måndag 7 september 2015

United In Pink!

Vi är i och för sig bara i början av September ännu, men vi vet ju alla hur fort tiden går så rätt som det är så är vi inne i Oktober och som de flesta vet så är ju det månaden vi uppmärksammar det Rosa Bandet lite extra.

Det är nog få av oss som inte vet vad det Rosa Bandet står för, men för säkerhetsskull så kan jag berätta att Rosa Bandet kampanjen är till för att väcka uppmärksamhet åt Cancerforskningen kring bröstcancer. Och något man inte heller får glömma bort är att det är minst lika viktig kampanj för att uppmärksamma alla de som varje år drabbas av denna sjukdom. De som själva är drabbade, men även de meddrabbade som familjer och vänner är.

För tredje året i rad kommer vi att ha en temavecka där vi visar rosa manikyrer både på våra bloggar, Facebook Instagram och även Pinterest. Den här kommer att hållas v.43 alltså 19-25/10.

Vi kommer att kunna lägga till Inlinkz till våra inlägg så att alla kan se varandras bidrag. Om man inte har en blogg eller Instagram, men Pinterest så är man välkommen att visa sitt rosa bidrag på vår Pinterest anslagstavla.

All info som kan behövas och även ett forum om man känner att man har frågor eller bara vill berätta varför den här temaveckan är viktig för just dig har vi samlat in en Facebook grupp som man är varmt välkommen att gå med i.

Sök på United In  Pink så hittar ni den eller kopiera denna länken och klistra in ert adressfält när ni har FB öppen. https://www.facebook.com/groups/703773993017224/

Har ni inte Facebook, men ändå vill vara med är du ju självklart lika välkommen. Maila mig på lackycorner@gmail.com


I know it's only the begining of September but we all know how fast the weeks pased by and soon it will be October as most of us know that is the pink month. The month when we pay attention to the pink ribbon a little extra. 

I think there are very few of us that don't know what the pink ribbon stands for, but for safety's sake, I can tell you that the Pink Ribbon campaign is to bring attention to cancer research around breast cancer. And something you also shouldn't forget is that it also shows us the importans of supporting the victims of the disease and their familys and friends.  

For the second year in a row, we will have a theme week where we show our pink manicures both on our blogs, Instagram, and Pinterest. This will be held week 43 that is the 19th to 25th of October. 

We will be able to use Inlinkz so that everyone can see each other's contributions. If you dont have a blog, Facebook or Instagram but maybe are active on Pinterest you are more than welcome to show your pink contribution on our Pinterest board. 

We have created a Facebook group where you could find any info that may be needed and also a forum if you feel you have questions or just want to tell us why this theme week is important for you, which you are most welcome to join. 

Search for United In Pink if you don't find it copy this link and paste into your addressfield when you have FB open. https://www.facebook.com/groups/703773993017224/ 

If you don't have Facebook, but still want to join just send me an email and I will provide you with all the info you need. Email me at lackycorner@gmail.com

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!