.

I thought yesterday's Gingerbread Disaster would be great as a base for a autumn manicure. Recently I got the Über Chic Lovely Leaves 2 plate and on that I found an excellent pattern that I have stamped with Hit The Bottle Be-Cider-Self.

In my opinion, this turned out really good and a manicure that fits perfectly into the Nail Challenge Collaborative Autumn theme.torsdag 12 oktober 2017

Depend 7 Day - Gingerbread Disaster

Pressutskick

Häromdagen dök Depend 7 Days julkollektion ner i min brevlåda vilket fick mig att tänka att det var dags att visa resterande av förra årets kollektion. Jag har fyra kvar från den. Eller nu är det ju bara tre för jag visar ju ett idag!

Det här Gingerbrad Disaster och jag måste ju på en gång säga att det här lacket är långt ifrån någon katastrof. Absolut inte. Det är riktigt snyggt och ett lite annorlunda lack tycker jag. Grundfärgen är brunt, men sen finns det rött glitter och något som jag först trodde var silverskimmer, men på naglarna ser det ut att vara guldskimmer. Två eller tre lager är lagom. Jag har tre och topplack över på bilderna.

Men hörrni det här lacket är ju helt fantastiskt snyggt och jag är helt säker på att jag inte har något liknande i min samling. Älskar det!

Press Sample

The other day I got this years chrismas collection from Depend 7 Days in my mailbox, which made me think it was time to show the rest of last year's collection. I have four left from it. Or now it's only three because I'll show one today!

This is Gingerbread Disaster and I must say at once that this polish is far from any disaster. Absolutely not. It's really nice and I think almost a unique polish. The primary color is brown, but then there are red glitters and something that I thought was silver shimmer,  but on the nails it appears to be gold shimmer. Two or three layers are what you need. I have three and  top coat over in the pictures.

This polish is absolutely amazing and I'm absolutely sure I don't have anything similar in my collection. I love it!


onsdag 11 oktober 2017

CND Vinylux - Viridian Veil

Pressutskick

Jag har påbörjat ett jätteprojekt! Min pappa var en flitig amatörfotograf, när han dog för över 16 år sedan lämnade han ett jättebildarkiv efter sig, men i form av diabilder. Dom där har stått i min garderob och sorgligt nog kan jag säga att jag kanske tagit fram projektorn en eller två gånger på de här åren. Nu har jag skaffat grejer så bilderna ska skannas in och kunna njutas av på dator eller tv eller kanske framkallas. Vi pratar om en sisådär 20-25000 bilder så jag har att göra.

Men idag är det grön onsdag hos Karin på Vacker & Underbar och självklart vill jag vara med. Lacket jag visar kommer från CND Vinylux Nightspell kollektion och jag hoppas att ni inte missat att man kan vinna hela den kollektionen här hos mig. Det inlägget hittar ni här

Viridian Veil är ett tealfärgat metalliclack. Riktigt bra att måla med och ett lager kan nog räcka på korta naglar. På bilderna har jag två och topplack. Man får vara lite petig när man målar så man får raka fina linjer för det blir lite borstmärken, men dock inte alls lika tydliga i verkligheten som på mina bilder. 

Det här tycker  jag är en riktigt vacker färg som absolut funkar året om. Jag tänker mot härliga höstlöv, gnistrande snö, mot en vacker vårhimmel och så klart vid poolen på sommaren. 

Pressutskick

I have started a massive but fun project! My dad was a diligent amateur photographer, when he died more than 16 years ago, he left a huge archive with images, but in the form of slides. Those have since then sadly been stored in one of my closets and I can honestly say that I might have taken out that slideprojector only once or twice these years. Now I have bought equipment to scan the pictures  so that we can enjoye them on a computer or tv or even make papercopies. We are talking about 20-25000 photos so I have some work to do.

But today it's Green Wednesday at Vacker & Underbar and of course I want to join. The polish I show comes from the CND Vinylux Nightspell collection and I hope you haven't missed that you have the chanse to win the entire collection. You can find that post here!

Viridian Veil is a teal-colored metal polish. Really good to paint with and one coat may be enough on short nails. In the pictures I have two and topcoat. You should be a bit careful when painting so that your brushstrokes makes straight nice lines because there are some brush marks, but not as clear in reality as in my pictures.

This I think is a really beautiful color that definitely works all year long. I am thinking of this with lovely autumn leaves, sparkling snow, against a beautiful spring sky and clearly at the pool in the summer.


måndag 9 oktober 2017

Nail Challenge Collaborative presents: Autumn #1

Ny månad och nytt tema i Nail Challenge Collaborative, passande nog valde vi höst. Och höst det har det blivit på riktigt där ute. Kvällarna är mörka och löven faller i stora mängder från träden. Faktum är att jag gillar hösten. Jag gillar den där härligt höga luften och alla vackra färger.

Nå i alla fall min första manikyr blev en med gårdagens Depend 7 Day 7142 Believe In Me lack som bas. Just det lacket föll mig ju inte alls i smaken, men med lite mönster från ÜberChic Lovely Leaves 01 stämplat med Hit the Bottle My Suitor Wears Pewter blev det ju inte alls så tokigt.

New month and a new theme in the Nail Challenge Collaborative. This month we will make autumn manicures. And the autumn has certinaly come now. The evenings are dark and the leaves fall in large amounts from the trees. In fact, I like the fall. I like that beautifully high air and all beautiful colors.

Well, my first manicure is one with yesterday's Depend 7 Day 7142 Believe In Me polish as base. That polish didn't fit my taste at all, but with a little pattern from ÜberChic Lovely Leaves 01 stamped with Hit the Bottle My Suitor Wears Pewter it turned out pretty nice. 

söndag 8 oktober 2017

Depend 7 Day - 7142 Believe In Me

Pressutskick

Något är lite skumt med det här lacket, mer än färgen alltså! På själva flaskan så står det 7142 Confidence, men i broschyren som är medskickad och på Depends hemsida så heter lacket 7142 Believe In Me så jag får väl anta att det är det korrekta namnet. Det här gäller även fler lack i höstkollektionen Celebrate Personality, kanske ska vara en kul grej helt enkelt.

Som vanligt så var det trevligt att lacka med och täcker på två lager. Torktiden är ok och på bilderna har jag topplack över.

Så var det då färgen. Har ni eller har haft småbarn? Anledningen till att jag frågar är nämligen att jag direkt tänker på bebisbajs när jag ser färgen. Och nej, det känns inte så positivt. Så tyvärr är det här inte alls en färg som jag gillar även om den är perfekt till hösten och förmodligen borde kallas för senap eller något sådant.

Press Releases

Something is a weird with this polish, more than the color! On the bottle itself it says 7142 Confidence, but in the brochure that is included and on Depend's website, it's called 7142 Believe In Me so I guess that's the correct name. This also applies to more polishes in the Celebrate Personality collection, maybe just a fun thing.

As usual, it was nice to work with and covers in two layers. The drying time is ok and in the pictures I have topcoat over.

Then it was this thing with the color. Do you have or have had a toddler? The reason I ask is that I'm thinking about the babys first poop right away when I see the color. And no, it doesn't feel so positive. So unfortunately this is not a color I like, even if it is perfect in the fall and probably should be called mustard or something.


lördag 7 oktober 2017

Reader's Choice - KB Shimmer Carpe Denim

Haft en skön lördag och mest ägnat mig åt att swatcha och lyssna på ljudbok.

Dessutom sitter jag nu med ett ursnyggt lack på naglarna som ni valde åt mig förra läsarnas val. KB Shimmer Carpe Denim har en mörk jeansblå bas och massa silverglitter i den. Smidigt att måla med och glittret följer med utan någon som helst problem och sprider sig fint på nageln. Två lager räcker för täckning. Ytan blir nästan helt slät, men topplack gör att glittret kommer fram något mer tycker jag.

Den här typen av glitterlack är precis den typ jag gillar bäst och färgen på det här passar en jeanstjej som mig som handen i handsken. Det finns absolut ingenting som jag ogillar med det här lacket så ett stort tummen upp från mig för dagens lack.

Inser nu när jag sitter och skriver att det ser ut som tre jullack som ni får att rösta på till nästa gång, men julkollektionerna har faktiskt redan börjat trilla in så varför inte.

So far I have had a nice Saturday with some swatching and a lot of listening to my audiobook.

And I am now wearing a gorgeous polish on the nails that you chose as my readers' choice. KB Shimmer Carpe Denim has a dark jeans blue base and lots of silver glitters in it. Smooth to paint with  the and glitter spreads out on the nails very easily. Two layers are enough for coverage. The surface is almost completely smooth, but I think that topcoat makes the glitters shine through more and gives it a little more bling. 

This kind of glitter polish is just the kind I like best and the color of this fits a jeansgirl like so well. There is absolutely nothing I dislike with this polish, so a big thumbs up from me for today's reader's choice.

I realize now when I'm sitting writing this that it looks like three Christmas polishes that you'll have to vote for next time, but why not since Christmas collections already has started to show up. 


fredag 6 oktober 2017

Giveaway! CND Vinylux Nightspell (closed)Pressutskick

Idag är jag extra glad för jag har fått chansen via CND Sverige att dela med mig av CND Vinylux Nightspell kollektionen med en av mina läsare. Japp ni läste rätt en Giveaway där man kan vinna hela kollektionen.

Det man behöver göra är att fylla i nedanstående Rafflecopter. Det enda som är obligatoriskt är namn och email, men för mer chans så finns det lite extra man kan fylla i. Och det här är öppet internationellt. Så jag säger helt enkelt: Lycka till!

Press Sample

Today, I'm very happy because through CND Sweden I've got the chance  to share the CND Vinylux Nightspell collection with one of my readers. Yes, it's a Giveaway where you can win the entire collection.

What you need to do is fill in the Rafflecopter below.  The only thing that is mandatory is name and email, but for more chances there is some extra stuff you can fill in. And this is open internationally. So, I'm simply saying: Good luck!


a Rafflecopter giveaway

torsdag 5 oktober 2017

CND Vinylux - Berry Boudoir

Pressutskick

När jag häromdagen målade med OPI Suzi & The Arctic Fox blev jag lite lurad på färgen, men det är absolut inte fallet när det kommer till CND Vinylux Berry Boudoir från höstens NightSpell kollektion. Det här är ett mörkt rödlila jellylack som jag faktiskt tycker påminner en del om ett av mina favoritlack som är OPI Honk If You Love OPI.

Färgen på det här är ursnyggt och jag gillar den riktigt mycket, men varför kan jag inte lära mig att måla med jellys? Det blir ju så fantastiskt snyggt glansig yta med dom och ändå kan jag inte få till det riktigt. Detta gjorde att ett lack som jag egentligen tror ska räcka med två eller tre lager istället fick bli fyra i mitt fall. Allt för att få det att se jämnt och fint ut.

Hade jag inte haft lack som är väldigt lika det här så hade jag absolut tyckt att fyra lager hade varit värt mödan för färgen är verkligen en sådan som jag älskar att bära.

Press Sample

When I painted with OPI Suzi & The Arctic Fox the other day  I was a bit puzzled by the color, but it's definitely not the case when it comes to CND Vinylux Berry Boudoir from the autumn's NightSpell collection. This is a dark red-purple jelly that I actually think reminds me of one of my favorite polishes namely OPI Honk If You Love OPI.

The color of this is gorgeous and I like it very much, but why can't I learn to paint with jellys? The finish has such a wonderful glossy surface and yet I can't get it right. This meant that a polish that I really think you could paint with two or maybe three layers in my case had to be four to make it look even.

If I hadn't already had a polish very similar to this, I would definitely have thought that four layers was worth the effort because the color is really one that I love to wear.


onsdag 4 oktober 2017

Depend O2 - 5061 Galaxy Highway

Pressutskick

Depend O2 har precis släppt en otroligt fin LE kollektion som heter Across the Universe bestående av 8 olika lack i lite foil och metallic finish alla inom den gröna och blåa färgskalan.

Det är ju faktiskt Karins gröna onsdag idag och till det passar många av lacken ur den kollektionen fantastiskt bra. Jag valde att börja visa 5061 Galaxy Highway som jag är helt övertygad hade räckt med ett lager av, men jag har två för att kolla om färgen djupnade något. Det kanske den gjorde, men väldigt marginellt. Jag har topplack över.

Det här är enhelt fantastiskt fin grön färg med en finish som jag skulle vilja säga ligger mitt emellan foil och metallic. Något som är bra för att lacket har inte minst tendens till att lämna ränder efter borsten i sig. Jag kan lova att mina bilder inte ens är i närheten av hur fint det här i verkligheten. Jag säger helt enkelt ut och leta upp de här lacken i butik för dom är väl värda att ha i sin samling.

Press Sample

Depend O2 has just released an incredibly nice LE collection called Across the Universe consisting of 8 different polishes in foil and metallic finishes all within the green and blue color scale.

In fact, it's Karin's green Wednesday today, and many of the polishes in that collection fits very well for that occasion. I chose to start displaying 5061 Galaxy Highway, which I'm completely convinced could be used as a one coater, but I have two to check if the color deepend something. Maybe it did, but very marginal. I have topcoat over.

This is a uniquely beautiful fine green color with a finish that I would like to say lies between foil and metallic. Something that is good because there are no visible brush strokes which it probably would have been with a straight up metallic polish. I can promise that my pictures are not even close to how fine this is in reality. I simply tell you go out and find this collection in a store because they are well worth having in your collection.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...