tisdag 18 januari 2022

Depend O2 - 5080 Reading Your Mind

 Hej på er! Ledig dag idag, men har inte orkat göra så mycket mer än att gå en promenad och vila. Det där med att jobba full tid tar lite mer än vad jag hade önskat, men vi får se hur det går. Tisdagar är ju annars min brödbakar dag, men det är ganska fullt i frysen, så jag hoppar denna veckan. 

Idag tänkte jag visa en gammal goding från en kollektion som kom ut 2018. Det var en limited edition kollektion från Depend O2 med namnet Miss Robot. Det här lacket har nummer och namn 5080 Reading Your mind och har en riktigt mörk bas med tealfärgat skimmer i. Två lager som vanligt och topplack på det. 

Det här är ett sånt där lack som jag återigen blir förvånad över att jag låtit ligga och vänta så länge. Verkligen supervackert lack. Jag har ett minne av att några av de andra lacken från den här kollektionen färgade av sig ordentligt på nageln, men så var inte fallet med det här. Om ni råkar hitta något från kollektion så slå till och köp!

Hello! Free day today, but have not been able to do much more than go for a walk and rest. The thing about working full time takes a little more than I would have hoped, but we'll see how it goes. Tuesdays are otherwise my bread baking day, but it's pretty full in the freezer, so I'm skipping this week.

Today I will show you an oldie but Goldie from a collection that came out in 2018. It was a limited edition collection from Depend O2 called Miss Robot. This polish has number and name 5080 Reading Your mind and has a really dark base with teal colored shimmer in. Two coats as usual and top coat on topp.

This is the kind of polish that I am once again surprised that I have kept waiting in the drawer for so long. Really super beautiful polish. I have a memory that some of the others from this collection stained pretty good on the nail, but that was not the case with this. If you happen to find bottles from this collection in a bargain bin, go ahead and buy!

fredag 7 januari 2022

Top Polishes 2021 part 2.

 Då var det dags för del 2 av min topplista av 2021 års favoritlack och denna gången handlar det om favoritfinish. Dock ska vi först prata lite statistik, vilket jag tycker är barnsligt roligt. 

Jag brukar innan jag låter er se denna lista räkna ut lite hur mycket lack som tillkommit, försvunnit, hur många swatches som publicerats och så vidare och så även denna gång. 

Jag ligger någon dag efter förra årets lista, men det har inte så värst stor betydelse. Förra året publicerade jag denna listan den 4:e januari och då bestod min excelfil med lack som jag köpt själv, fått i present eller pressutskick som är visade på bloggen av 1190 unika lack. Under året som gått har jag vad jag vet inte direkt sålt så många lack, jag har kasserat en del och kan ha skänkt bort något, men av diverse orsaker har jag inte riktigt tagit tag i blogsale 

Låt oss då se vad siffrorna visar idag den 7:e januari 2022. Tanken var ju att antalet skulle hålla sig på ungefär samma siffra. 1258 lack är vad listan säger nu. Jaha, en ökning med 68 lack var kanske inte riktigt det jag förväntat mig att finna, men låt oss då kolla vad som hänt under året. Inköpen har inte varit så stora, men visst har det trillat in några stycken. Jag har en vän som skänkte bort alla sina lack i våras och där tror jag en hel del av ökningen finns. 

Under året har jag visat 47 unika swatcher till detta har det också varit några nail art och lite andra inlägg med haul och liknande. Inte alls så många inlägg som jag tänkt mig, men samtidigt har jag trivts väldigt bra med takten på mitt bloggande. Av dessa 47 är 31 sådana som jag fått i pressutskick, så nästan 66 % av de lack jag visade är svenska lack från Depend och det är jag stolt över.

Tankar inför kommande bloggar? Det här är mitt 10:e år som nagellacksbloggare och det ska givetvis firas på något sätt. 9:e februari fyller bloggen år, skulle tro att det blir någon sorts giveaway. Ett tag sa jag att tio år sen lägger jag av, men det tänker jag inte göra utan jag kör på som jag gjort under 2021. Det vill säga att jag lägger ut lite inlägg när jag känner för det och har tid. Min jobbsituation har ju inte ändrat sig, jag får inte bära lack på vardagar, men jag fortsätter att måla på helger och semestrar så lite ska ni väl få se även det här året. 

Nu har jag babblat länge nog. Dags för 2021 års favoriter i olika finishar. 


It's time for part 2 of my top list of 2021's favorite polishes and this time it's about the favorite finish. However, we will first talk some statistics, which I think is childishly fun.

Before I let you see this list, I usually calculate a little how much polish has been added, disappeared, how many swatches have been published and so on and so this time as well.

I'm a few days behind last year's list, but it does not matter so much. Last year I published this list on the 4th of January and then my excel file consisted of polishes that I bought myself, received as a gift or press sample that has been shown on the blog. The list was then of 1190 unique polishes. During the past year I have, as far as I know, not directly sold that many polishes, I have discarded some and may have donated something, but for various reasons I have not really taken hold of the blogsale

Let us then see what the numbers show today, January 7, 2022. The idea was that the number would stay at about the same number. 1258 is what the list says now. Well, an increase of 68  may not have been what I expected to find, but let's see what happened during the year. The purchases have not been that big, but of course a few have been made. I have a friend who donated all her polishes to her polish loving friends last spring and I think a lot of the increase is from her kindness.

During the year I have shown 47 unique swatches to you, there have also been some nail art and a few other posts with hauls. Not at all as many posts as I thought, but at the same time I have enjoyed the pace of my blogging very well. Of these 47, 31 are the ones I received in press releases, so almost 66% of the polishes I showed are Swedish from Depend and I am proud of that.

Thoughts for upcoming year on the blog? This is my 10th year as a nail polish blogger and it should of course be celebrated in some way. February 9th is the blog's birthday, would think it would be some kind of giveaway. For a while I said that ten years, and after that I quit, but I do not intend to do that, but instead blog as I did in 2021. That is, I post some posts when I feel like it and have time. My job situation has not changed, I am not allowed to wear polish on weekdays, but I continue to paint on weekends and holidays, so you will probably see some swatches this year as well.

Now I've been chatting long enough. Time for 2021's favorites in different finishes.


Creme


Depend - 669

Duo/Multichrome


HM - Green As Gold

Metallic/Foil


Depend 7 Day - 7238 You Glow Girl

Glitter + Jelly


Frenzy Polish - Mockinjay

Holographic


KBshimmer - No Wave!

Glassfleck/Shimmer


Depend O2 - 501


torsdag 6 januari 2022

Top Polishes 2021 - Part 1

 Välkomna till mitt 10-års jubileum av att lista förra årets favoritlack. Det har blivit en trevlig tradition att sammanställa de här listorna. I år var det kanske lättare, men också svårare än på länge. Lättare för att jag inte har visat så många lack och därför också lättare att välja, men svårare just av samma anledning. Det finns färger och finishar jag upptäckte att jag faktiskt inte haft på naglarna under året. Som vanligt så blir det en lista för favoritfärger och en för favoritfinishar. 

Som traditionen bjuder så är det listan med favoritfärger som får vara först ut. Jag har försökt att välja bland lack som inte är visade tidigare på bloggen, men det kan ha smugit sig med någon nygammal favorit (kan vara för att jag bara hade ett lack i aktuell färg....). Som tidigare år är det alltså inte bara lack från årets kollektioner utan från alla lack jag visat på bloggen. 

Så låt oss börja! Jag uppskattar verkligen om ni kommenterar vad ni tycker om mina val och även om ni har någon egen favorit som ni tycker att jag har missat. 

Welcome to my 10th anniversary of listing last year's favorite polishes. It has become a nice tradition to compile these lists. This year it was perhaps easier, but also more difficult than in a long time. Easier because I have not shown so many polishes and therefore also easier to choose, but more difficult for the same reason. There are colors and finishes I discovered that I did not actually have on my nails during the year. As usual, there will be a list for favorite colors and one for favorite finishes.

As tradition dictates, it is the list of favorite colors that must be first out. I have tried to choose from polishes that have not been shown before on the blog, but it may have gotten some old favorite too (maybe because I only had one polish to choose from in the current color ....). As in previous years, it is not just polishes from this year's collections but from all the polishes I have shown on the blog.

So let's get started! I really appreciate if you comment on what you think of my choices and even more if you share your own favorite that you think I have missed.

Gold


Zoya - Gal

Silver


Zoya - Trixie

Blue


Depend O2 - 661

Grey


OPI - No More Mr. Night Sky

Green


Depend - 656

Purple


China Glaze - Purpletonium

Orange


Essie - Fear or Desire

Pink


Depend O2 - 5112 I Believe In Pink

Red


Essie - Scarlett O'Hara

Teal


Static Lacquer - Winter's Calm

Black


Purrfect Pawlish - Cosmic Fear

tisdag 4 januari 2022

Depend 7 Day - 70062 Oh My Deer

 En riktigt god fortsättning på det nya året vill jag önska er allihopa!

Vi har haft en fantastisk jul, vi lyckades hålla oss på benen och kunde fira ihop med våra familjer. Så fint att äntligen ha bägge pojkarna här hemma samtidigt. Nyår, ja det blev väl kanske inte lika kul. Åkt på värsta förkylningen på flera år, nej inte covid, tack och lov. Fortfarande rätt hängig så jag har inte riktigt orkat att uppdatera här. 

Vet ni jag är faktiskt inne på mitt 10:e år som bloggare. Har lite planer om hur detta ska firas i februari. Idag kommer jag visa lacket jag bar på julafton, men ni kan vara lugna det kommer topplistor över förra årets favoriter även om jag inte målat alls så mycket som tidigare år. 

Nåväl, på julafton vill man vara fin och jag kände för ett härligt julrött lack som jag hittade oanvänt i en av alla mina lådor. Det kommer från Depend 7 Day och heter 70062 Oh My Dear och kommer från förra årets julkollektion Holiday Cheer, eller förförra året blir det ju nu. 

Lacket är ett klassiskt rött med fint skimmer i. Som vanligt lätt att måla med och täcker utan minsta problem på två lager. Tja, finns inte så mycket mer att säga om det här än att det är helt underbart. 


I wish you all a very Happy New Year!

We have had a fantastic Christmas, we managed to stay on our feet and were able to celebrate with our families. So nice to finally have both boys here at home at the same time. New Year's, well it might not been as fun. I have got the worst cold in several years, no not covid, thank goodness. Still quite effected by that so I have not really had the energy to update here.

You know I'm actually on my 10th year as a blogger. Have some plans on how this will be celebrated in February. Today I will show the polish I wore on Christmas Eve, but you can rest assured there will be top lists of last year's favorites, even if I did not paint as much as previous years.

Well, on Christmas Eve you want to be nice and I felt for a lovely Christmas red that I found unused in one of all my drawers. It comes from Depend 7 Day and is called 70062 Oh My Dear and comes from last year's Christmas collection Holiday Cheer, or actually it's the year before last year now.

The polish is a classic red with fine shimmer in. As usual, easy to paint with and covers without the slightest problem on two coats. Well, there is not much more to say about this than that it is absolutely wonderful.