lördag 17 juni 2017

Reader's Choice - Darling Diva Polish A Christmas Story

Klockan är mycket och jag är väldigt trött, men jag vill ändå få ut det här inlägget innan lördagen är till ända. Studenten är nu över och vi hade en fantastisk dag med fint väder och en riktigt härlig kväll med släkt och vänner. Nu har man lite pyspunka när allt liksom är över. Allt man planerat så länge.

Det är faktiskt några veckor sedan jag hade ett läsarnas val inlägg, men den gången var det Darling Diva Polish A Christmas Story som ni röstade fram så nu är det äntligen dags för som röstade att se det också. Det här lacket har en alldeles speciell plats i mitt lackhjärta. Det var nämligen det första Indielack som jag verkligen föll för. Min första indiekärlek. Det jag har målat med idag är dock inte från den flaskan som var den allra första som jag köpte från en Etsy shop och från en Indietillverkare utan version 2 som kom för snart 1½ år sedan. Jag tror att det här kan vara något mörkare i färgen, men glittret är detsamma och formulan är absolut densamma. Det här är ett microglitterlack som täcker fullt på tre lager och torkar fort. Det torkar dock ganska matt så minst ett lager topplack är nödvändigt.

Inser nu att jag inte riktigt nämnde färgen på lacket innan. Det är alltså rött, men rätt mörkt så jag vill säga blodrött med ett visst drag mot brunt. Huvudfärgen på microglittret är rött, men sen är det också grönt och prismatiskt glitter också.

Det här är fortfarande ett fantastiskt fint lack, men jag kanske inte har kvar den där första förälskelsen som då för 4 år sedan. Och jag tror den enkla anledningen är att när det här kom ut första gången fanns det inte så värst mycket liknande lack, men det gör det ju nu i alla möjliga färgkombon. Men fint är det fortfarande.

Rösta gärna på nästa veckas läsarnas val.

It's late and I'm very tired, but I still want to get this post out before Saturday's end. Our son's gradution is now over and we had a great day with nice weather and a really lovely evening with relatives and friends. I feel a bit like a balloon that has lost it's air today. Things that we had planned for so long came and went so fast. 

It's actually a few weeks since I had a reader's choice post and that time it was Darling Diva Polish A Christmas Story that you voted for. Now it's finally time for those who voted to see that too. This polish has a very special place in my polishheart. It was the first Indie polish that I really fell for. My first indie love. The one that I've painted with today is however not from the first bottle I bought from an Etsy shop and from an Indie Manufacturer but Version 2 that came about 1½ years ago. I think this may be slightly darker in the color, but the glitter is the same and the formula is absolutely the same. This is a microglitter that covers completly in three layers and dries fast. However, it dries quite matte so at least one layer of topcoat is necessary.

Now I realize that I didn't really mention the color of the polish before. It's red, but a pretty dark red so I want to say blood red with a certain move towards brown. The main color of the microglitter is red, but then it's also green and prismatic glitter in it too.

This is still a fantastic beautiful polish, but I may not be as much in love with it today as I was that first time 4 years ago. And I think the simple reason is that when this came out for the first time there was not very much similar polishes out there, but now you have a ton to chose from in all kinds of color combinations. But it's still a very nice polish.

Please vote for next week's readers' choice.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!