måndag 25 januari 2021

Depend O2 - 501

Pressutskick

 Har jobbat halva dagen idag och det gick riktigt bra, tyckte inte ens jag var så himla trött när jag kom hem. Det vill säga tills jag somnade i soffan.. Idag är det 5 år sedan en av våra allra närmaste vänners son och tillika våra barns bästa vän valde att ta sitt liv. Han hade då levt med olika neuropsykiatriska diagnoser sen har var runt 15 år. Rösterna gav han ingen vila och medicinerade han så han slapp rösterna, ja då försvann all helt underbar kreativitet som bodde i denna unga man. Hur han gjorde så mådde han skit. Till slut efter ett antal försök så blev det som han själv ville, han dog endast 23 år gammal på sitt 24:e. Han lämnade ett så stort tomrum efter sig, saknaden är enorm och jag kan fortfarande börja le när jag tänker på alla roliga, tokiga diskussioner vi haft om allt och inget. Ingen ska behöva må så dåligt att man till slut väljer att ta sitt eget liv. Vi måste börja vara mer öppna och tala om psykisk ohälsa. Själv kan jag inte förstå vad skillnaden är att prata öppet om cancer eller att prata öppet om hur man mår psykiskt. 

Richard som denna fantastiska människa hette gillade lila färg. Jag bar mörkt matt lila lack på hans begravning som en hyllning och denna årsdag vill jag återigen hylla de åren vi fick tillsammans med honom genom att visa ett lila lack. Jag letade igenom lådorna och fann Depend O2 501 som kommer från en kollektion som heter Rewind och konstigt nog kom ut 2016, samma år Richard dog. Det är ett lack med en väldigt mörk lila bas och massa vackert lila skimmer. Jag la på "vanligt" topplack först, men konstaterade att den lila färgen kom fram mer med ett matt topplack över. Dessutom har jag en klar känsla att Richard skulle gillat det bättre så här. 


Press Sample

Have worked half the day today and it went really well, did not even think I was so very tired when I got home. That is, until I fell asleep on the couch .. Today it is 5 years since one of our closest friends' son and also our children's best friend chose to take his life. He had then lived with various neuropsychiatric diagnoses since he was around the age of 15. The voices inside his head gave him no rest and when he medicated he let go of the voices, well then all the absolutely wonderful creativity that lived in this young man disappeared instead. No matter what he did, he didn't feel any better. In the end, after a number of attempts, it turned out the way he wanted, he died only 23 years old on his 24th. He left such a big void behind him, the loss is enormous and I can still start smiling when I think of all the fun, crazy discussions we had about everything and nothing. No one should have to feel so bad that they finally choose to take their own life. We need to start being more open and talk about mental illness. Personally, I can not understand what the difference is to talk openly about cancer or to talk openly about how you feel mentally.

Richard as this amazing young man was called liked purple color. I wore dark matte purple polish at his funeral as a tribute and this anniversary I want to once again pay tribute to the years we had with him by showing a purple polish. I searched through the drawers and found Depend O2 501 which comes from a collection called Rewind and strangely enough came out in 2016, the same year Richard died. It is a polish with a very dark purple base and lots of beautiful purple shimmer. I applied "regular" topcoat first, but found that the purple color came out more with a matte topcoat over. Also, I have a clear feeling that Richard would have liked it better this way.


2 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!