onsdag 18 mars 2020

Depend 7 Day - 7208 Looking Striped

Pressutskick

Det börjar verkligen kännas av att vi är mitt i en kris i det här landet. Både jag och maken är hemma och är förkylda och får således inte röra oss bland folk. Det här är faktiskt första gången jag missar något i skolan eller har varit hemma från praktikdagarna. Till saken hör att min förkylning är väldigt mild och i vanliga fall hade jag inte tvekat att gå till skolan, men jag vill absolut inte smitta andra så vi stannar snällt hemma. Lagom till det här kom beskedet att yrkeshögskolor skulle hålla utbildning på distans. Bra för mig, för nu missar jag inte något förhoppningsvis. Jag börjar bli ordentligt orolig för de i min närhet som tillhör riskgrupperna, en av dom är sonen som dessutom bor i ett område i landet där smittan härjar som mest.

Vad göra för att pigga upp saker och ting? Jo, man tar fram Depend 7 Day Looking Striped som är ett riktigt signalrött krämlack. På med två lager och topplack så är manikyren fixad.

Om inte det här piggar upp så vet jag inte riktigt vad jag ska hitta på att måla med. Kan dessutom användas som varningssignal att man inte ska gå i närheten av mig. Suveränt med två användningsområden.

Press Sample

It really starts to be noticably that we're in the middle of a crisis in this country. Both me and my husband are at home with a cold and thus are not allowed to move among people. This is actually the first time I miss something at school or have been home from my internship days. The thing is that my cold is very mild and in normal cases I had not hesitated to go to school, but I definitely do not want to infect others so we stay at home. Yesterday the goverment decided that vocational colleges would keep education at a distance. Good for me, because now I don't miss anything hopefully. I'm starting to get really worried about those in my vicinity who belong to the risk groups, one of them being the son who also lives in an area in the country where the infection rages the most.

What to do to spice things up? Well, you pick up Depend 7 Day Looking Striped which is a really bright signal red cream polish. With two layers and topcoat, the manicure is done.

If this doesn't work out for cheering things up, I don't really know what to paint with. Can also be used as a warning signal that you should not go near me. Superb with two uses.

2 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!