söndag 15 januari 2023

My favourites from 2022!

 Jag har haft en tradition att visa mina favoriter inom färger och finishar varje år och dela med mig av lite statistik. Året som gick har jag bloggat så lite eller snarare bara bloggat när jag verkligen känt för det vilket har gjort att jag faktiskt inte har material till en sån lista. Istället bestämde jag mig för att i alla fall skrapa ihop lite statistik och visa upp mina fem favoriter av de jag visade förra året. 

Låt oss gå in på min favoritdel. Sist jag uppdaterade min stashlist var faktiskt exakt samma dag som jag visade statistik förra året. Lacken som är med på den listan är lack som jag själv köpt, fått i present och PR-lack som jag visat på bloggen. Siffran 2022-01-07 var 1258 och det visade sig att siffran 2023-01-07 faktiskt är 1255, alltså 3 lack mindre! Något som jag egentligen eftersträvat eftersom jag inte tycker jag borde ha en växande lista. Så äntligen har jag ju faktiskt levt upp till det jag själv lovat mig. Jag kan faktiskt inte påminna mig om att jag köpt några lack under förra året. Jag har fått en hel del i pressutskick, men som sagt egna inköp har det inte varit några. Kan inte lova att det inte smiter in något litet lack under året, men faktum är att jag nu hellre lägger pengar på saker till mitt fotograferande. 

Missförstå mig rätt, jag älskar fortfarande nagellack, men jag får inte bära det på jobbet och då kan jag inte rättfärdiga att jag köper en massa nya när jag har en så fantastisk samling redan. 

Lite mer statiskt kanske. Jag visade under 2022 21 unika swatcher och av dessa så var 12 stycken lack jag fått i utskick. Alltså var 57 % av swatcherna fina svenska lack. Det tycker jag är trevligt. 

Vad tänker jag nu då om mitt fortsatta bloggande? Tja, jag kör väl på med ett litet inlägg då och då när jag känner för det!

Nu till favoriterna, skriv gärna en kommentar om vilken du hade som favorit förra året eller vilken av mina som är din favorit. De visas utan inbördes ordning. 


I've had a tradition of showing my favorites in colors and finishes each year and sharing some stats. Last year I blogged so little, or rather only blogged when I really felt like it, which has meant that I don't actually have material for such a list. Instead, I decided to at least scrape together some stats and show off my five favorites from the ones I showed last year.

Let's get into my favorite part. The last time I updated my stashlist was actually the exact same day I showed stats last year. The polishes  that are on that list are the ones that I bought myself, received as gifts and PR-samples that I showed on the blog. On the 7th of January 2022  the number on the list was 1258 and it turned out that on the 7th of January 2023 the number is actually 1255, so 3 bottles less! Something that I actually pursued because I don't think I should have a growing list. So finally I have actually lived up to what I promised myself. I actually can't remember buying any polishes in the last year. I have received quite a lot in press releases, but as I said, there have been no purchases of my own. Can't promise that it won't slip in a little bottle or two during the year, but the fact is that I now rather spend money on things for my photography. Don't get me wrong, I still love nail polish, but I can't wear it to work and then I can't justify buying a bunch of new ones when I already have such an amazing collection.

A little more statistics perhaps. In 2022, I showed 21 unique swatches and of these, 12 lacquers were sent to me. Thus, 57% of the swatches were fine Swedish varnishes. I think that's nice.

What do I think now about my continued blogging? Well, I guess I'll do a little post every now and then when I feel like it!

Now for the favorites, feel free to leave a comment about which one you had as a favorite last year or which one of mine is your favorite. They are shown in no particular order.ILNP - Sittin Fireside


Prism Polish - Drip Drip Drop 


Depend 7 Day - 70087 Share


CrowsToes - Edgy Red


China Glaze - Love'em & Leaves'em