Visar inlägg med etikett United In Grey. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett United In Grey. Visa alla inlägg

söndag 31 maj 2015

United In Grey - Is it a snowflake?Då var vi redan på sista dagen av United In Grey och jag vill tacka alla som läst mina inlägg och framför allt skicka ett stort tack till er som också engagerat er och gjort egna inlägg både via bloggar, vår Facebookgrupp och på Instagram.

Jag avslutar med en manikyr som min älskade son tyckte såg ut som snöflingor vilket inte riktigt var mening från början, men efter han sa det så kan jag ju inte heller tycka något annat. Jag har lacket jag visade igår Cactus Astatine som bas. Jag har stämplat med Mentality White Opaque och mönstret kommer från MoYou London Kaleidoscope 03. Fast jag tyckte det såg lite tomt ut på något sätt så det blev en liten gnistrande sten i mitten också.

Idag är det ju även Mors Dag här i Sverige så jag vill rikta en speciell kram till alla mammor därute och kanske särskilt till er mammor som är drabbade av sjukdomen vi har uppmärksammat den här veckan eller har en familjemedlem som är drabbad. För det är ju som jag påpekat innan i veckan det här är ingen sjukdom som bara drabbar den som insjuknat utan hela familjen och vänner runt omkring en.

Man kan ju tycka att ett blogginlägg på en nagelblogg inte gör någon skillnad i kampen mot hjärntumörer, men vet ni jag tror faktiskt att det kan göra det. För om inte annat så kan det kanske få någon att känna att man inte är ensam i sin situation eller sin sorg över att blivit drabbad på ett eller annat sätt och kan jag bidra till att bara en person känner det så är det värt att göra det här. Jag vet att jag själv har känt så när jag hittat blogginlägg eller Facebookgrupper med skapade av personer som gått igenom samma saker som jag gjort vad det än har handlat om. Man hittar en gemenskap och stöd som är så viktigt.

Så återigen TACK allihopa!

So this is the last day of our United in Grey theme week and I want to thank everyone who has read my posts and above all send a big thank you to those of you who has participated and made posts on blogs, our Facebook group or Instagram.

My last grey manicure for this time is a one that my beloved son thought looked like snowflakes which is not really what I had in mind at first, but after he said it I can't stop thinking the same. I have the polish I showed yesterday Cactus Astatine as the base. I have stamped with Mentality White Opaque and the pattern comes from MoYou London Kaleidoscope 03. Though I thought it looked a bit unfinished for some reason so I pimped it with a little sparkling stone in the middle too.

Today, it's also Mother's Day here in Sweden so I would like to send a special hug to all the mothers out there and perhaps especially to you mothers who are affected by the disease, we have paid attention to this week, or have a family member who is affected. For it is as I pointed out earlier in the week not a disease that only affects those who have got the diagnose but the entire family and friends around you.

One might think that a blog post on a nail blog does not make any difference in the fight against brain tumors, but you know, I actually think it can do that. For if nothing else, it might make someone feel that they are not alone in their situation or their sorrow over that they have been  affected in one way or another and if I can help just one person feel a bit better, it's worth doing this. I know that I have felt that way when I have found a blog post or Facebook Groups that has been created by people who have gone through the same things I have done whatever it has been about. That kind of community and support is so important.

So thanks again everyone!

lördag 30 maj 2015

Reader's Choice & United In Grey - Cactus AstatineLördag och vädret är väldigt grått och tråkigt utanför mitt fönster, men vad gör väl det när man har golfspel till Xbox att roa sig med!

Det är ju fortfarande United In Grey som gäller även om jag idag kombinerar detta med läsarnas val.

Så vad tänker jag fundera på idag då? Jo, igår klagade jag lite på vården, något jag faktiskt normalt sett inte gör så idag tänker jag istället ge lite beröm till vårt lands system med högkostnads skydd på mediciner. Visst alla mediciner ingår ju inte i detta, men väldigt många. I vårt avlånga land är det ju som så att du betalar som högst 2200 kronor för mediciner (receptbelagda som ingår i högkostnadsskyddet) per 12 månaders period.

Återigen vad har nu det här med United In Grey och tumörsjukdomar i hjärnan och hypofysen att göra då? Jo, för gemensamt för personer med den här typen av sjukdomar är att det går åt mediciner och i vissa fall väldigt mycket och kanske även under resten av livet. Många är nog dom som aldrig skulle haft råd att lösa ut sina mediciner om inte det här funnits. Jag kan ju bara se till vår familj där det används mediciner som faktiskt är helt livsnödvändiga för ca 150-200.000 varje år. Tänk er själva om ni inte hade något val utan verkligen behövde dom här medikamenten, men kanske till och med hade behövt ta lån för att kunna lösa ut dom. Nä, jag kan säga att jag många gånger under det gångna året varit väldigt tacksam för att jag bor i ett land med det systemet som vi faktiskt har både när det gäller sjukvård och medicinkostnader.

Lacket som ni röstade fram skulle visas denna kombinerade lördag är ett svenskt Indiemärke, som tyvärr inte tillverkas längre. Lacket är Cactus Astatine ett mycket fint mörkgrått holo.

Lätt att lacka med och täcker på två lager. Jag har mitt nya favorit topplack HK Girl från Glisten & Glow över också på bilderna.

Slumpgeneratorn fick välja lack till nästa veckas omröstning. Rösta fram er favorit av de här tre.

Saturday and the weather is very gray and dull outside my window, but who cares when you have golf game for the Xbox to entertain themselves with!

It's still United In Grey week even if I combine this with the readers' choice today. So what do I want to talk about today?

Well, yesterday I complained a bit of our health care, something I actually don't normally do so today I instead want to give some praise to our country's system of high-cost protection for medicines. Certainly all medications isn't included's but very many. In Sweden you are not supposed to pay more than 2200 SEK (260 USD) a year before you are granted free medicine for the rest of that 12 month period.

Again, what has this to do with the United In Grey theme week and tumor diseases of the brain and the pituitary gland? Well most persons with this type of disease is forced to take medications and in some cases very much medicins and for some this is for the rest of their lifes. I think that there are many that probably could never afford to bail out their medicines unless this existed. I can only look to our family. We need medications for approximately 150 to 200,000 SEK (17700-23500 USD) each year. Just imagine if you had no choice but really needed that medicine to survive and had to take loans to be able to get them. Nah, I can say that I have many times in the past year been very grateful that I live in a country with the system that we actually have in terms of both health care and medical expenses. 

Now to this weeks reader's choice polish. A polish from a Swedish Indie Brand, who unfortunately are not manufactured anymore. The polish is Cactus Astatine a very nice dark gray holo.

It's easy to paint with and covers in two layers. I have my new favorite topcoat HK Girl from Glisten and Glow over in the pictures.

The random number generator have choose the polishes that you can vote for this week.

fredag 29 maj 2015

United In Grey - Grey On GreyVeckan går snabbt mot sitt slut och så även vår temavecka. Det finns massor jag skulle kunna skriva om när det gäller tumörer i hjärnan och hur både den som drabbas och dess anhöriga blir bemötta av sjukvården. Men just idag finns faktiskt inte riktigt orken till att göra detta i alla fall inte utförligt.

Jag kan bara säga så här. Vi upplevde att vi under den mest akuta fasen blev fantastiskt bemötta och har så blivit under det ca 1½ året som gått, men nu som först känner jag mig riktigt besviken. Detta efter att i ungefär 1½ månad försökt få en läkare att ringa tillbaka till oss utan att detta skett.

Hur har ni blivit bemötta i vården?

Dagens manikyr är gjord av ännu ett av mina favoriter av gråa lack nämligen OPI Cement The Deal som kommer från Fifty Shades Of Grey kollektionen. Över detta har jag stämplat ett mönster med gråa band med hjälp av Mentality Grey Opaque och mönster från Born Pretty Store 26


The week is fast reaching its end and so also our theme week. There's lots I could write about when it comes to tumors in the brain and how both the victims and their families are treated by health care. But right now I actually doesn't really have the strength to do this, at least not extensively.

I can only say this. We experienced that during the most acute phase we became treated fantastic and that is the way it has been during the 1½ years that has gone by. Now is actually the first time that I feel really disappointed. This after approximately 1½ months trying to get our doctor to call back to us without this has happened.

How have you been treated from the health care?

Today's manicure is made of another one of my favorites when it comes to gray polishes namely OPI Cement The Deal that is a part of the Fifty Shades of Grey collection. Over this I have stamped a pattern in another shade of grey using Mentality Grey Opaque and the pattern of small ribbons comes from Born Pretty Store plate 26.

torsdag 28 maj 2015

United In Grey - Grey RibbonHörrni den här veckan går ju i det grå bandets tecken och därför googlade jag lite på just Hjärntumörer. Jag vet att jag förra året fick fram fakta på att det var en av de vanligaste cancerformerna hos barn, men alla som får en tumör i hjärnan eller i hypofysen som också räknas in här har ju faktiskt inte cancer. Cancer är det ju först om tumören är elakartad.

På Cancerfondens sida hittade jag följande information: Tumörer i hjärnan drabbar alla åldrar, men är vanligast hos personer över 60 år. Ungefär hälften av de ca 1100 som varje år i Sverige drabbas är faktiskt över 60. Utöver de 1100 får ca 100 till cancer i någon del av nervsystemet och ca 100 personer tumörer i hypofysen. Sammanlagt betyder det att cancer i hjärnan är den elfte vanligaste cancerformen i Sverige.

De vanligaste symptomen på en tumör någonstans i hjärnan eller hypofysen för den delen är: Huvudvärk, Illamående och kräkningar, Epileptiska anfall, tal- hörsel- synproblem, balansproblem, försämrad rörelse och känselförmåga och psykiska besvär. Många av dom här besvären kan ju bero på många andra saker också så helt enkelt är det nog inte för våra läkare att konstatera just den här sjukdomen.

Just tumörer i hjärnan är en av dom saker som forskarna fortfarande vet ganska lite om varför dom uppkommer, men intensiv forskning pågår om detta. Vill man hjälpa till att bidra till forskningen kan man skänka bidrag till Cancerfonden eller Hjärnfonden.

Nu till dagens gråa manikyr. Jag tog fram ett av mina favoriter bland gråa lack nämligen Powder Perfect The Clave, gjorde en accentnagel med hjälp av Milani White On The Spot och använde mig också av Nail Vinyls Vinyls For A Cause stencil för att göra ett fint litet grått band.

This week is about the Grey Ribbon and therefore I searched on Google a bit about brain tumors. I know that when we did this week last year I found out that in Sweden Cancer in the brain is one of the most common cancers that children is affected by. But everyone that gets a tumor in the brain or pituitary gland, which also is included here actually doesn't have cancer. It's cancer first if the tumor is malignant.

At the Swedish Cancerfondens homepage I found the following information. And this is numbers that affect Sweden. Tumors in the brain affects all ages, but is most common in people over 60 years. About half of the approximately 1100 in Sweden that each year gets this diagnosis are actually over 60. In addition to the 1100 about 100 more gets cancer in any part of the nervous system and approximately 100 persons tumors in the pituitary gland. Altogether it means that brain cancer is the eleventh most common cancer in Sweden.

The most common symptoms of a tumor anywhere in the brain or pituitary gland, for that matter are: headache, nausea and vomiting, seizures, speech- auditory- or vision problems, balance problems, impaired movement and tactility and psychological disorders. Many of  these symptoms may of course depend on many other things as well so it's probably not easy for our physicians to conclude this particular disease.

Tumors in the brain is one of the things that scientists still know very little about the reasons why they occur, but intense research is going on about this. 

Now to today's gray manicure. I took out one of my favorite gray polishes namely Powder Perfect The Clave, made an accent nail using Milani White On The Spot and also used  Nail Vinyls Vinyls for a Cause stencil to make a nice little gray ribbon.


onsdag 27 maj 2015

United In Grey - Red and Grey!Denna veckan handlar om det Gråa Bandet en vecka för att få oss lite mer uppmärksammade på tumörsjukdomar i hjärnan.

Idag väljer jag att skriva om något som gör stor skillnad för många sjuka barn runtom på våra svenska sjukhus. Det finns liknande organisationer i många andra länder också.

Jag tänker på Min Stora Dag. Alla kanske inte känner till vad den organisationen sysslar med, men jag misstänker att en del av er hört talas om barn som fått sin allra högsta önskan uppfylld av just Min Stora Dag. Det handlar alltså om en organisation där personal på sjukhusen får nominera barn som dom känner skulle behöva något extra för att orka. Har sen det här barnet tur så blir det utvalt att få skicka in några olika önskemål på saker som dom drömmer om att få göra. Det kan vara att få träffa en kändis eller åka och titta på något speciellt. Jag läste t.ex på deras Facebook sida att ett barn fanns på plats i Wien och såg Måns Zelmerlöv vinna Eurovision och allt detta genom att det fått önska sig detta via Min Stora Dag.

Men tänker ni, en organisation som bara plockar ut enstaka barn är väl inte så bra, men så är det verkligen inte för Min Stora Dag gör massa andra saker också. Saker som betyder så mycket när man är sjuk. Det delas ut biobiljetter, det ordnas grupparrangemang runt om i vårt avlånga land. Så det är många barn och föräldrar som får en stund av glädje mitt allt det jobbiga med hjälp av dom. Vill ni läsa mer så hittar ni deras hemsida här och Facebook sida här.

Som ni ser så finns det ljuspunkter även för barn som måste vistas mycket på sjukhus.

Men nu till dagens manikyr. Den blev inte helt klockren och det berodde mest på att jag valde att använda mig av ett mönster från min nya MoYou London Doodles 01. Alla mönstren på den plattan är runda och det var lite knepigt att få det att få plats på naglarna. Jag får testa när jag har kortare naglar nästa gång. Hur går då den här röda manikyren ihop med United In Grey? Jo, basen är Barry M Raspberry, men mönstret är stämplat med Mentality Grey Opaque alltså blir det en manikyr med grått!
This week is all about the Gray Ribbon a week to give attention on tumor diseases of the brain.

Today I choose to write about something that makes a big difference for many sick children around our Swedish hospitals. There are similar organizations in many other countries too. Such as: Dream Come True, Wish Upon A Star, Dreamfactory and Share A Dream. But in Sweden this is called Min Stora Dag whish means My Big Day in English.

Not all of you may know what the organization is doing, but I suspect that some of you have heard of children who have gotten their biggest dream fulfilled by one of these organisations. In Sweden it's the staff at the hospitals that gets to nominate children that they feel would benefit of getting something really special. If that child is lucky it will be selected to it's own Min Stora Dag. The child get to send in a couple of different suggestions of things it is dreaming of doing. It may be to meet a celebrity or go and look at something special or somewhere special. I read for example on their Facebook page that a child got to go to Vienna and see the Eurovision Song Contest final. And watch our Swedish Måns Zelmerlöv win the whole thing and all this because Min Stora Dag made it happen.

But, you might think that an organization that just picks out individual children doesn't sound so good, but that is not exactly the case at least not when it comes to Min Stora Dag because they are doing lots of other things too. Things that mean so much when you are sick. Lots of children gets movie tickets, they also organized group events across our country. So there are many children and parents that gets a moment of joy in a time of sickness and sadness. If you want to learn more you can find their website here and Facebook page here.

As you can see, there are bright moments even for children who has to spend lots and lots of times in hospitals.

But now to today's manicure. It was not quite satisfied with this mainly because I chose to use a pattern from my new MoYou London Doodles 01 plate. All the patterns on the plate is round and it was tricky to get it to fit on the nails. I'll try when I have shorter nails next time. And how is this manicure suitable for United In Grey? Well, the base is Barry M Raspberry, but the pattern is stamped with Mentality Grey Opaque thus becomes a manicure with gray!

tisdag 26 maj 2015

United In Grey - OPI Dark Side Of The Mood with watermarbleVi fortsätter vår United In Grey temavecka. En vecka i det grå bandets tecken.

Något som har slagit mig efter vår sons sjukdom är att folk har en tendens att tycka allt är bra och över så fort man kommit hem från sjukhuset och operationen har gått bra. Men och det här gäller för alla som har allvarliga sjukdomar som inte syns på utsidan, för den som är sjuk och för familjen så är det ju faktiskt inte så.

Det som följer efter är ju den eviga ängslan att något ska gå fel igen, i många fall ganska jobbig medicinering som för en del bara är en tid och för en del livet ut. Rädslan att man ska dra hem en magsjuka som kanske inte är så farlig för de flesta, men för vissa kan innebära livsfara. Jag tror ni förstår hur jag menar. För oss som lever ihop med personer som har dolda allvarliga sjukdomar är det inte över. Visst man går in i en vardag och för många av oss så är vardagen väldigt lik alla andras,

Vad vill jag egentligen säga. Jo, för mig personligen blev det nästan provocerande ett tag när folk sa till oss att vad skönt att allt har gått bra och menade att nu är ju allt som vanligt igen. Det blir aldrig som vanligt igen eller i alla fall inte som vanligt var innan familjen drabbades och bara för att man inte ser sjuk ut så betyder inte det att man är frisk. Det är inte kul att få höra: Varför ska du gå hem efter halva dagen du ser ju inte sjuk ut!

Nästa gång ni funderar på varför någon inte klarar att jobba eller gå i skolan på heltid kanske ni istället ska fråga personen hur den mår istället för att döma.

Nu till dagens manikyr. För idag har jag testat OPI Dark Side Of The Mood ett av Fifty Shade Of Grey lacken. Och jag var inte imponerad. Jo, färgen är fin ett riktigt, riktigt mörkt grått lack. Men det var inte kul att måla med. Jag har tre lager som var slabbiga och skira att applicera och topplack på.

Däremot så funkade det över förväntan för att göra watermarble. Förutom Dark Side Of The Mood har jag använt Mentality Neon opaque Purple och Magenta som också var utmärkta till det här.


We continue with our United In Grey theme week. A week in honor of the gray ribbon.

Something that has struck me after our son's illness is that people have a tendency to think that all is well and over as soon as you come home from the hospital and the surgery has gone well. But and this applies to all who have serious illnesses that are not visible on the outside both for the sick person and for the family that is not entirely true.

Because what you have coming is the eternal fear that something will go wrong again, in many cases quite bothersome medication for some only a short time and for some for a lifetime. The fear that you will get some kind of stomach flue that you will pass on that may not be so dangerous for most, but for some it can be fatal. I think you know what I mean. For us living with people who have hidden serious illnesses it is not over. Certainly you go in to some kind of normal living, and for many of us it looks very similar to everyone else's,

So what is it that I really want to say. Well, for me personally, it was almost provoking for a while when people told us what a relief that everything has gone well and you could hear that they in the same sentence meant that ok everything is back to normal again. It never gets back to normal or at least not as it was before the family was hit by illness and just because you don't look sick does not mean that you are fine. It's not fun to hear: Why should you go home after half a day you don't seem to be sick!

Next time you are thinking of why someone is unable to work or go to school full time maybe you should be asking that person how she/he is doing instead of judging.

Now on to today's manicure. I have tried OPI Dark Side Of The Mood from the Fifty Shades of Grey collection. And I was not impressed. Well, the color is nice a really, really dark gray with some shimmer. But it was no fun to paint with. I have three layers that were sheer and messy to apply. And a layer of topcoat. 

However it worked beyond expectations to make water marble. In addition to Dark Side Of The Mood I have used Mentality Neon Opaque Purple and Magenta which were also excellent for this.

måndag 25 maj 2015

United In Grey - Waterfall manicure


Idag är första dagen på årets United In Grey vecka. En vecka som är tillägnad det grå bandet. Ni vet ju alla att det finns en uppsjö med band som står för olika saker och faktum är att just grått band står för fler än en sak, men den här veckan ägnar vi åt att uppmärksamma att det står för att öka info och uppmärksamhet kring Hjärntumörer och cancer i Hjärnan. 

Ni som följt mig en längre tid vet att det här är ett ämne som är väldigt viktigt för mig personligen. Men jag tänker inte gå in så värst djupt på detta idag. Om ni vill veta mer så kan ni gärna läsa förra årets United In Grey inlägg. 

Jag kommer heller inte att be er att donera pengar till något eller hålla i någon insamling då jag tycker att det är upp till var och en om man vill göra detta och till vilket ändamål man i så fall väljer att donera till. 

Nä, istället vill jag att vi lackbloggare går samman och visar vårat stöd till dom som är drabbade av tumörsjukdomar i eller omkring hjärnan. För ibland är det just det som behövs. Stöd, känslan av att man har folk omkring sig som bryr sig, som finns där när man är ledsen och behöver prata. Eller som kanske i vårt fall personer som gör en insats av helt fri vilja för någon okänd därute. 

Om du vill medverka så finns det en United In Grey grupp på Facebook där all info finns eller så mailar du mig: lackycorner@gmail.com

Nog om detta, nu till dagens grå manikyr. Jag har Purrfect Pawlish Mountain Of Madness som bas och på det har jag gjort en enkel med snygg Waterfall manikyr med hjälp av Zoya Storm, Barielle Endurig och A-England Merlin. 

Enkelt är ofta snyggt!Today is the first day of this year's United in Grey week. A week dedicated to the gray ribbon. You all know that there are a plethora of ribbons that stands for different things and the fact is that the gray ribbon stands for more than one thing, but this week is dedicated to raise information and awareness of Brain Tumors and cancer of the brain which is one of the things that the gray ribbon represents.

Those of you who followed me for a while know that this is a topic that is very important to me personally. But I will not go so deeply into that today. Please read last years United In Grey posts for more info.

I will not ask you to donate money or collect money because I think it is up to each one of you if you want to do that in if so it's very individually to what purpose you chose to donate to. We all have different causes that is close to our hearts. 

No, instead I want us bloggers to get together and show our support for those who are afflicted with tumors in or around the brain. For sometimes that is just what is needed. Support, the feeling that you have people around you who care, who are there when you are sad and need to talk. Or perhaps in our case people who make an effort of completely free will for some unknown out there.

If you want to participate there is a United In Grey group on Facebook where all info is available or you could mail me: lackycorner@gmail.com

Enough of this, now to today's gray manicure. I have Purrfect Pawlish Mountain Of Madness as the base and I have done a simple but neat Waterfall manicure using Zoya Storm, Barielle Endurig and A-England Merlin.

It doesn't have to be complicated to be nice!tisdag 5 maj 2015

United In Grey!Maj är det gråa bandets månad. Ett band som står för många olika sjukdomar, men för mig representerar det Hjärntumörer och Hjärncancer. Eftersom det här är ett viktigt ämne för mig ville jag även i år göra något typ av tema runt detta.

25-31/5 visar vi gråa manikyrer på våra Bloggar, Instragram konton, Pinterest eller på Facebook för att stödja kampen mot dessa sjukdomar.

I år kommer det inte att finnas inlinkz koder för varje dag i veckan utan istället använder vi oss av en och samma kod och bestämmer helt själva hur många manikyrer man vill vill visa. Detta för att vi ska kunna vara så många som möjligt som känner att man vill och orkar delta. Självklart går det att lägga till hur många manikyrer som helst från samma blogg eller Instagram i samma kod.

Det finns en speciell Facebook grupp för det här där man kommer att hitta mer info, grafik och koder.

Har man inte Facebook eller av någon annan anledning väljer att inte vilja vara med i gruppen går det lika bra att maila till för info. lackycorner@gmail.com

Gruppen hittar ni här: https://www.facebook.com/groups/703773993017224/ eller söker man på United In Grey.

May is the grey ribbon month. A ribbon that stands for many different desiases, but for me it represents Brain Tumors and Brain Cancer. I wanted to repeat last years theme around this because this is an important subject for me, 

25-31th of May we show gray manicures on our blogs, Instragram accounts, Pinterest or Facebook to support the fight against these diseases.

This year there will be only one inlinkz code that you use the whole week you can of course add as many manicures as you which tho that code. It's completly up to you how many manicures you want to participate with. This is so that we can be as many as possible who feel that they have time and will be able to participate.

There is a special Facebook group for this where you will find more info, graphics and codes.

If you don't have Facebook, or for some other reason don't want to be in the group you are more than welcome to mail me for all the info you need instead.  lackycorner@gmail.com

The group can be found here: https://www.facebook.com/groups/703773993017224/ or search for United in gray.lördag 31 maj 2014

United In Grey - Läsarnas Val/Readers Choice! - Mentality MinxIdag är sista dagen på vårt tema United In Grey och jag vill börja med att tacka alla som engagerat sig och spritt meningen med det gråa bandet vidare.

Jag gillar att låta mina läsare vara delaktiga så därför så är det ni som fått välja sista lacket i temat. Det var faktiskt lika mellan det här och China Glaze Beatnik så jag fick be några jobbarkompisar att gå in och rösta och då slutade med att Mentality Minx fick två mer röster än Beatnik.

Mentality Minx är ett mörkgrått lack med holoeffekt i sig som i vissa vinklar nästan uppfattas som mörkblått, men det är grått. Första Mentality lacket jag stött på som lider väldigt lätt av holosjuka. Inte så att man slänger flaskan genom fönstret eller så och tar man lite tjockare lager så funkar det alldeles utmärkt.

Jag har två lager och det torkar fort och bra. Ett lager av Poshé också.

Ett vackert lack som jag gillar mycket.

Alla andra dagar har jag ju skrivit något lite om temat också och idag ska väl inte vara annorlunda. Jag funderade över vad jag skulle skriva om idag. I första inlägget så skrev jag om vad det grå bandet står för förutom Hjärncancer. Bl.a så är det ju också en symbol för Astma och allergier. Något som tyvärr blir vanligare och vanligare så därför ägnar jag en stund åt detta idag.

Jag har absolut ingen statistik på något av det jag skriver idag utan det är enbart mina egna reflektioner. För mig känns det som att både astma och allergier blir vanligare och vanligare framför allt hos våra barn.

Eftersom vi själva har ett barn med bägge delar så vet jag hur jobbigt det här kan vara. Att inte kunna gå och leka hos en kompis utan att medicinera innan. Att inte kunna stanna kvar på ett kalas för att man mår så dåligt för att det finns djur i huset. Eller att inte kunna spela fotboll som man vill för att man är allergisk mot gräset man springer på. Det begränsar något oerhört och även om man som person vet att det inte är ens fel att man är allergisk så blir det att man känner sig "skyldig" för att familjen inte kan ha husdjur (i vårt fall fick vi skänka bort älskade katter) eller för att man kanske måste åka hem tidigare fastän resten egentligen velat stanna.

En annan sak som också blir jobbig är när man måste be sina bekanta att byta kläder precis innan de åker hemifrån för att så lite hår från djuren ska komma med hem till oss. Eller att man får se till att man inte hänger sin jacka jämte någon som har pälsdjur i skolan.

Ni som inte är allergiker kan skatta er lyckliga över att kunna ha de djur ni vill och att åka till vem ni vill utan att bli sjuka. Dagens uppmaning blir att nästa gång ni ska hem till någon som ber er att få med så lite hår från djur som möjligt eller som säger att ni inte får ta med er hund. Tänk er in i den här personens situation och fundera på hur du själv skulle känna om någon kommer hem till dig och har med sig något som du blir sjuk av.

Glöm nu inte heller att rösta på lacket som blir nästa veckas läsarnas val!Today is the last day of our theme United In Grey and I want to start by thanking everyone that has been involved and help spread the meaning of the gray ribbon.

I like to let my readers be involved so therefore you are the ones that has choosed the final polish in the theme. It was actually a dead race between this and China Glaze Beatnik so I had to ask some workmates to go in and vote and then it ended with Mentality Minx getting two more votes than Beatnik.

Mentality Minx is a dark gray polish with holo in it. In some angles it's almost perceived as dark blue, but it's gray. This is the only Mentality polish I had felt being a bit holo sick. Not that you want to throw the bottle through the window or so, no just take it a little thicker layers and it works just fine.

I have two coats on and it dries really fast. A layer of  Poshe also.

A beautiful polish that I like very much.

All the other days have I written something about the topic behind the grey ribbon  and today is not gonna be any different. I pondered what I would write about today. In the first post I wrote about what the gray ribbon represents besides Brain Cancer. Among others it's also a symbol of Asthma and Allergies. Something that unfortunately is becoming more and more common so therefore I spend a few moments about  this today.

I have absolutely no statistics on any of what I write today so it's just my own reflections. For me it feels like both asthma and allergies are becoming more and more common especially among our children.

Since we have a child with both parts I know how hard this can be. Not being able to go and play at a friends house without taking medicins before. Not being able to stay at a party because you feel ill because there are animals in the house. Or not being able to play soccer as you want because you are allergic to the grass that you run on. It severely limits and even if that person knows that it is not his/her falt that you are allergic it still feels that way and you feel "guilty" because the family can not have pets ( in our case we had to give away beloved cats ) or because you might have to go home earlier, although the rest really wanted to stay .

Another thing that also gets tricky is when you have to ask your friends to change clothes just before they leave home to go to our house to get as little hair from the animals as possible from them to our house. Or that you may have to be sure that you don't hang your jacket in school besides someone with furry aninals at home. 

Those of you who are not allergic probably underestimate how lucky you are to be able to have the animal you want and to go to whoever you want without getting sick. So today I call on you all to maybe next time you're going home to someone who is asking you to get by as little hair of the animal as possible, or who says that you can not bring your dog. Try to imagine if you were the one in this situation and think about how you would feel if someone comes to your home and bring with them something that you get sick of .

Now, don't forget to vote for the polish which will be next week's Readers' Choice!

fredag 30 maj 2014

United In Grey - A-England AscalonFredag, solen skiner och jag ska jobba en liten stund. Helt ok faktiskt.

Inte nog med att det är United In Grey tema det är ju faktiskt holofredag också så jag passar på och kombinerar de här två med ett fantastiskt fint lack från A-England.

Ascalon är grått, men med mycket lila ton i sig och så holo också även om det inte är det mest framträdande i lacket kanske. Normalt sett så är A-England helt fantastiska att lacka med och det var inget större problem med det här heller, men lite lite holosjuka upplevde jag faktiskt. I alla fall så är täckningsförmågan som vanligt och två lager räckte utan problem. Jag har ett lager Poshé över också.

Misstänker att ni redan förstått att det här är ett lack som faller mig i smaken utan minsta tvivel. Elegant, diskret med något alldeles extra. Kan det bli så mycket bättre?

Jag vill skriva lite om temat också, fast ändå inte För idag vill jag göra er lite extra uppmärksammade på en organisation som hjälper familjer med sjuka barn på ett sätt som ingen som inte varit i situationen kan förstå. Jag pratar om Ronald McDonald org. Det här är en organisation som genom donerade medel bygger hus i närheten av sjukhus. Alltså inte sjukhus utan hus för dom som är sjuka där man om man har svårt sjuka barn som inte kan få komma hem, men ändå klarar sig utanför sjukhuset en stund kan få bo i en miljö som blir mer hemlik och lugn än på ett sjukrum. Och där man kan få bo tillsammans med övrig familj för att vara nära det sjuka barnet även om inte det kan bo på McDonalds huset.

Men det handlar inte bara om att få bo i ett hus där man kan laga mat själv och få en stund i lugn och ro utan lika mycket om gemenskapen som det blir när man bor ihop med andra som själva är i samma situation eller kanske i en mycket värre situation än din egen familj. För jag upplevde att det var ok att prata om allt och att alla stöttade varandra så gott man kunde. Och så får vi ju inte glömma personalen heller. Den fantastiska personalen som också var ett stöd och hjälp.

För vår del var det här som en oas att få komma till. Att få egenlagad mat och sitta i soffan i vardagsrummet med en kopp te eller kaffe. Slippa höra springet i korridoren eller pipet från larmen uppe på avdelningen. Ni anar inte vad det betyder!Friday, the sun is shining and I 'll be working a little while. Fells ok, actually.

Not only is it United In Grey theme but it's also holofriday so I combine these two with a fantastic polish from A-England.

Ascalon is gray, but with a lot of purple tone in it and holo also even if it is not the most prominent in the polish maybe. Normally A-England is absolutely fabulous to paint with and there was no major problem with this either, but a little bit I experienced a bit holo sickness. In all cases the coverage is as usual very good and two layers is enough. I have a layer of Poshe too.

I suspect that you already understand that this is a polish that is suits me perfect. Elegant, discrete but something special. Can it get much better?

I want to write a little bit about the theme as well, but still not exactly about the theme. Because today I want to give an organization a little extra attention. An organization that helps families with sick children in a way that no one who has not been in the situation can understand. I'm talking about Ronald McDonald org . This is an organization that uses donated funds to build houses near hospitals. Houses that is for familys with sick children that needs to stay near their child or when the child is well enough to leave the hospital for a while but not ready to go home yet. A place were you get a home feeling away from home. Somewhere you can cook your own food. A place away from the hospital environment. And also a place where the sibblings can be near their sick sister or brother as well even when the person who is sick can't stay there. 

But it 's not just about getting to stay in a house where you can cook for yourself and get a moment of peace and quiet but just as much about the community as it gets when you live with others who are also in the same situation or maybe in a much worse situation than your own family. Because I felt that it was ok to talk about everything and everyone supported each other as best they could. And lets not forget the staff either. The amazing staff who was also a support and help.

For us, this was like an oasis to come to. Gaining self- cooked food and sit on the couch in the living room with a cup of tea or coffee. Avoid hearing the running in the hallway or the beep from the alarm that it is at the hospital ward. You have no idea what it means!

torsdag 29 maj 2014

United In Grey - Stamping time!Idag har jag en ledig dag som borde ägnas åt att betala räkningar, städa och annat tråkigt. Istället sitter jag här och skriver inlägg. Nåja, jag lär väl inte komma undan dom andra sakerna, men man kan ju skjuta upp det lite grann i alla fall.

Idag tyckte jag att det var dags att bjuda på lite nailart. Ett av mina favoritlack när det kommer till grått är ett som jag inte ägt så länge, men tycker väldigt mycket om. Nämligen The clave från Powder Perfect.

Jag har lagt tre lager av det sen har jag använt mig av A-England Bridal Veil för att göra mönstret som kommer från en MoYou London platta som heter Time Traveller Back to the 70s 01.

Ni vet hur man ibland bara känner att fasiken vad bra det här blev och nästan har lite svårt att sluta titta ner på naglarn? Sådär kände jag när jag fick till det här. Allting klaffade liksom.

Det här är ju också dag tre av United In Grey temat och för er som läst tidigare inlägg så vet ni ju redan vad syftet är med temat. Idag vill jag ägna en stund åt tacksamhet. Tacksamhet för den fantastiska sjukvård vi faktiskt har i det här landet som gör sitt yttersta för de här patienterna. Den läkarvården och omtanken vi fått därifrån har varit och är suverän. Och när det väl är allvar då går det undan kan jag säga och inget lämnas åt slumpen.


Today I have a day off that should be devoted to paying bills, cleaning and otherwise boring things. Instead, I sit here and write posts. Oh well, I probably will have to do the other things later as well, but wait it bit with it doesn't exactly hurt.

Today, I thought it was time to offer a little nail art. One of my favorite polish when it comes to gray is one that I have not had that long, but like a lot. The polish is The clave from Powder Perfect.

I added three layers of that and I have been using A- England Bridal Veil to make the pattern that comes from a MoYou London plate called Time Traveller Back to the 70s 01.

You know how sometimes you feel like man how good this turned out and almost has a bit hard to stop looking down on your nails when you've done a nailart? I felt like that when I had finished this. Everything worked out so well.

This is of course also day three of the United In Grey theme and for those of you who have read previous posts, you know already what the purpose of the theme is. 

Today I want to take a moment of gratitude. Gratitude for the amazing health care we actually have in this country who do their utmost for these patients. The medical treatment and care we got from there has been and is supreme. And once something really serious is discovered things happens really fast. Theere is no time to waiste. and nothing is left to chance.


onsdag 28 maj 2014

United In Grey - Chirality Emo PartyDag två av United In Grey är här och idag har jag plockat fram ett lack som jag har fått genom ett byte.

Lacket heter Chirality Emo Party. Ett grått ganska intressant lack måste jag säga. I flaskan ser det ut som ett krämlack med glitter i, men när jag tittar på mina egna bilder inser jag att det även finns lite prismatiskt glitter i det. Glittren är i rött och svart och tyvärr så var det som vanligt att det var svårt att fiska upp de större glittren ur flaskan vilket medför att jag inte har ett enda svart att visa er. Nu tycker jag i och för sig att det kanske är snyggare utan dom, men en swatch ska väl innehålla alla lackets beståndsdelar kanske.

I alla fall så kund jag sluta på två lager för täckningen var bra. Lacket var något lite tjockt kanske i konsistensen, men ändå lättlackat och torkade fort gjorde det också. Jag har ett lager med Poshé över.

Jag måste säga att jag gillar det här lacket riktigt mycket. Tycker det är kul och lite annorlunda. Några kommer nog tycka att glittren drunknar lite i basen och ja, det gör dom nog, men det stör mig inte i det här fallet.

Nu några ord om temat också. United In Grey är ju inte bara en kul grej som jag hittade på för att vi nagelbloggare och Instagrammare skulle samlas utan det har ju även ett syfte att få oss att kanske fokusera även på andra cancersorter än dom som ständigt samlas in pengar till och syns i tidningarna. Just det gråa bandet står ju bland annat för Hjärncancer eller Hjärntumörer.

Vi vet ju alla att Cancer är vår tids folksjukdom och tyvärr är hjärntumörer och tumörer i ryggmärg den vanligaste cancerformen som drabbar barn. Men givetvis inte de enda som kan drabba yngre, men enligt statistik så utgör det här ca 21% av cancerformerna som drabbar barn. Den här informationen hittade jag här. Så därför känns det extra viktigt för mig att uppmärksamma detta.
Day two of United In Grey is here and today I picked up a polish that I've gotten through a swap.

The polish is Chirality Emo Party. A gray rather interesting polish I must say. In the bottle it looks like a creme polish with glitter in, but when I look at my own photos, I realize that there is also a little prismatic glitter in it. The glitter is in red and black and unfortunately it was as usual difficult to fish the larger glitters out of the bottle, which means that I do not have a single black to show you. It doesn't really bother me but a swatch should in my opinion contain all the constituents of the polish.

I could stop at two layers because the coverage was good. The polish was maybe a bit thick, yet easy to apply and dried quickly as well. I have a layer of Poshe over.

I must say I like this polish a lot. Think it's fun and a little different. Some will probably think that the glitter drowns a little in the bass and yes, they do, but it does not bother me in this case.

Now a few words about the theme as well. United In Grey is not just a fun thing I decided to do so that we nailblogers and Instagrammers would gather but it also has the purpose to get us to maybe focus on other cancer forms than those who are constantly collected money to and visible in the newspapers. The gray ribbon is the symbol for Braincancer and Braintumor awereness.

We all know that cancer is the scourge of our time and unfortunately, brain tumors and tumors of the spinal cord is the most common form of cancer that affects children. But of course not the only form of cancer that can affect younger, but according to statistics provided this kind of cancer is about 21 % of cancers that affect children. This information I found here. So therefore it is extra important for me to pay attention to this .