fredag 7 januari 2022

Top Polishes 2021 part 2.

 Då var det dags för del 2 av min topplista av 2021 års favoritlack och denna gången handlar det om favoritfinish. Dock ska vi först prata lite statistik, vilket jag tycker är barnsligt roligt. 

Jag brukar innan jag låter er se denna lista räkna ut lite hur mycket lack som tillkommit, försvunnit, hur många swatches som publicerats och så vidare och så även denna gång. 

Jag ligger någon dag efter förra årets lista, men det har inte så värst stor betydelse. Förra året publicerade jag denna listan den 4:e januari och då bestod min excelfil med lack som jag köpt själv, fått i present eller pressutskick som är visade på bloggen av 1190 unika lack. Under året som gått har jag vad jag vet inte direkt sålt så många lack, jag har kasserat en del och kan ha skänkt bort något, men av diverse orsaker har jag inte riktigt tagit tag i blogsale 

Låt oss då se vad siffrorna visar idag den 7:e januari 2022. Tanken var ju att antalet skulle hålla sig på ungefär samma siffra. 1258 lack är vad listan säger nu. Jaha, en ökning med 68 lack var kanske inte riktigt det jag förväntat mig att finna, men låt oss då kolla vad som hänt under året. Inköpen har inte varit så stora, men visst har det trillat in några stycken. Jag har en vän som skänkte bort alla sina lack i våras och där tror jag en hel del av ökningen finns. 

Under året har jag visat 47 unika swatcher till detta har det också varit några nail art och lite andra inlägg med haul och liknande. Inte alls så många inlägg som jag tänkt mig, men samtidigt har jag trivts väldigt bra med takten på mitt bloggande. Av dessa 47 är 31 sådana som jag fått i pressutskick, så nästan 66 % av de lack jag visade är svenska lack från Depend och det är jag stolt över.

Tankar inför kommande bloggar? Det här är mitt 10:e år som nagellacksbloggare och det ska givetvis firas på något sätt. 9:e februari fyller bloggen år, skulle tro att det blir någon sorts giveaway. Ett tag sa jag att tio år sen lägger jag av, men det tänker jag inte göra utan jag kör på som jag gjort under 2021. Det vill säga att jag lägger ut lite inlägg när jag känner för det och har tid. Min jobbsituation har ju inte ändrat sig, jag får inte bära lack på vardagar, men jag fortsätter att måla på helger och semestrar så lite ska ni väl få se även det här året. 

Nu har jag babblat länge nog. Dags för 2021 års favoriter i olika finishar. 


It's time for part 2 of my top list of 2021's favorite polishes and this time it's about the favorite finish. However, we will first talk some statistics, which I think is childishly fun.

Before I let you see this list, I usually calculate a little how much polish has been added, disappeared, how many swatches have been published and so on and so this time as well.

I'm a few days behind last year's list, but it does not matter so much. Last year I published this list on the 4th of January and then my excel file consisted of polishes that I bought myself, received as a gift or press sample that has been shown on the blog. The list was then of 1190 unique polishes. During the past year I have, as far as I know, not directly sold that many polishes, I have discarded some and may have donated something, but for various reasons I have not really taken hold of the blogsale

Let us then see what the numbers show today, January 7, 2022. The idea was that the number would stay at about the same number. 1258 is what the list says now. Well, an increase of 68  may not have been what I expected to find, but let's see what happened during the year. The purchases have not been that big, but of course a few have been made. I have a friend who donated all her polishes to her polish loving friends last spring and I think a lot of the increase is from her kindness.

During the year I have shown 47 unique swatches to you, there have also been some nail art and a few other posts with hauls. Not at all as many posts as I thought, but at the same time I have enjoyed the pace of my blogging very well. Of these 47, 31 are the ones I received in press releases, so almost 66% of the polishes I showed are Swedish from Depend and I am proud of that.

Thoughts for upcoming year on the blog? This is my 10th year as a nail polish blogger and it should of course be celebrated in some way. February 9th is the blog's birthday, would think it would be some kind of giveaway. For a while I said that ten years, and after that I quit, but I do not intend to do that, but instead blog as I did in 2021. That is, I post some posts when I feel like it and have time. My job situation has not changed, I am not allowed to wear polish on weekdays, but I continue to paint on weekends and holidays, so you will probably see some swatches this year as well.

Now I've been chatting long enough. Time for 2021's favorites in different finishes.


Creme


Depend - 669

Duo/Multichrome


HM - Green As Gold

Metallic/Foil


Depend 7 Day - 7238 You Glow Girl

Glitter + Jelly


Frenzy Polish - Mockinjay

Holographic


KBshimmer - No Wave!

Glassfleck/Shimmer


Depend O2 - 501


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!