Visar inlägg med etikett United In Pink. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett United In Pink. Visa alla inlägg

söndag 22 oktober 2017

United In Pink - Dollish Polish A Peachy Princess

Så var då sista dagen kommen av detta årets United In Pink vecka. Jag vill först och främst tacka alla som tagit sig tid att delta och jag hoppas vi ses nästa år igen.

För mig blir det alltid väldigt personligt med den här temaveckan, jag visar nog lite mer eller mycket mer av min personlighet än vad jag brukar här på bloggen. Något som jag faktiskt tycker mycket om att göra och nog borde göra lite mer även i mina vanliga swatchinlägg. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig av mina tankar och med fakta som på något sätt varit till nytta för er som läst. Jag vill gärna veta era tankar om veckan som gått och om det är något särskilt som fastnat av det jag skrivit.

Återigen ett stort TACK!

Vi avslutar denna rosa temavecka med lite bling bling i form av det rosa A Peachy Princess från Dollish Polish vilket passar mycket bra då jag och sonen just nu spenderar en hel del tid med att spela Super Mario och försöker rädda den där Peach hela tiden. Det här lacket är i alla fall en topper och jag har valt att lägga det över svart A-England Camelot. Normalt sett är jag verkligen ingen fan av strängglitter, men i det här lacket funkar det riktigt bra och jag gillar det här lacket och den här manikyren.

And we have now arrived at the final day of this years United In Pink week. First of all, I would like to thank everyone who has taken the time to contribute and I hope to see you again next year.

For me, this week always tend to become very personal, I probably show a lot more or of my personality in the posts than I usually use do on the blog. Something that I actually like and probably should do a little more of even in my usual swatching posts. I hope that I have been able to share my thoughts and facts and that it somehow has benefited you that reads the posts. I would like to know your thoughts about the week that have passed and if there is something particularly that has stuck with you of what I have written.

Again a big THANK YOU!

We finish this pink theme week with a little bling bling in the form of the pink glitter A Peachy Princess from Dollish Polish which suits very well since me and my son are spending a lot of time playing Super Mario and trying to save that Peach all the time. This polish is a glittertopper and I have chosen to put it over the black A-England Camelot. Normally, I'm really not a fan of barglitter, but in this polish it works really well and I like this polish and this manicure.


lördag 21 oktober 2017

United In Pink - Reader's Choice

Lördag och jag ska ta mig till stan för att äntligen klippa mig, sånt där är något som jag tänkt på rätt mycket. Att få tid eller möjlighet att gå och göra något som får en att känna sig fin eller nöjd. Det är ju något som jag inte tror man tänker så mycket på när det gäller cancerpatienter, men en fika på stan, kanske gå och få en manikyr helt enkelt göra något som för en stund får en att glömma vardagen. Det tror jag är väldigt viktigt.

En annan sak jag tänkt mycket på sista dagarna är något som Karin på Vacker & Underbar skrev om. Hon är ju som ni nog vet vi det här laget en av alla dessa som drabbats av bröstcancer. Hon är väldigt öppen med hur hon mår och vad som händer runt sjukdomen. Häromdagen var hon och gjorde mammografi vilken visade att cellgifterna jobbat på väldigt bra och knölen i brösten hade krympt ordentligt. Vi alla skrev och var så himla glada för hennes skull, men dagen efter skrev hon att hon självklart var nöjd med att hon svarade så bra på behandlingen, men glad.. Nej, för hon har ju faktiskt veckovis av behandling kvar och en operation som lär bli nog så jobbig. Plus att senare också lära sig leva med endast ett bröst.

Då är vi tillbaka till det här med #cancerbaksmälla, men den känslan man har under själva sjukdomen att man inte riktigt kan glädjas över de positiva beskeden för att man vet att man inte är färdig än. Att man har fruktansvärt jobbiga saker framför sig och har svårt att kanske ta till sig alla andras glädje. Jag kom till exempel på att det hade ju varit så enkelt att istället för att skrika Grattis, vad härligt kanske istället säga, men vad skönt att höra då bestämmer vi att det fortsätter på den här vägen och du vet väl att jag är med dig på din resa vad som än händer. Som icke sjuk är det så lätt att anta att det man själv känner när man hör att någon fått positiva besked också gäller personen som genomgår behandlingen.

Det av mina rosa favoriter som ni valde blev Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. Ett underbart microglitterlack. Mitt borde jag nog tunna ut lite, men annars så täcker det på två lager och är så himla gnistrande och fint. Till nästa vecka blir det höstlack som ni får välja på.

Saturday and I will finally go to the hairdresser something I've been longing for a long time. That is something I thought about quite a bit. To have time or opportunity to go and do something that makes you feel nice or satisfied. It's something that I think is a bit forgotten when it comes to cancer patients, but a visit to a coffee shop, maybe go get a manicure simply do something that for a while makes you forget about your everyday life. I think that is very important.

Another thing I thought about last days is something that Karin at Vacker & Underbar wrote about. She is, as you probably know, is one of those who suffer from breast cancer. She is very open with what she's feeling and what's happening around the disease. The other day she got a mammography, which showed that the carcinogens worked very well and the tumor in the breasts had shrunk really good. We all wrote to her and almost shouted out their happines for her sake, but the following day she wrote that of course was very pleased with the fact that the tumor was so much smaller but happy, not so much.. No, because she actually still has weeks of treatment left and a an operation that ost likely wont be an easy one and definitly will be hard afterwards when she has to adjust to not having to breasts anymore.

So once again we are back to that hangover we've been talking about but this time the kind of hangover feeling you have during your struggle with the disease itself the one that makes you having a hard time to really enjoy the positive messages you get because you know that you are not done yet. That you have terribly hard things in front of yourself and have difficulty in taking in everybody elses happy feelings. For example, I came to realize that it had been so easy that instead of screaming Congratulations, what a wonderful news I could instead have said That is so nice to hear let's decide that it will continue this way and you know I'm with you all the way whatever happens. As non-ill, it is so easy to assume that what you feel when you hear someone receiving positive news also applies to the person undergoing treatment.

The one of my pink favorites that you chose was Purrfect Pawlish Fresh Sorbet. A wonderful microglitter polish. I should probably had put some thinner in it because it had became a bit thick. It covered in two layers and is amazingly sparkly. I have three autumn colors for you to vote on for next weeks reader's choice. fredag 20 oktober 2017

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes Mugshot

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som inte är så vanligt att man pratar om, nämligen bröstcancer hos män. All info som jag skriver här idag har jag hämtat på medicinsk-info.se då jag själv har väldigt dålig kunskap om detta.

Det jag vet är att det förekommer och att det inte nämns speciellt ofta. Fakta säger att 0,5% av alla bröstcancerfall är fall hos män. Ca. 40 män insjuknar varje år. Ett konstigt fakta är att bröstcancer är vanligare hos män med judisk bakgrund. Även de män som av antingen sjukdomsskäl, övervikt eller intar något för mycket mängd alkohol och på så sätt har ökade mängder östrogen i kroppen är mer benägna att drabbas.

Det är svårt att göra konkreta studier angående manlig bröstcancer då fallen är få, men det man har fått fram är att medelåldern på manliga patienter är ca 5 år mer än hos kvinnor då man får sjukdomsbeskedet. Behandlingen för männen är exakt samma som för kvinnor.

Jag skrev häromdagen om cancerbaksmälla, men jag tänker också på hur man som man reagerar på att få en typiskt "kvinnlig" sjukdom. Därför tycker jag att det är dags att ge lite mer utrymme för de män som drabbas så även de kan få känna att de har vårt fulla stöd.

Lacket idag är Turtle Tootsie Polishes Mugshot. Ett knalligt rosa holo som täcker på två lager. Jag tänkte försöka ha så mycket nail art som möjligt denna veckan så det blev en accentnagel gjord med A-England Camelot stämplad med Hit The Bottle Psycho Pink med ett mönster från BP 63.

Today I will bring up a subject that is not so common talked about, namely male breast cancer. All the information I'm writing here today Is found at medicinsk-info.se, because I have very little knowledge about this.

What I know is that it occurs and that it's not mentioned very often. (Swedish facts) Facts say that 0.5% of all breast cancer cases are the once that is affecting men. About 40 men gets diagnosed every year. A strange fact is that breast cancer is more common in men with a Jewish background. Another riskfactor is overweight or drinking too much alcohol and thus have increased amounts of estrogen in the body are more likely to suffer.

It's difficult to do concrete studies regarding male breast cancer, as the cases are few, but what has been found is that the average age of male patients is about 5 years more than in women when the disease is reported. The treatment for men is exactly the same as for women.

I wrote about cancerhangover, but I also think about how as a male you react to suffer from a typical "female" disease. Therefore, I think it's time to give some more room for the men who suffers so they can feel they have our full support.

The polish today is Turtle Tootsie Polishes Mugshot. A bright pink holo that covers in two layers. My intention was to try to have as much nail art as possible this week so I made an accent nail with A-England Camelot stamped with Hit The Bottle Psycho Pink with a pattern from BP 63.

torsdag 19 oktober 2017

United In Pink - Depend O2 517

Pressutskick

Dagens ämne är insamlingar. Här är i Sverige upplever i alla fall jag att det blivit helt galet och faktiskt lite av en hets med alla typer av insamlingar till fonder och insamlingsgalor på tv. Nej, jag menar inte att man inte ska skänka pengar till t.ex cancerfonder eller barncancerfonden men på något sätt så har det gått inflation i galor på tv där man ska bli månadsgivare eller skänka stora engångssummor. Så här på hösten brukar det vara tätt med dessa galor.

Jag skänker gärna pengar till välgörande ändamål och det är väl inte precis någon hemlighet att jag håller Mina Stora Dag stiftelsen väldigt högt, men som det är just nu känns det som att man pressar folk att skänka. Man ger folk dåligt samvete om man inte är med och samlar in. Jag tror att det är många som egentligen inte har råd som ändå vill göra något gott och så skickar man iväg den där sista 100 lappen. Att idka välgörenhet ska inte göras under press och det finns ju så många sätt man kan hjälpa till. Skänka kläder till insamlingar är ett väldigt bra sätt. Lämna in grejer till Erikshjälpen eller Röda Korsets loppisar t.ex.

Vad tänker ni om det här?

Dagens lack kommer från Depend O2s sommarkollektion With Love From Cuba och har nummer 517. Till detta har jag en vattendekal från Born Pretty Store som är utskickad för recension. Du kan hitta den här: http://www.bornprettystore.com/sheets-cream-cake-pattern-nail-water-decal-manicure-cartoon-nail-transfer-stickers-p-40777.html

Lacket var väldigt smidigt att jobba med och täcker på två lager. Vattendekal var lätt att få loss från skyddspappret och lätt att placera på nageln. Dock något stor tyckte jag.

Press Sample

Today's subject is collections. Here in Sweden we have what I feel a crazy amount of fundraising both in the streets and on tv. It actually feels like you don't have a choice but to give some money. No, I don't mean that you shouldn't donate money to for example different cancer funds or similar organisations,  but in some way there has been an inflation on these galas on tv where they urges you to be a monthly donor or donate big one-off sums. And in the fall there is always very close between these events. 

I donate money with a smile for charitable purposes and it's not a secret that I'm holding for example When You Wish Upon A Star and similar organisations very high, but at the moment it feels like all these fundrasers are pushing people to donate. You are giving people bad conscience if you don't give something. I think there are many who really can't afford this but want to do something good and then send away the last bucks anyways. Promoting charity should not be under pressure and there are so many ways you can help. Giving clothes to collections is a very good way. Hand in items to the Red Cross flea, for example.

What are your thoughts about this?

Today's polish come from Depend O2's Summer Collection With Love From Cuba and have number 517. To this I have a waterdecal from Born Pretty Store, which has been sent for review. You can find it here: http://www.bornprettystore.com/sheets-cream-cake-pattern-nail-water-decal-manicure-cartoon-nail-transfer-stickers-p-40777.html

The polish was very easy to work with and covers in two layers. The waterdecal was easy to get off from the protective paper and easy to place on the nail. However, I thought it was a bit too big.

onsdag 18 oktober 2017

United In Pink - Monsters

Idag tänkte jag ta upp ett ämne som Karin på Vacker & Underbar skrev om igår och något som UngCancer just nu uppmärksammar extra under namnet #cancerbaksmälla.

Vad i hela friden är det kan man undra? Jag skulle vilja säga att baksmälla det får man även av andra allvarliga sjukdomar inte bara av cancer, men uttrycket syftar till lite hur man känner efter det att man besegrat sjukdomen, för det är ju en stor procent som överlever helvetet med att vara allvarligt sjuk. Det man dock inte tänker på är det helvete som många upplever efteråt. Ångest, rädsla och ensamhet. Man har klarat det, man är frisk. Varför är man då inte så lycklig som man bara kan vara? Det finns ett svar på det. Rädslan att återigen drabbas, tröttheten i kroppen efter behandlingen och kanske av de mediciner som man får fortsätta äta ett tag, kanske hela livet ut. Vissa kan ha fått skador efter strålning som man får leva med som en ständig påminnelse och precis som vid förlossningsdepressioner eller vilken depression som helst för den delen är det så svårt att både för sig själv och för andra erkänna att man mår som man mår när alla kommer fram till en och gratulerar en för att man vunnit över sjukdomen. Eller när okunniga talar om för en att jaha, men nu är det ju som vanligt igen för du är ju opererad och frisk nu. Det funkar inte så! En sak jag tycker är sjukt dålig när det gäller svensk sjukvård som för övrigt är fantastiskt bra är hur man bara slussar ut patienter i verkligheten efter behandlingarna tagit slut och man på pappret ska må bra. Under sjukdomen blir många erbjudna att prata med kurator eller liknande, men efteråt när man faktiskt kanske behöver det som bäst finns ingen hjälp att få om man inte själv söker upp den. Så om du har #cancerbaksmälla hoppas jag att du vågar be om hjälp. Tala om för dina anhöriga hur du mår, det finns hjälp att få! Du är inte konstig, du är inte otacksam och framför allt du är inte ensam.

Cancer är ett monster och det får mina naglar representera idag med hjälp av OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night och mönster från en Born Pretty Store platta utsänd för recension som går att köpa här: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

Today I will bring up a subject that Karin on Vacker & Underbar wrote about yesterday and something that an organisation called Ung Cancer currently draws attention to here in Sweden under the name #Cancerbaksmälla that could be translated to Cancer Hangover.

What on earth does that mean you might wonder? I would like to say that you get hangover from other very serious diseases too not only of cancer before explaining, but the term refers to how someone feels after defeating the disease, because it's a big percentage that survives the hell to be seriously ill. What you don't think about is the other hell that many people experience afterwards. Anxiety, fear and loneliness. You have done it, you are well. Why are not you as happy as you should be? There is an answer to that. The fear of suffering again, fatigue in the body after treatment and perhaps of the medications that you have to keep eating for a while, maybe your entire life. Some may have had radiation damage that you have to live with as a constant reminder and just as in depressions after childbirth or any depression for that matter, it's so hard to recognize for yourself and others that you feel as you feel when everyone tells you how happy you should be and how happy they are that you are a survivor that you one over the disease. Or when ignorant tells you how great it is that everything now is back to normal and as usual again because you've had your surgery and ar well again. It doesn't work that way! One thing I think is really bad about Swedish healthcare, which is amazing in so many other ways, is how it throws out patients in reality after the treatments have ended and you have a paper that tells you that you feel good. During the illness, many people are offered to speak with a curator or similar, but afterwards, when you may actually need it even more, there is no help if you do not search for it yourself. So if you have #cancerhangover, I hope you dare to ask for help. Tell your family how you feel,  there is help! You're not weird, you're not rude and above all you're not alone.

Cancer is a monster and that is what my nails represent today with the help of OPI Apartment For Two, Hit The Bottle As Black As Night and patterns from a Born Pretty Store plate that was sent for me to review and can be found here: http://www.bornprettystore.com/born-pretty-round-stamping-plate-cartoon-cute-monster-ghosts-manicure-nail-image-plate-p-40211.html

tisdag 17 oktober 2017

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes 5 Years Counting

Idag tycker jag vi ska ta upp ämnet självundersökning. För det är ju faktiskt väldigt ofta en knöl i bröstet upptäcks, när man själv känner igenom brösten. Det här är viktigt och jag själv är dålig på att komma ihåg att göra det, men försöker verkligen.

Vad ska jag då göra om jag hittar en knöl? På många orter finns det bröstmottagningar, ring direkt dit om du har turen att bo på en sådan ort om inte så är det vårdcentralen man ska vända sig till och vänta inte utan ring istället för att gå och oroa dig. Trots allt så är det ju så att väldigt många knölar är godartade allt är inte cancer. På 1177 finns en bra guide till hur du ska gå till väga för att få rätt vård.

Är du osäker på hur du ska gå till väga för att undersöka dina bröst är det enkelt att googla, det finns massa bra information på nätet.

Idag visar jag ett lack från Turtle Tootsie Polishes som heter 5 Years Counting ett lack som betyder mycket för Chrissy som är ägare av märket då hon gjorde det som ett litet minne till sin egen 5 års dag sen hon blev friskförklarad från sin bröstcancer. Det är ett blekrosa holo och en aning för blekrosa för min smak så jag satte på lite mönster med hjälp av China Glaze Emotion och själva mönstret kommer från Über Chic 5-03.

Today, I think we will address the subject of self-examination. Because it's actually very often the first signs of breastcancer is discovered when you feel through your breasts. This is important and I'm once again confessing to be bad at remembering to do it, but I'm really trying.

What should I do if I find a lump? In many places there are breast receptions, call directly there if you are lucky enough to live in such a place if not call your house doctor or local doctor and don't wait to call there is no use of going around worrying. After all, it's true that very many bumps are benign all is not cancer. 

If you are unsure how to examine your breast there are lots of good advice on the internet so google it.

Today, I show you a polish from Turtle Tootsie Polishes called 5 Years Counting a polish that means a lot to Chrissy who owns the brand becuase she made it as a memory of her 5 year anniversary of surviving breast cancer. It's a pale pink holo and a bit to pale for my taste so I put on some pattern using China Glaze Emotion and the pattern itself comes from Über Chic 5-03.

måndag 16 oktober 2017

United In Pink - Pink Ribbon

Pressprov

Välkomna till denna första dag av årets rosa temavecka kallad United In Pink. Veckan då vi uppmärksammar bröstcancer lite extra. Varje år brukar jag skriva lite fakta om olika saker rörande sjukdomen och jag ska försöka göra något liknande i år.

Vi kan väl börja med att konstatera att de är få av oss som inte på något sätt är påverkade av bröstcancer. Genom att själva vara sjuka, ha någon i familjen som är drabbad, goda vänner som är drabbade eller som jag tror de flesta med bröst oroliga för att faktiskt någon gång bli drabbad. Själv har jag en god vän som just nu kämpar och känner flera som också varit drabbade. För jag ska inte sticka under stol med att jag är rädd ibland.

Sen kan man väl kanske tycka att en rosa temavecka inte gör någon skillnad, men vad vet du om det? Det kanske är just det den gör. För tänk om ett av våra inlägg får någon att undersöka sina bröst en extra gång och kanske på det viset upptäcker sjukdomen i tid. Eller man kanske faktiskt lyfter luren eller skickar det där sms:et till någon som man borde gjort för länge sedan och får någon att känna sig lite värdefull och sedd. För det är ju så och nu talar jag av egen erfarenhet (inte med bröstcancer men med andra sjukdomar i familjen) att folk runt omkring en lätt tänker att jag vet ändå inte vad jag ska säga till personen eller familjen som är drabbad, jag vill inte störa eller man känner sig obekväm och istället för att göra något gör man ingenting och de som verkligen behöver stödet mest står där ensammare än någonsin. Det behövs inga stora gester, men att finnas till och kanske vara den som lyssnar eller bara den som skickar något sms då och då för att visa att jag finns här för dig är värt så himla mycket.

Oj, det blev en hel uppsats. Här kommer i alla fall min första manikyr med Isadora Pink Lemonade som bas och lite holo i form av Ellagee Rainbow Syrup över det rosa bandet för att få till lite extra bling. Bandet är målat på frihand.

Press Sample

Welcome to this first day of this year's United In Pink theme week. The week where we pay attention to breast cancer. Every year, I usually write some facts about different things about the disease and I will try to do something like this year too.

We may start by stating that they are few of us who are not affected by breast cancer in any way. Being sick yourself, having someone in the family who are affected, good friends who are affected, or as I think most people are worried about actually getting the disease. I myself have a good friend who is currently fighting and knows several who have also been affected. And I would lie if i said that I wasn't affraid of being one of them myself one day.

Then you may think that a pink theme week makes no difference, but what do you know about that? Maybe it changes things more than you could imagine. For example, if one of our posts causes someone to examine their breasts an extra time, and perhaps that way, they will discover the disease in time. Or someone might actually pick up their phone and make that call or send that text to someone you should have done long ago and make someone feel a little valuable and seen. Because and now I speak from my own experience (not with breast cancer but with other very serious diseases in the family) people around a family or person that is sick more than often think that I do not know what to say to the person or family who is affected, I do not want to disturb or it makes you feel uncomfortable and instead of doing something, nothing is done and those who really need the support often stand there lonelier than ever. No big gestures are needed, but to be there and maybe be the one listening or just the one who sends some text every now and then to show that I'm here for you is worth so much more than you could ever imagine.

Well this became a whole essay. Here comes my first pink manicure with Isadora Pink Lemonade as the base and a little holo in the form of Ellagee Rainbow Syrup over the pink ribbon to get some extra bling. The ribbon is freehanded.söndag 1 oktober 2017

United In Pink - 2017


Oktober är redan här och om ni inte redan sett det i diverse Facebook grupper så kommer det även i år hållas en rosa tema vecka under namnet United In Pink där vi som bloggar, Instagramar eller på andra sätt visar våra manikyrer uppmärksammar att vi är inne i årets rosa månad. Den månad då vi uppmärksammar kampen mot bröstcancer lite extra.

I år är det den 16-22 oktober som temaveckan hålls och om ni är aktiva på Facebook så finns det en speciell grupp för ändamålet. Ni som fortfarande har lite vett kvar och inte finns på Facebook får gärna maila mig på lackycorner@gmail.com för mer info. För givetvis är alla lika välkomna att delta!

Något som också är viktigt att veta är att du absolut inte behöver visa nail art. Vanliga manikyrer går bra eller en rosa sminkning eller kanske något rosa som du har gjort själv.

Facebookgruppen hittar ni här: http://www.facebook.com/groups/703773993017224/

October is already here and you might already seen in various Facebook groups, that we will once again run a pink theme week under the name United In Pink, where we, who blogs, posts on Instagrams or other ways, shows our manicures give our attention to this year's pink month. The month when we pay extra attention to the fight against breast cancer.

This year the theme week will be held October 16-22 and for those of you who are active on Facebook, there's a special group for the purpose. If you still have a little common sense left and are not on Facebook, please email me at lackycorner@gmail.com for more info. Of course everyone is as welcome to attend!

Something that is also important to know is that you absolutely don't need to show nail art. manicures works perfect or a pink makeup or maybe something pink that you have done yourself.

The Facebook Group can be found here: http://www.facebook.com/groups/703773993017224/


söndag 23 oktober 2016

United In Pink & Nail Art Sunday- Pink Ribbon


Idag är sista dagen av United In Pink och jag vill tacka alla som har engagerat sig och bidragit med manikyrer. Idag är ju också Nail Art Sunday och temat är passande nog Rosa Bandet.

Jag har valt ett av mina absoluta favoritlack när det gäller rosa. Nämligen Date Night från Smitten Polish (nu Dreamland Lacquer) accentnageln målade jag först med Delush 50 Shades of Yay och sen målade jag på frihand det lilla rosa bandet.

Det här blir en färgstarkt och förhoppningsvis en manikyr som förmedlar hopp, För jag vill ge hopp och styrka till alla dom som själva är drabbade och till de som indirekt är drabbade via släktingar och vänner.

Återigen ett stort tack till er som varit med.

Today is the last day of the United In Pink week and I want to thank everyone who has been involved and contributed with manicures. Today's also Nail Art Sunday and the theme is fittingly Pink Ribbon.

I have chosen one of my absolute favorite nail polishes when it comes to pink. Namely Date Night from Smitten Polish (now Dreamland Lacquer) and for the accent nail, I painted witht Delush 50 Shades of Yay and then I freehanded the little pink ribbon.

This is a colorful and hopefully a manicure that conveys hope, because I want to give hope and strength to all those who are affected be this disease and to those indirectly affected through relatives and friends.

Again, a big thanks to all of you that has participated.lördag 22 oktober 2016

United In Pink - Reader's Choice Ellagee The Crazy Gypsy In My Soul


Lördag och riktigt höstväder där ute, men det känns helt ok. Då får man tända ljus och mysa istället.

Vi börjar närma oss United In Pink veckans slut, som vanligt så går veckorna så himla fort. Idag blir det en kombo med läsarnas val och det här kanske är på gränsen till vad man får kalla rosa, men lite kan man väl tänja på reglerna eller?

Ellagee är inte ett märke som får så värst stort utrymme bland bloggarna, synd för det är riktigt bra grejer. The Crazy Gypsy In My Soul är just idag ett mörkt magentafärgat holo, men vissa skulle nog kunna hävda att det är nästan lila. Men eftersom det är en rosa vecka så är det magentafärgat idag. Lacket är ganska tjockt och även om jag har två lager på bilderna så är det fullt möjligt att få det att täcka på ett lager. Jag har topplack på också.

Jag tycker det här är rent ut sagt skitsnyggt, just att det är så på gränsen mot lila tilltalar mig och holoeffekten är väldigt fin. Tycker ni valde ett superbt lack den här veckan.

Till nästa vecka blir det tre blåa Indielack att rösta på.

It's Saturday and outside is a real autumn weather, grey and rainy, but it feels quite ok. That means that you can light candles and cuddle instead.

We are approaching the end of the United In Pink week the weeks go by so fast. Today there will be a combo with readers' choices and this polish is perhaps on the limit to what one may call pink, but sometimes it's ok to bend the rules. Right?

Ellagee is not a brand that gets that very large space among bloggers, a shame because it's a really good brand. The Crazy Gypsy In My Soul is today a dark magenta holo, but some would probably argue that it's almost purple. But because it is a pink week, it's magenta today. The polish is quite thick and although I have two coats in the pictures it's quite possible to get it to cover in one coat. I have a topcoat on too.

I think this is stunning, one of the things that makes it great is that it's so on the boarder to be purple and that the holo is so nice. You chose a superb polish for me this week.

For the next week there will be three blue Indie polishes to vote for.


fredag 21 oktober 2016

United In Pink - Purrfect Pawlish Sweet Macarons


Idag är det fredag och vi får se om jag hinner med att syssla med min senaste hobby.. Bakning. Jag har fortfarande problem med knät så det där med att ut och gå funkar inte, men baka, det går bra.

Jag tycker att det varit lite mesiga rosa färger jag visat senaste dagarna så idag ändrar jag på det genom att visa ett lack från det tyvärr nedlagda Indiemärket Purrfect Pawlish. Sweet Macarons är en ganska skarp rosa med lila flakies i. Superfint och jag bestämde mig för att göra det ännu finare genom att lägga dit en accentnagel med leadlight teknik.

Mönstret kommer från MoYou London Pro 08 och jag har målat med Essie Love Sheen och China Glaze Keepin' It Teal.

Det här gillar jag skarpt!

Today is Friday and we'll see if I have time to deal with my latest hobby .. Baking. I still have problems with my knee so taking walks is not something that I can do right now, but bake, that works perfect. 

I think I have shown a bit wimpy pink colors the last few days, so today I thought I change that by displaying a polish from Purrfect Pawlish that sadly has stopped making polishes. Sweet Macarons is a pretty sharp pink with purple flakies in. It's super pretty and I decided to make it even better by adding an accent nail with leadlight technology.

The pattern comes from MoYou London Pro 08 and I have painted it with Essie Love Sheen and China Glaze Keepin 'It Teal.

I like this a lot!

torsdag 20 oktober 2016

United In Pink - Depend O2 488

pressutskick


Det finns många åsikter om mammografins vara eller icke vara och själv anser jag att om det inte finns andra metoder att tillgå i närheten där du bor så är det här bättre än att avstå helt, men det jag absolut vill framhäva är en metod som inte kan ge några skador alls. Nämligen att undersöka sig själv. Jag vet att det är lätt att glömma bort och jag vet också att jag själv många gånger funderat på om man verkligen skulle kunna hitta något på det sättet, men jag har fått bevis på bevis på att det faktiskt går att hitta knölar på det här sättet genom bekantar som faktiskt gjort det. 

Det tar inte lång stund att känna igenom sina bröst och det kan faktiskt rädda ditt liv, så försök att komma ihåg att göra det här då och då. Om man är osäker på hur man ska gå tillväga finns det bra instruktioner att hitta på nätet. 

Det var dagens moralpredikan, nu till dagens rosa lack. Det här är det barbierosa Depend O2 488 från årets sommarkollektion. 

Lite för gulligt rosa för min del, men jag kan tänka mig att det kan vara rätt fint om du är ordentligt solbränd. Jag har lagt två lager av det här och så topplack över. Sen ville jag göra något kul också så jag plockade fram en stampingplatta från Depend och la ett vitt baslack som jag sen stämplade söta hjärtan över med hjälp av det rosa lacket jag har på övriga naglar.

Lite väl gulligt kanske, men ändå ganska söt manikyr. 

There are many opinions about mammographys be or not to be, and for myself, I think that if there are other methods available near where you live you should take that but, this is better than to not taking any kind of scan, but what I absolutely want to highlight is a method that cant' be providing any damage at all. Namely to examine yourself. I know it is easy to forget and I also know that I have many times wondered if you could really find anything that way, but I've got proof of evidence that it's actually possible to find lumps this way by acquaintances who actually have done that.

It does not take long to feel through your breasts and it can actually save your life, so try to remember to do this every now and then. If you are unsure how to go about it, there are good instructions to find online.

That was todays lecture, now to today's pink polish. This is the Barbie Pink Depend O2 488 from this year's summer collection.

A little too cute pink for my likings, but I can imagine it can be quite nice if you have a nice tan. I added two layers of this and topcoat over. Then I wanted to do something fun too so I picked up a stamping plate from Depend and added a white base coat that I stamped sweet hearts on by using the pink polish I have on the other nails.

A bit too cute perhaps, but still a quite pretty manicure.
onsdag 19 oktober 2016

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes Courage


Man kanske kan tycka att nagellack är ytliga saker som inte har någon betydelse och speciellt inte i samband med cancer, men ibland har man fel om det också.

För just lack från Turtle Tootsie Polishes 2016 Breast Cancer Awereness Collection känns viktiga för mig. Courage som jag visar idag är ett av dom. Inte för att lacken i sig har en speciell betydelse, men för att ägaren av TTP Chrissy själv är en överlevare, sen fyra snart fem år. Delar av intäkten från den här kollektionen skänker hon vidare till The National Breast Cancer Foundation.

Tyvärr måste jag säga att jag inte blev så värst förtjust i Courage som är ett ljust, ljust rosa lack med skimmer och fyrkantiga glitter och stjärnglitter i olika rosa nyanser. Det jag tyckte var synd var att glittren var lite svåra att få upp och dränktes i basen, så dom syns inte alls så väl som jag hade velat. Tre lager har jag på och topplack, kanske två hade funkat, men jag är faktiskt tveksam.

Jag satte en liten accentnagel med hjälp av mönster från ÜberChic 4-01 för att lysa upp manikyren lite.

One might think that nailpolish is superficial thing that have no meaning and especially not related to cancer, but sometimes that is wrong.

Because polishes from Turtle Tootsie Polishes 2016 Breast Cancer Awereness Collection feels important to me. Courage that I show today is one of them. Not that the polish itself has a special meaning, but because the owner of TTP Chrissy herself is a survivor since four almost five years. Part of the income from this collection will be donated to the National Breast Cancer Foundation from her. 

Unfortunately I must say that I was not that very fond of Courage which is a bright, bright pink polish with shimmer and square glitter and starglitter in various shades of pink. What I thought was a shame was that the glitter was a bit difficult to get up and kind of drowned in the base, so they are not that visible as I had wanted. I have three layers  and topcoat on, maybe two would have worked, but I'm actually not sure.

I did a little accent nail using patterns from Uber Chic 4-01 to brighten up the manicure a little.tisdag 18 oktober 2016

United In Pink - Pink Roses


Andra dagen på United In Pink veckan. Visste ni att enligt statistik från år 2013 (hittade ingen nyare) som jag läste på BRO:s hemsida får ca 21 kvinnor varje dag besked att dom har bröstcancer här i Sverige det är nästan en kvinna varje timme på dygnet. 63% av dom är över 60 år, men av de resterande procenten är 3,8% under 40. Ganska skrämmande siffror tycker jag.

Jag tänker inte babbla så mycket mer om siffror eller förmana på ett eller annat sätt vad du bör göra, för var och en har sitt eget ansvar, men jag kan nog garantera att det inte är många som läser det här inlägget som inte på ett eller annat sätt är berörda av sjukdomen.

Idag valde jag att piffa till gårdagens OPI Apartment for Two med ett mönster från ÜberChic 5-01 stämplat med Depends vita stämpellack.

Second day on the United In Pink Week. Did you know that according to statistics from 2013 (couldn't find any newer) that I found on BRO's website about 21 women each day in Sweden get the news that they have breast cancer it's almost a woman every hour of the day. 63% of them are over 60 years, among the remaining percentage is 3.8% under 40. Pretty scary numbers, I think.

I will not ramble on so much about numbers or admonish in one way or another what you should do, because each one has their own responsibility, but I think I can guarantee that there are not many who are reading this that hasn't been affected by this disease one way or the other.

Today I decided to spice up yesterday OPI Apartment for Two manicure with a pattern from Uber Chic 5-01 stamped with Depends white stamping polish.