söndag 5 maj 2013

Nailart Sunday - I saw a Rainbow!

Idag har vi fria händer i Lelacks Nailart Sunday.

Häromdagen så regnade det rätt bra där jag bor och när det hade slutat och jag tittade ut genom fönstret fick jag syn på en av de starkaste regnbågar jag sett på mycket länge. Jag tog kameran och gick och fotade lite grann och när jag stod där så kom jag på att det här måste jag använda till nästa Nailart Sunday.

Först funderade jag på att göra små regnbågar, men som jag påpekade förra veckan så är jag ingen hejare på små streck så jag tog istället den enkla vägen ut. Nu är det ju så att en regnbåge består av mer än fem färger, men konstnärer har rättigheter att tolka lite som dom själva vill och just då bestämde jag mig för att vara en konstnär och göra en typ av skittle med fyra av färgerna från regnbågen.

Jaha, tänker ni nu kanske, men det femte fingret då? Jo, det vet ju alla att vid regnbågens fot ska det finnas en kruka med guld så givetvis så blev det en guldtumme.

Färgerna jag har använt är alla från Zoya: Det är Carly = Lila, Song = Blå, Logan = Grön, Elisa = Röd och Ziv = Guld.

På en del av bilderna ser det lite slitet ut. Det beror på att jag haft det på i två dagar på vissa av bilderna. Solen dök ju plötsligt upp ju!

Today there is no theme in Lelacks Nailart Sunday. So we get totally free hands on what we want to do.

The other day it was raining pretty good where I live and when it had finished and I looked out the window I saw one of the strongest rainbows I've seen in a long time. I took the camera and went and photographed a little and as I stood there I realized that I have to use this for the next Nailart Sunday.

At first I thought about making little rainbows, but as I pointed out last week, I'm no whiz at small strokes so I took instead the easy way out. Now it just so happens that a rainbow is made up of more than five colors, but artists have rights to interpret little as they want to and at the time I decided to be an artist and make a kind of skittle with four of the colors from the rainbow.

You might wonder why only four? ? Well, everyone knows that at the end of the rainbow there is a pot of gold so naturally it became a golden thumb.

The colors I have used are all from Zoya: It's Carly = Purple, Song = Blue, Logan = Green, Elisa = Red and Ziv = Gold.

On some of the pictures it looks a little worn out. That's because I had it on for two days on some of the images.

lördag 4 maj 2013

Ert val / Readers Choice! - Happy Hands Bananastand

Har ni sett tv-serien Arrested Development? Om inte gör det! Och varför börjar jag dagens inlägg med den här frågan då? Jo, för att det var egentligen den enda anledningen till att jag köpte det här lacket. Arrested Development alltså.

Happy Hands har nämligen gjort en kollektion som är inspirerad av serien och Bananastand är ett av de här lacken. I serien så har familjen det handlar om ett stånd som säljer frozen bananas.

Helt ärligt så tyckte jag inte lacket var speciellt snyggt, men kul och jag ville så gärna ha det för namnet skull och för att det var en så fin flaska. Jag hade faktiskt inte alls räknat med att jag skulle tycka så mycket om det som jag gör.

Happy Hands Etsy shop visar hon lacket över Zoya Creamy så jag gjorde likadant. Alltså la det över Zoya Creamy som ni får se en annan dag.

Jag tycker att det lättapplicerat även om man som med de flesta glitterlacken fick dutta runt glittren lite grann. Torktiden var det inte heller något att anmärka på. Jag har två lager över Creamy och ett lager med Poshé över.

Vad är det då för lack? Jo, det är en gul jelly med bruna, guldiga och gröna glitter i. Allt för att få det så bananlikt som möjligt. Och faktum är att någon på jobbet påpekade för mig när jag satt och åt banan med det här på naglarna att det matchade så Kristi som skapat det här har absolut lyckats med sin avsikt.

Som jag skrev innan så blev jag väldigt överraskad över min egen reaktion. Jag kan nog ärligt säga att jag älskar det här lacket. Ett av de få gula som jag har känt mig riktigt bekväm i. Jag kan också ärligt säga att det var inte precis vad resten av min familj tyckte om det här. Inte ens min käre make som normalt sett tycker om gult ville riktigt förstå skönheten i det här!

Och som vanligt så hittar ni en ny omröstning under bilderna. Även denna veckan har sonen varit inblandad. Det är så smidigt att låta han plocka upp ett par flaskor ur otestat lådan.
Have you seen the TV series Arrested Development? If not, do it! And why do I begin today's post with this question? Well, it was really the only reason I bought this polish. Arrested Development that is.

Happy Hands made a collection inspired by the series and Bananastand is one of these polishes. In the series the family has a bananastand were they sell frozen bananas.

Honestly, I did not think the polish was especially neat, but fun and I wanted to have it for the name sake and because it was such a nice bottle. I actually had not expected that I would enjoy it as much as I do.

At Happy Hands Etsy shop, this polish is shown over Zoya Creamy so I did the same. Used Zoya Creamy as the base that is.

I think it easily applied even if, as with most other glitter polishes as well, I had to push the glitters around a bit to make them spread. No complaints about the drying time either. I have two layers over Creamy and a layer of Poshé on top.

What kind of polish is this then? Well, it's a yellow jelly with brown, golden and green glitter in. Anything to get it look as much as a banana as possible. And the fact is that someone at my work pointed out to me as I sat and ate banana with this on my nails that it matched so Kristie who created this has certainly succeeded with her intention.

As I wrote before, I was very surprised at my own reaction. I think I can honestly say that I love this polish. One of the few yellow that I've felt really comfortable in. I can honestly say that it was not exactly what the rest of my family thought about it. Not even my dear husband who normally likes yellow wanted to really understand the beauty of this!

And as usual, you will find a new poll under the pictures. Also this week, my son was involved. It's so easy to let him pick up a few bottles from my untested drawer.

fredag 3 maj 2013

Holofredag - Chirality Cu2+

Utskickat i recensionssyfte

Chirality är ett märke som jag varit nyfiken på ganska länge och när jag fick det här i ett utskick från Katarina på Edgy Polish blev jag överlycklig.

Att det sen råkade vara väldigt nära till Skimmerskuggans holofredag gjorde ju inget heller :)

När jag provar hololack från märken jag aldrig testat förut brukar jag alltid börjar med att prova med ett vanligt baslack för att se om dom lider av holosjuka eller inte. Jag äger ett Aqua Fix, men jag tycker spontant att det är lite tråkigt att behöva använda speciella baslack för att kunna använda vissa lack.

Jag kan härmed lugna eller fullkomligt när det gäller Chirality här behövs minsann inte något Aqua Fix för att få det att flyta lätt på nageln. Formulan var ganska tjock, men det gillar ju jag så alltså passande den mig utmärkt. Det var absolut inga problem att få det att täcka på två lager. Torktiden var också bra och lacket torkade väldigt glansigt för att vara ett holo.

Ibland märker man att holoeffekten blir mindre när man lagt på topplack, det var inte heller ett problem här. Precis lika fint med topplack som utan.

Färgen då? Alltså det är sällan jag nästan blir lite ledsen när jag ska ta bort ett lack, men jag kände nästan så om det här. Helt fantastiskt mörkblått lack med en väldigt tydlig holo i sig. Och det bästa är att det var minst lika snyggt i skugga. Vilket jag tycker är nästan nödvändigt för ett bra holo.

Så är det ju namnet också. Jag googlade runt lite och vad jag förstår så är det någon typ av kemisk beteckning för en kopparjon eller något liknande. Kemi var inte mitt bästa ämne!

Jag har köpt två andra lack från Chirality och jag ser verkligen fram emot att prova dom också. Är dom lika bra som det här så blir det mer inköpta.

Chirality kan man alltså köpa via Edgy Polish där finns det många andra fina färger utöver det jag visar här idag.sent to me for review

Chirality is a brand that I have been curious about for quite some time and when I got this from Katarina at Edgy Polish for a review, I was overjoyed.

When I try holopolishes from brands I've never tried before, I usually always start by trying with a regular base coat to see if they suffer from holosicknes or not. I own an Aqua Fix, but I do spontaneously think that it's a bit sad to have to use special base coat to use some polishes.

I can completely calm you down about this when it comes to Chirality because this certainly does not need any Aqua Fix to get it to flow easily on the nail. The formula was pretty thick, but I like that for me it was excellent. There was absolutely no problem getting it to cover in two layers. The drying time was also good and the polish dried very glossy to be a holo.

Sometimes you find that the effect of the holo becomes less when you put the topcoat on, it was not a problem here. Just as nice with topcoat as without.

The color then? So it's rare that I almost get a little sad when I remove a polish, but I almost felt like that with this one. Absolutely amazing dark blue coat with a very clear holo itself. And the best part is that it was at least as good in shade. Which I think is almost necessary for a good holo.

And then there is the name.. I googled around a bit and as I understand it is some type of chemical term for a copper ionization or something like that.. Chemistry was not my best subject!

I have bought two other polishes from Chirality and I'm really looking forward to trying them too. If they are  as good as this I will definitly buy more.

You can buy Chirality from Edgy Polish you can find this color and many others there.

torsdag 2 maj 2013

Darling Diva Polish - Dirty Deeds

Dags att visa ännu ett av lacken från Darling Diva Polish Back In Black kollektion.

Dirty Deeds är ett jellylack med svart/grå bas och sen massa lila och magentafärgade glitter i olika former. Jag är ju normalt sett inte en fan av jellys och har när jag visat dom andra AC/DC lacken haft underkläder under, men den här gången tänkte jag testa utan och se där ja! Det gick ju hur bra som helst med det här lacket.

Fyra lager sen har det täckt riktigt bra. Torktiden var ok tyckte jag. Lite pillande för att få det jämt och för att få glittren att hamna lite spritt på nageln var det.

Jag gillar det här lacket väldigt mycket, men inte lika mycket som dom andra två jag visat tidigare faktiskt. Jag hade nog förväntat mig att det här skulle bli favoriten, men det blir ju inte alltid som man tänkt sig.


Time to show another of the polishes from Darling Diva Polish Back In Black collection.

Dirty Deeds is a jelly-coat with black / gray base and then lots of purple and magenta glitter in various forms. I'm not normally a fan of jellys and when I showed the other AC / DC polishes I had underwears to them, but this time I thought I would test without and I think it went really well.

I have four layers onf for acceptable coverage. The drying time was ok I thought. It's a little tricky to get it even on the nails and you also have to work with it a bit to make the glitter spread ok over the nail.

I like this color very much, but not as much as the other two I have shown earlier in fact. I guess I was expecting that this would be the favorite, but things dont always turn out the way you thought it would. 

onsdag 1 maj 2013

Depend 2059 Starry Blue

Godmorgon på er allihopa!

Ska ni ut och demonstrera idag? Jag stannar faktiskt hemma och swatchar lite istället. Dessutom är det så svårt att hitta några demonstrationer i vår monsterstora by på 300 personer!

Idag tänkte jag i alla fall visa er ännu ett suveränt lack från vårt svenska Depend. Det här lacket släpptes i en kollektion som heter Mirage och om jag förstått saken rätt så är det en Limited Edition kollektion så passa på att köp medans ni kan. För jag tycker verkligen att det här lacket är värt att köpa.

För mig känns det här som ett foil lack, men jag är inte riktigt säker på vad Depend menar att det ska vara för något och helt ärligt så spelar det inte någon roll. 2059 Starry Blue är ett mycket vackert mörkblått lack med silver i. Lättapplicerat och täcker helt på två lager. Torktiden var också bra.

Jo, jag vet att många tycker att det är jobbigt med den pyttelilla flaskan och det kan jag väl hålla med om, men samtidigt är borsten så himla bra så jag förlåter Depend för det.
Good morning to all of you!

Today I thought I would let you see another great polish from our Swedish brand Depend.  This polish was released in a collection called Mirage and if I understand correctly, it is a limited edition collection so make sure you buy while you can. Because I really think this polish is worth buying.

For me, this feels like a foil, but I'm not really sure that is what Depend is marketing it as, and quite honestly, it dosen't matter. 2059 Starry Blue is a very beautiful dark blue polish with silver in. Easy Applied and completely covers with two layers. The drying time was also good.

Yes, I know that many find it difficult with the tiny bottle that Depend has and I can agree with that, but the brush is so damn good so I forgive Depend for it.