Contact, PR & Policy


Policy

Lacky Corner är en blogg om nagellack och nagelrelaterade produkter.

Här på bloggen skriver jag mina helt ärliga åsikter om olika lack och produkter. Bloggen är mitt vattenhål där jag kan dela med mig av mina erfarenheter med andra som delar mina intressen.

Inga inlägg är eller kommer någonsin vara köpta. All text och alla foton är (om inget annat angetts) skrivet och tagna av mig. Att använda något av detta utan att ha fått tillstånd strider mot upphovsrätten.

Vill ni använda er av något av mitt material går det givetvis bra att fråga, men jag kräver att det i så fall ska vara tydligt varifrån materialet är hämtat.

PR & Kontakt

Jag tar emot produktprover, men kan inte garantera att det alltid leder till en recension. Jag förbehåller mig också rätten att uttrycka mina egena åsikter om produkten och därför kan jag inte utlova ett positivt omdöme.  Om produkten är utskickad till mig i recensionssyfte kommer detta att anges tydligt i inlägget.

Är ni intresserade av att skicka produktprover till mig eller vill kontakta mig av någon annan anledning går det bra att maila till: lackycorner@gmail.com


Policy

Lacky Corner is a blog about nail polish and nail related products.

On the blog I write my honest opinions on various polishes and products. The blog is my watering hole where I can share my experiences with others who share my interests.

No post are or will ever be paid for. All text and images are (unless otherwise stated), written and photographed by me. The use of any of this without having received permission infringes with the copyright.

If  you want to use any of my material, you are of course welcome to ask me, but I require that in such cases it should be clear from where the material is taken.

PR & Contact

I agree on recieving product samples, but can not guarantee that it always leads to a review. I reserve the right to also express my very own opinions about the product and therefore I can not promise a positive review. If the product is sent out to me for a review, this will be clearly stated in the post.

Are you interested in sending product samples to me or want to contact me for any other reason, do not hesitate to e-mail to: lackycorner@gmail.com