tisdag 26 maj 2015

United In Grey - OPI Dark Side Of The Mood with watermarbleVi fortsätter vår United In Grey temavecka. En vecka i det grå bandets tecken.

Något som har slagit mig efter vår sons sjukdom är att folk har en tendens att tycka allt är bra och över så fort man kommit hem från sjukhuset och operationen har gått bra. Men och det här gäller för alla som har allvarliga sjukdomar som inte syns på utsidan, för den som är sjuk och för familjen så är det ju faktiskt inte så.

Det som följer efter är ju den eviga ängslan att något ska gå fel igen, i många fall ganska jobbig medicinering som för en del bara är en tid och för en del livet ut. Rädslan att man ska dra hem en magsjuka som kanske inte är så farlig för de flesta, men för vissa kan innebära livsfara. Jag tror ni förstår hur jag menar. För oss som lever ihop med personer som har dolda allvarliga sjukdomar är det inte över. Visst man går in i en vardag och för många av oss så är vardagen väldigt lik alla andras,

Vad vill jag egentligen säga. Jo, för mig personligen blev det nästan provocerande ett tag när folk sa till oss att vad skönt att allt har gått bra och menade att nu är ju allt som vanligt igen. Det blir aldrig som vanligt igen eller i alla fall inte som vanligt var innan familjen drabbades och bara för att man inte ser sjuk ut så betyder inte det att man är frisk. Det är inte kul att få höra: Varför ska du gå hem efter halva dagen du ser ju inte sjuk ut!

Nästa gång ni funderar på varför någon inte klarar att jobba eller gå i skolan på heltid kanske ni istället ska fråga personen hur den mår istället för att döma.

Nu till dagens manikyr. För idag har jag testat OPI Dark Side Of The Mood ett av Fifty Shade Of Grey lacken. Och jag var inte imponerad. Jo, färgen är fin ett riktigt, riktigt mörkt grått lack. Men det var inte kul att måla med. Jag har tre lager som var slabbiga och skira att applicera och topplack på.

Däremot så funkade det över förväntan för att göra watermarble. Förutom Dark Side Of The Mood har jag använt Mentality Neon opaque Purple och Magenta som också var utmärkta till det här.


We continue with our United In Grey theme week. A week in honor of the gray ribbon.

Something that has struck me after our son's illness is that people have a tendency to think that all is well and over as soon as you come home from the hospital and the surgery has gone well. But and this applies to all who have serious illnesses that are not visible on the outside both for the sick person and for the family that is not entirely true.

Because what you have coming is the eternal fear that something will go wrong again, in many cases quite bothersome medication for some only a short time and for some for a lifetime. The fear that you will get some kind of stomach flue that you will pass on that may not be so dangerous for most, but for some it can be fatal. I think you know what I mean. For us living with people who have hidden serious illnesses it is not over. Certainly you go in to some kind of normal living, and for many of us it looks very similar to everyone else's,

So what is it that I really want to say. Well, for me personally, it was almost provoking for a while when people told us what a relief that everything has gone well and you could hear that they in the same sentence meant that ok everything is back to normal again. It never gets back to normal or at least not as it was before the family was hit by illness and just because you don't look sick does not mean that you are fine. It's not fun to hear: Why should you go home after half a day you don't seem to be sick!

Next time you are thinking of why someone is unable to work or go to school full time maybe you should be asking that person how she/he is doing instead of judging.

Now on to today's manicure. I have tried OPI Dark Side Of The Mood from the Fifty Shades of Grey collection. And I was not impressed. Well, the color is nice a really, really dark gray with some shimmer. But it was no fun to paint with. I have three layers that were sheer and messy to apply. And a layer of topcoat. 

However it worked beyond expectations to make water marble. In addition to Dark Side Of The Mood I have used Mentality Neon Opaque Purple and Magenta which were also excellent for this.

måndag 25 maj 2015

United In Grey - Waterfall manicure


Idag är första dagen på årets United In Grey vecka. En vecka som är tillägnad det grå bandet. Ni vet ju alla att det finns en uppsjö med band som står för olika saker och faktum är att just grått band står för fler än en sak, men den här veckan ägnar vi åt att uppmärksamma att det står för att öka info och uppmärksamhet kring Hjärntumörer och cancer i Hjärnan. 

Ni som följt mig en längre tid vet att det här är ett ämne som är väldigt viktigt för mig personligen. Men jag tänker inte gå in så värst djupt på detta idag. Om ni vill veta mer så kan ni gärna läsa förra årets United In Grey inlägg. 

Jag kommer heller inte att be er att donera pengar till något eller hålla i någon insamling då jag tycker att det är upp till var och en om man vill göra detta och till vilket ändamål man i så fall väljer att donera till. 

Nä, istället vill jag att vi lackbloggare går samman och visar vårat stöd till dom som är drabbade av tumörsjukdomar i eller omkring hjärnan. För ibland är det just det som behövs. Stöd, känslan av att man har folk omkring sig som bryr sig, som finns där när man är ledsen och behöver prata. Eller som kanske i vårt fall personer som gör en insats av helt fri vilja för någon okänd därute. 

Om du vill medverka så finns det en United In Grey grupp på Facebook där all info finns eller så mailar du mig: lackycorner@gmail.com

Nog om detta, nu till dagens grå manikyr. Jag har Purrfect Pawlish Mountain Of Madness som bas och på det har jag gjort en enkel med snygg Waterfall manikyr med hjälp av Zoya Storm, Barielle Endurig och A-England Merlin. 

Enkelt är ofta snyggt!Today is the first day of this year's United in Grey week. A week dedicated to the gray ribbon. You all know that there are a plethora of ribbons that stands for different things and the fact is that the gray ribbon stands for more than one thing, but this week is dedicated to raise information and awareness of Brain Tumors and cancer of the brain which is one of the things that the gray ribbon represents.

Those of you who followed me for a while know that this is a topic that is very important to me personally. But I will not go so deeply into that today. Please read last years United In Grey posts for more info.

I will not ask you to donate money or collect money because I think it is up to each one of you if you want to do that in if so it's very individually to what purpose you chose to donate to. We all have different causes that is close to our hearts. 

No, instead I want us bloggers to get together and show our support for those who are afflicted with tumors in or around the brain. For sometimes that is just what is needed. Support, the feeling that you have people around you who care, who are there when you are sad and need to talk. Or perhaps in our case people who make an effort of completely free will for some unknown out there.

If you want to participate there is a United In Grey group on Facebook where all info is available or you could mail me: lackycorner@gmail.com

Enough of this, now to today's gray manicure. I have Purrfect Pawlish Mountain Of Madness as the base and I have done a simple but neat Waterfall manicure using Zoya Storm, Barielle Endurig and A-England Merlin.

It doesn't have to be complicated to be nice!söndag 24 maj 2015

Barry M - Raspberry

Då kör vi väl lite rött igen. Vet inte hur ni känner, men jag kan absolut känna ett riktigt behov att sätta på ett rött lack lite då och då. För det är supersnyggt.

Idag är det Barry M Raspberry som fått komma upp ur lådan. Det första lacket jag testar från detta märket faktiskt.

Raspberry är inte det där riktigt klassiskt röda utan lite mörkare precis som namnet antyder. Ett bra krämlack som täcker på två lager. Torktiden var bra och på bilderna har jag topplack på också.

Det här är absolut en färg som tilltalar mig en som alltid känns rätt. Och Barry M var en trevlig bekantskap som jag som tur är har två till lack från.


Here we go with some red nails again. Do not know how you feel, but I can definitely feel a real need to put on a red polish now and then. Just because I love red nails.

Today I have taken Barry M Raspberry out of my untested drawer. The first polish I try from this brand.

Raspberry is not that really classically red, but a bit darker as the name implies. A good cream polish that is covering in two layers. The drying time was good and in the pictures I have a  layer of topcoat on too.

This is definitely a color that appeals to me and that always feels right. And Barry M was a pleasant acquaintance that I fortunately have two more polishes from to try. 

lördag 23 maj 2015

Läsarnas Val / Reader's Choice - Parrot Polish Rainbow

Då var det lördag igen. Ska försöka städa av här lite och åka på jakt efter svarta petunior tror jag.

Lacket ni valde åt mig i förra veckans omröstning blev Parrot Polish Rainbow, men det var väldigt jämt kan jag säga.

Jag har lite kluven inställning till det här lacket. Ni ser ju bilderna, jättefint! Jo, men jag tycker kanske att det är finare på bilderna än i verkligheten. Visst det är superfina växlingar mellan färgerna som är mycket tydliga och färgerna är ju fina och så.

Men lacket är skirt. Jag har tre lager på bilderna och det är på gränsen. Ett fjärde hade nog inte skadat faktiskt. Torktiden var bra och ett lager topplack är det på också.

Vad är det då som gör att jag känner mig kluven? Visst det här har lite holo i sig vilket inte är helt vanligt för den här färgskiftningen, men jag har lite tröttnat på just dom här multichroma som skiftar mellan lila, guld och grått. Ja dom är snygga, men faktiskt lite tråkiga också nu enligt mig.

Nästa lördag är det United In Grey vecka så därför får ni tre olika gråa lack att rösta på denna gången.
It's Saturday again I will try to clean the house a bit and go to town in search of black petunias I think.

The polish you chosed for me in last week's vote was Parrot Polish Rainbow, but it was a very close race between this and Shimmer Liana I can say.

I have some ambivalent attitude to this polish. You can look at the pictures, it's beautiful! Yes, but I think maybe it's nicer in the pictures than in reality. Sure there are super nice and clear shifts between the colors and the colors are nice.

But the polish is sheer. I have three layers in the pictures and that is needed. A fourth would probably been a good thing. The drying time was good and I have a layer of topcoat on too.

What is it that makes me feel ambivalent? Sure this has some holo effect in it which is not entirely common for this color shift, but I think I have became a little tired of  multichromes shifting between purple, gold and gray. Yes they are still good looking, but actually a little boring according to me.

Next Saturday is during the United In Grey week so therefore you get three different gray polishes to vote for this time.

fredag 22 maj 2015

Purrfect Pawlish - Lovecraft Collection part 3

Dags för tredje och sista inlägget med lack från Purrfect Pawlish kommande Lovecraft kollektion som släpps den 26/5.

Mer Info finns här: Purrfect Pawlish Bigcartel Store, Purrfect Pawlish Facebook

Idag blir det tre mörka lack, två holo och ett glitter.

Vi börjar med Cosmic Fear ett nästan svart hololack. Jag skriver nästan för att det är svårt att hitta ett svart holo som verkligen ser helt svart ut även i skuggan. Det här är bra nära ska ni veta.

Det var bra att applicera och två lager räcker utan problem. Torktiden var normal och på bilderna har jag inget topplack.

Det här är verkligen supersnyggt. Härliga regnbågar och jag kan inte få nog av svarta holos. Unikt, nä kanske inte, men vad gör väl det när det är så snyggt.

Time for the third and final post with polishes from Purrfect Pawlish upcoming Lovecraft collection that will be released on the 26th of May.

More info is available here: Purrfect Pawlish Bigcartel Store, Purrfect Pawlish Facebook

Today I have the three dark polishes from the colletion for you. Two holographic and one glitter polishe.

Let's start with Cosmic Fear an almost black holopolish. I write almost because it is difficult to find a black holo that really looks completely black even in the shade. This is one of the better ones I've tried. 

It was good to apply and two layers is all you need. The drying time was normal and there are no topcoat on in the images.

This is really super neat. Beautiful rainbows and I personally I can't get enough of black Holos. Unique, well maybe not, but who cares when it is so pretty.


Näst ut är Dagon. Och det här är absolut min favorit i hela kollektionen. Ett mörkblått glitterlack med lite grönt och prismatiskt glitter i sig också. Det här bör ses i verkligheten för det är nog något av det glittrigaste jag sett på länge.

Det här var lite tjockt i formulan, inte så att det störde mig, men jag kan tänka mig att en del kommer vilja tunna det lite. Två lager räcker för täckning. Det något tjockare formulan påverkan dock inte torktiden som var snabb ändå. Jag har ett lager topplack på bilderna, men som vanligt med glitterlack så kan två vara att föredra.

Som sagt det här blev snabbt en favorit för mig. Det glittrar helt underbart om det och färgen i sig är supervacker. Jag kan absolut se det här som det ultimata festlacket.

The second out is Dagon. And this is definitely my favorite of the entire collection. A dark blue glitter polish with a little green and prismatic glitter in it. This should be seen in reality because it's probably one of the sparkliest polishes I've seen in a long time.

This was a bit thick in the formula, not that it bothered me, but I can imagine that some will want to thin it a bit. Two layers is enough for coverage. The slightly thicker formula didn't effect the drying time. It dries fast.  I have one layer of topcoat in the pictures, but as usual with glitter polishes two can be preferable.

As I said this quickly became a favorite of mine. This is so sparkly and beautiful and the color itself is super beautiful. I can definitely see this as the ultimate partypolish.
Sist ut är The Great Old Ones ett lack som jag tyvärr inte riktigt tycker kommer tillrätta på mina bilder. Jag upplever det något mer lila i verkligheten. Dock är det ett mycket mörkt lila lack med holo som är riktigt fin. 

Återigen ett lack som var riktigt bra att måla med och täcker på två lager. På bilderna ser ni det utan topplack. 

Det här är också ett lack som tilltalar mig väldigt mycket. Både färgen och den tydliga holoeffekten i det. Kan lätt se mig själv plocka fram det här igen när jag inte riktigt vet vad jag vill bära.  

Last out are The Great Old Ones a polish which I unfortunately don't really think I capture in it's real beauty in my pictures. I find it slightly more purple in reality. However, it is a very dark purple polish with holo that is really nice.

Again, a polish that was really great to paint with and covers in two layers. In the pictures you can see it without topcoat.

This is also a polish that appeals very much to me. Both the color and the beautiful rainbows in it. I can easily see myself picking up this again when I don't really know what I want to wear.
LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...