tisdag 15 december 2020

China Glaze - Free To Be Sesame

 Det här med att ha Corona är faktiskt inget jag kan rekommendera. Nej, jag är inte speciellt dålig och ändå är det väldigt jobbigt, så jag lider extremt mycket med dem som fått en riktigt jobbig version. Jag måste varit helt symtomfri i 48 timmar och blivit godkänd för återgång till arbete av en sköterska på smittskydd och jag har fått inse att det inte kommer hända denna veckan. Pratade med en annan person från vårdhygien som dessutom tyckte att man skulle vara hemma någon dag extra för säkerhets skull. Min största mardröm är att smitta andra med den här skiten. Så snälla ni för att vi ska få slut på det här och inga fler ska behöva drabbas, följ alla råd och restriktioner, var inte själviska genom att tänka att det inte gör så mycket om bara jag fuskar lite, för det gör det. Just du kan i förlängningen vara orsaken till att flera andra precis som jag nu kommer att få fira jul utan barn och familj, vilket är tråkigt, men ingen katastrof. Men just du kan vara orsaken till att någon förlorar en anhörig i den här helvetessjukdomen. Det är inte läge att vara självisk, det blir jul nästa år också, men inte för alla. 

Nog med tråkigheter nu, för lacket jag ska visa idag är långt ifrån tråkigt. Nej, det är inte heller från en julkollektion, men kunde absolut ha varit det. Det här är China Glaze Free To Be Sesame ett grönt lack fullspäckat med prismatiskt glitter. Väldigt smidigt att jobba med och två lager räcker. Topplack är ett måste för ytan blir ganska matt annars, om man vill bära det en lite längre period är det bra att fylla på med topplack för det mattar av ganska snabbt. 

Det här är ju bara för underbart, både färgen och glittret gör att det skulle funka på vilken julfest som helst, om man nu fick ha julfester... Älskar verkligen det här lacket. 

This with having Corona is actually not something I can recommend. No, I'm not particularly ill and it's still very hard and exhausting, so I suffer extremely much with those who have had a really difficult version. I must have been completely symptom-free for 48 hours and been approved for return to work by a nurse on infection control and I have realized that it will not happen this week. Talked to another person from the care hygiene who also thought that you should be home some day extra for safety. My biggest nightmare is infecting others with this horrible disease. So please so that we can end this and no more need to be affected, follow all the advice and restrictions, do not be selfish by thinking that it does not do much if only I cheat a little, because it does. You can in the long run be the reason why several others, just like me, will now be forced to celebrate Christmas without children and family, which is sad, but not a disaster. But you can also be the reason why someone loses a relative in this hellish disease. It is not time to be selfish, it will be Christmas next year too, but not for everyone.

Enough with boredom now, because the polish I will show today is far from boring. No, it's not from a Christmas collection either, but could definitely have been. This is China Glaze Free To Be Sesame, a green polish packed with prismatic glitter. Very easy to work with and two layers are enough. Topcoat is a must because the surface becomes quite dull otherwise, if you want to wear it for a slightly longer period, it is good to add topcoat after a few days because it mattes quite quickly.

This is just too wonderful, both the color and the glitter make it work at any Christmas party, if you could have Christmas parties now ... Really love this polish.


1 kommentar :

Please leave a comment it means a lot to me!