lördag 16 maj 2020

Reader's Choice - China Glaze Ernie Your Stripes

Vilket busväder det är utanför! Jag har bakat lite frallor, men annars har det mest blivit slöande idag. Snart dags att gå ned och fixa lite kvällsmat antar jag.

Jag har tagit ett för mig svårt och lite tråkigt besked. Dagens inlägg blir mitt sista läsarnas val inlägg. Jag kommer från och med måndag inte kunna bära nagellack i veckorna, därför har jag bestämt att när jag får tid att måla och blogga så vill jag att det ska vara med lack som jag själv valt. Det här har varit mitt favoritinlägg varje vecka så det var inte ett helt lätt beslut, men det måste få bli så. Det här blir nummer 318 i ordningen på läsarnas val inlägg så jag tycker nog att vi samarbetat ett bra tag ändå mina läsare och jag. Och vem vet om jag byter jobb och kan bära lack mer så kanske det återuppstår.

Tyvärr måste jag säga att det inte blev riktigt det avslutet jag hade tänkt mig för det var två lack som hade lika många röster och jag tyckte när jag tittade på flaskorna att China Glaze Ernie Your Stripes var lacket jag var sugen på. Det är ett lite blekare orange med guldskimmer. Tre lager är vad som behövdes. Bra formula, men lite skirt.

Vad som inte blev som jag tänkt mig är att jag faktiskt inte tyckte supermycket om det här lacket. Det är något lite för blekt i grundfärgen i min smak. Egentligen ett väldigt vackert lack, men det föll mig inte helt i smaken.

Jag vill avsluta med att tacka till alla som varit med och röstat fram alla dessa lack som visats här på helgerna. Det har varit fantastiskt roligt.

What a weahter we have outside! Very windy and the rain keeps pouring down.  I have baked some rolls, but other than that I haven't done much. Soon I will go down and fix some supper I guess.

I have taken one difficult and somewhat boring decision today. Today's post will be my last reader's choice post. As of Monday, I will not be able to wear nail polish for the weeks, which is why I have decided that when I have time to paint and blog, I want it to be with polish that I have chosen myself. This has been my favorite post every week so it was not an easy decision, but it must be so. This will be number 318 in the order on the readers' choice posts so I think we have worked great together for a long time. And who knows if I change jobs and can wear polish more again then maybe it will reappear.

Unfortunately, I have to say that it was not quite the end I had imagined. The poll was drawn between two polishes that had the same number of votes and I thought when I looked at the bottles that China Glaze Ernie Your Stripes was the polish I was craving. It is a slightly paler orange with gold shimmer. Three layers are what was needed. Good formula, but a little sheer.

What did not become as I imagined is that I did not actually like this polish as much as I had expected. It is a little too pale in the base color in my taste. Really a very beautiful polish, but it did not quite suit my taste.

I would like to conclude by thanking everyone who participated and voted on all these polishes shown here on the weekends. It's been great fun.

2 kommentarer :

Please leave a comment it means a lot to me!