fredag 21 oktober 2016

United In Pink - Purrfect Pawlish Sweet Macarons


Idag är det fredag och vi får se om jag hinner med att syssla med min senaste hobby.. Bakning. Jag har fortfarande problem med knät så det där med att ut och gå funkar inte, men baka, det går bra.

Jag tycker att det varit lite mesiga rosa färger jag visat senaste dagarna så idag ändrar jag på det genom att visa ett lack från det tyvärr nedlagda Indiemärket Purrfect Pawlish. Sweet Macarons är en ganska skarp rosa med lila flakies i. Superfint och jag bestämde mig för att göra det ännu finare genom att lägga dit en accentnagel med leadlight teknik.

Mönstret kommer från MoYou London Pro 08 och jag har målat med Essie Love Sheen och China Glaze Keepin' It Teal.

Det här gillar jag skarpt!

Today is Friday and we'll see if I have time to deal with my latest hobby .. Baking. I still have problems with my knee so taking walks is not something that I can do right now, but bake, that works perfect. 

I think I have shown a bit wimpy pink colors the last few days, so today I thought I change that by displaying a polish from Purrfect Pawlish that sadly has stopped making polishes. Sweet Macarons is a pretty sharp pink with purple flakies in. It's super pretty and I decided to make it even better by adding an accent nail with leadlight technology.

The pattern comes from MoYou London Pro 08 and I have painted it with Essie Love Sheen and China Glaze Keepin 'It Teal.

I like this a lot!

torsdag 20 oktober 2016

United In Pink - Depend O2 488

pressutskick


Det finns många åsikter om mammografins vara eller icke vara och själv anser jag att om det inte finns andra metoder att tillgå i närheten där du bor så är det här bättre än att avstå helt, men det jag absolut vill framhäva är en metod som inte kan ge några skador alls. Nämligen att undersöka sig själv. Jag vet att det är lätt att glömma bort och jag vet också att jag själv många gånger funderat på om man verkligen skulle kunna hitta något på det sättet, men jag har fått bevis på bevis på att det faktiskt går att hitta knölar på det här sättet genom bekantar som faktiskt gjort det. 

Det tar inte lång stund att känna igenom sina bröst och det kan faktiskt rädda ditt liv, så försök att komma ihåg att göra det här då och då. Om man är osäker på hur man ska gå tillväga finns det bra instruktioner att hitta på nätet. 

Det var dagens moralpredikan, nu till dagens rosa lack. Det här är det barbierosa Depend O2 488 från årets sommarkollektion. 

Lite för gulligt rosa för min del, men jag kan tänka mig att det kan vara rätt fint om du är ordentligt solbränd. Jag har lagt två lager av det här och så topplack över. Sen ville jag göra något kul också så jag plockade fram en stampingplatta från Depend och la ett vitt baslack som jag sen stämplade söta hjärtan över med hjälp av det rosa lacket jag har på övriga naglar.

Lite väl gulligt kanske, men ändå ganska söt manikyr. 

There are many opinions about mammographys be or not to be, and for myself, I think that if there are other methods available near where you live you should take that but, this is better than to not taking any kind of scan, but what I absolutely want to highlight is a method that cant' be providing any damage at all. Namely to examine yourself. I know it is easy to forget and I also know that I have many times wondered if you could really find anything that way, but I've got proof of evidence that it's actually possible to find lumps this way by acquaintances who actually have done that.

It does not take long to feel through your breasts and it can actually save your life, so try to remember to do this every now and then. If you are unsure how to go about it, there are good instructions to find online.

That was todays lecture, now to today's pink polish. This is the Barbie Pink Depend O2 488 from this year's summer collection.

A little too cute pink for my likings, but I can imagine it can be quite nice if you have a nice tan. I added two layers of this and topcoat over. Then I wanted to do something fun too so I picked up a stamping plate from Depend and added a white base coat that I stamped sweet hearts on by using the pink polish I have on the other nails.

A bit too cute perhaps, but still a quite pretty manicure.
onsdag 19 oktober 2016

United In Pink - Turtle Tootsie Polishes Courage


Man kanske kan tycka att nagellack är ytliga saker som inte har någon betydelse och speciellt inte i samband med cancer, men ibland har man fel om det också.

För just lack från Turtle Tootsie Polishes 2016 Breast Cancer Awereness Collection känns viktiga för mig. Courage som jag visar idag är ett av dom. Inte för att lacken i sig har en speciell betydelse, men för att ägaren av TTP Chrissy själv är en överlevare, sen fyra snart fem år. Delar av intäkten från den här kollektionen skänker hon vidare till The National Breast Cancer Foundation.

Tyvärr måste jag säga att jag inte blev så värst förtjust i Courage som är ett ljust, ljust rosa lack med skimmer och fyrkantiga glitter och stjärnglitter i olika rosa nyanser. Det jag tyckte var synd var att glittren var lite svåra att få upp och dränktes i basen, så dom syns inte alls så väl som jag hade velat. Tre lager har jag på och topplack, kanske två hade funkat, men jag är faktiskt tveksam.

Jag satte en liten accentnagel med hjälp av mönster från ÜberChic 4-01 för att lysa upp manikyren lite.

One might think that nailpolish is superficial thing that have no meaning and especially not related to cancer, but sometimes that is wrong.

Because polishes from Turtle Tootsie Polishes 2016 Breast Cancer Awereness Collection feels important to me. Courage that I show today is one of them. Not that the polish itself has a special meaning, but because the owner of TTP Chrissy herself is a survivor since four almost five years. Part of the income from this collection will be donated to the National Breast Cancer Foundation from her. 

Unfortunately I must say that I was not that very fond of Courage which is a bright, bright pink polish with shimmer and square glitter and starglitter in various shades of pink. What I thought was a shame was that the glitter was a bit difficult to get up and kind of drowned in the base, so they are not that visible as I had wanted. I have three layers  and topcoat on, maybe two would have worked, but I'm actually not sure.

I did a little accent nail using patterns from Uber Chic 4-01 to brighten up the manicure a little.tisdag 18 oktober 2016

United In Pink - Pink Roses


Andra dagen på United In Pink veckan. Visste ni att enligt statistik från år 2013 (hittade ingen nyare) som jag läste på BRO:s hemsida får ca 21 kvinnor varje dag besked att dom har bröstcancer här i Sverige det är nästan en kvinna varje timme på dygnet. 63% av dom är över 60 år, men av de resterande procenten är 3,8% under 40. Ganska skrämmande siffror tycker jag.

Jag tänker inte babbla så mycket mer om siffror eller förmana på ett eller annat sätt vad du bör göra, för var och en har sitt eget ansvar, men jag kan nog garantera att det inte är många som läser det här inlägget som inte på ett eller annat sätt är berörda av sjukdomen.

Idag valde jag att piffa till gårdagens OPI Apartment for Two med ett mönster från ÜberChic 5-01 stämplat med Depends vita stämpellack.

Second day on the United In Pink Week. Did you know that according to statistics from 2013 (couldn't find any newer) that I found on BRO's website about 21 women each day in Sweden get the news that they have breast cancer it's almost a woman every hour of the day. 63% of them are over 60 years, among the remaining percentage is 3.8% under 40. Pretty scary numbers, I think.

I will not ramble on so much about numbers or admonish in one way or another what you should do, because each one has their own responsibility, but I think I can guarantee that there are not many who are reading this that hasn't been affected by this disease one way or the other.

Today I decided to spice up yesterday OPI Apartment for Two manicure with a pattern from Uber Chic 5-01 stamped with Depends white stamping polish.
måndag 17 oktober 2016

United In Pink - OPI Apartment for Two


Välkomna till första dagen av årets United In Pink vecka. Vid det här laget tror jag att de flesta av er vet att syftet med veckan är att ge lite uppmärksamhet åt att Oktober är en månad då Bröstcancer ges lite extra utrymme. 

Jag tänker direkt skriva att det här inte är en vecka för att uppmärksamma rosa bandet kampanjen eller alla rosa grejer som säljs i affärerna, för inget av det går direkt till bröstcancerforskning utan till cancerfonden vilket i sig är behjärtansvärt, men jag tycker att det är falsk marknadsföring när hela rosa bandet kampanjen från början var till för enbart bröstcancer. Vill ni skänka pengar så gör det istället direkt till BRO - Bröstcancerföreningarnas Riksorganistation och Bröstcancerfonden. Jag har lånat en text direkt från deras hemsida.

De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:
75 % av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning 
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. hemsidor och broschyrer samt utbildning av stödpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.


Nu till dagens lack. Det här är ett lack från OPIs kommande julkollektion kallad Breakfast at Tiffany's. Kanske inte direkt en färg som jag förknippar med julkollektioner, men väldigt härlig och ganska likt ett av mina andra favoriter från OPI nämligen Girls Love Ponies. 

Det här är ett skarpt rosa krämlack, med lite blå ton i sig. Fantastiskt trevligt att jobba med och även om jag har två lager och topplack på bilderna är jag rätt säker på att man kan klara sig med ett lager. 

Jag gillar den här färgen jättemycket. Det är min absoluta favoritton av rosa lack. Lacken kommer finnas i butik i Sverige i slutet av Oktober. 

Welcome to the first day of this year's United In Pink Week. By now I think most of you know that the purpose of the week is to give a little attention to the fact that October is the breastcacer awarness month.

In Sweden there are two different pink ribbons sold, plus all the things that is pink at the moment in the grocery store and I really want to ask you not to buy either the pink ribbon with a pattern on or all the things in the stores. Because non of the profits from that goes directly to research of breastcancer. Sure it goes to the Cancerfonden that also has a very important purpose, but I do think this is a bit of false marketing since a lot of people think the money for this campaign is marked to breastcacer. Instead you could donate money directly to BRO which is the Swedish Breast Cancer Association.  I have borrowed a text directly from their website.

The gifts that come to the fund goes to important clinical research, information and support to breast cancer sufferers and their families:
75% of the netto income goes to clinical, research close to breast cancer patients.
25% to fund operations (information such as websites and brochures, and training of support staff), scolarships to health professionals and members for education and grants for rehabilitation and recreation for members.

Now to today's polish. This is a polisb from OPIs forthcoming Christmas collection called Breakfast at Tiffany's. Maybe not directly a color I associate with Christmas collections, but very lovely and quite similar to one of my other favorites from OPI namely Girls Love Ponies.

This is a sharp pink cream polish, with a little blue tone. Amazing to work with and although I have two coats and top coat in the pictures, I'm pretty sure that you can get away with only one coat.


I like this color very much. It's my absolute favorite tone of pink. The collection will be in stores in Sweden in late October.