Visar inlägg med etikett United In Grey. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett United In Grey. Visa alla inlägg

tisdag 27 maj 2014

United In Grey - Soldier 194


United In Grey vad är det? Ja, det kan man ju förstås undra. Jag visste inte förrän för någon vecka sedan att det faktiskt fanns ett grått band. Jag insåg också när jag surfade runt att det finns band för nästan alla cancertyper, men att de olika färgerna också kan stå för mer än en sak.

För mig symboliserar det här kampen mot Cancer i hjärnan. Men grått band står också för kampen mot hjärnskador, astma, allergier, diabetes och Parkinsons sjukdom. Så ni ser det här kan stå för väldigt mycket och jag kan tänka mig att bära det av alla de här anledningarna.

Varför har jag då valt att uppmärksamma det här och till och med göra temadagar för det gråa bandet?

Jag har tidigare i år nämnt att jag har haft ett svårt sjukt barn, vår yngsta son fick i januari diagnosen Hypofysnära tumör. Beskedet kom som en blixt från klar himmel. En stor chock, men i hans fall så var det en godartad tumör som var möjlig att operera bort med gott resultat. Självklart blir det konsekvenser även av en godartad tumör, men i hans fall så var det inget som inte går att lösa med medicinering och någon mer efterbehandling är vad vi än så länge vet inte nödvändig. Jag försökte få fram hur pass vanligt det var med den här typen av tumör, men kunde bara hitta orden ovanligt. Inga siffror någonstans.

Det här låter kanske som om det inte vore så farligt eller jobbigt. Tro mig det är helt fel. När ens barn eller nära anhörig blir allvarligt sjuk stannar världen. För vår del så hände allt så fort från besked till transport till Lund och operation att man inte hann tänka efter vad det var vi var med om. Tro mig igen jag har gått igenom allting om och om igen nu istället.

Så för att göra en lång historia kort så håller jag i dom här temadagarna för alla dom som lider av Cancer i hjärnan, för alla dom som har släkt och vänner som lider av det här och för alla er som förlorat någon i sjukdomen.

Jag kommer inte hålla i några insamlingar, men om man känner att man vill göra det finns ju både Cancerfonden, Hjärnfonden och något som har kommit att ligga mig om hjärtat Ronald McDonald Barnfond. Det sista kanske låter konstigt, men om ni visste vad Ronald McDonald husen betyder för familjer med svårt sjuka barn. Att kunna få bo i ett av dom här husen och komma ifrån sjukhusmiljön är en fantastisk förmån.

Nog om bakgrunden till det här. Dags för dagens gråa lack. Jag valde att plocka fram ett Depend lack som faktiskt är ett av mina gråa favoriter. Numret på det är 194 och tyvärr så finns det inte kvar i sortimentet. Mycket synd för det här mörkt blyertsgråa lacket är superfint och dessutom bra att måla med.

Jag kände att jag ville göra något lite extra så jag plockade fram Rainbow Honey Soldier ett glitterlack med klar bas och glitter i silver och blått. Jag tycker det blev en härlig metallic känsla på accentnageln. Kort sagt den här manikyren är en höjdare enligt mig. Kolla gärna in övriga bidrag i dagens United In Grey. Och på Instagram hittar ni bidragen under #unitedingreyUnited In Grey what is that? Well, that is a good question. I didn't know until about a week ago that there was indeed a gray ribbon. I also realized when I was surfing around that there are ribbons for almost all types of cancer, but that the different colors also can stand for more than one cause. 

For me the grey ribbon symbolizes the fight against cancer in the brain. But it can also be a symbol for the fight against brain damage, asthma, allergies, diabetes and Parkinson's disease. As you can see, this can stand for very much and I can imagine wearing it for all of these reasons.

Why have I chosen to pay attention to this, and even do theme days for the gray ribbon? 

I have earlier this year mentioned that I've had a seriously ill child, our youngest son was diagnosed in January with an tumor on the pituitary gland. This diagnose came as a bolt from the blue sky. A big shock, but in his case it was a benign tumor that was possible to surgically remove with good results. Obviously, there are consequences of a benign tumor too, but in his case it was nothing that can not be solved with medication and as far as we know by now no more treatments or surgery is necessary. I tried to find out how common it was with this type of tumor, but could only find the words unusual. No figures anywhere.

This may sound as if it were not so dangerous or difficult. Believe me that is totally wrong. When your child or loved one becomes seriously ill, the world stops. For our part it all happened so fast from the doctor telling us to transport to Lund and surgery. We had no time to think about what was going on and what we went through it just happened. Believe me again, I have gone through everything over and over again after everything slowed down and we knew he was going to be fine.  

So to make a long story short, I'm hosting this theme for all those who suffer from cancer of the brain, for all those who have family and friends who suffer from this and for all of you who have lost someone to the disease.

I will not hold any fundraisers, but if you feel you want to contribute to the research I'm sure the are different funds in the country you live in you can turn to. Or why not the Ronald McDonald Children's Fund. The last may sound strange, but if you only knew what Ronald McDonald houses means for families with seriously ill children. Being able to stay in one of them houses and get away from the hospital environment is a fantastic benefit.

Enough about the background to this. Time for today's gray polish. I chose to pick up a Depend polishe which actually is one of my favorite gray. The number on it is 194, and unfortunately this is not for sale anymore. Very sad for this dark graphite gray polish is super nice and also good to paint with.

I felt I wanted to do something a little extra so I picked up Rainbow Honey Soldier a glitter polish with clear base and glitter in silver and blue. I think it became a lovely metallic feeling on the accent nail. In short, this manicure is a thrill to me. Please check out the other contributions in today's United In Grey. And on Instagram you find more under #unitedingrey

fredag 16 maj 2014

United In Grey!Jag insåg kanske något sent att Maj månad även är det grå bandets månad. Jag visste faktiskt inte att det fanns ett grått band tills väldigt nyligen, men det står alltså för Hjärncancer, Hjärtumörer. För mig är det här ett väldigt viktigt ämne och därför bestämde jag mig för att jag ville göra något slags tema på bloggen kring detta.

Min tanke är att köra detta 27-31 Maj och det är fritt att delta hur många gånger man vill. Alltså är det inte ett tema man måste köra varje dag.

Jag skulle verkligen uppskatta om vi är många som deltar och har skapat en speciell Facebook grupp för ändamålet där man hittar koder och symboler och liknande.

Gruppen hittar du här: www.facebook.com/groups/703773993017224/

I realized a bit late that May is the Grey Ribbon month. The Grey Ribbon stands among other things for Brain Cancer awareness or Brain Tumor awareness. This is a subject that is very important for me so I decided that I wanted to do some kind of theme around it. 

I came up with United In Grey a theme that will run through 27-31th of May. My intention is to show Grey manicures either one of the days or all of the days or as many as I will have time for. 

I would love if you would join me in this and I have created a special group on Facebook were you can get all the information and codes that you will need. 

Feel free to join me on this important cause.

www.facebook.com/groups/703773993017224/