fredag 15 mars 2019

China Glaze - IDK

Kan nagellack göra någon skillnad för fred och frihet i världen? Kanske inte, men vi som håller på mycket med lack och umgås genom vårt intresse kan absolut visa världen vad vi tycker och kanske kan det göra skillnad, jag vill hoppas det. Idag visar jag ett lila lack för att visa respekt för en 17-årig flicka som blev mördad helt oprovocerat när hon satt och lyssnade på musik i en park. Nej, jag kände inte den här unga kvinnan, men jag vet vad jag tycker om våld och då kanske framför allt oprovocerat sådant, jag känner dessutom starkt med den här kvinnans familj som förlorat någon på det värsta sättet man kan tänka sig.

Jag fick en inbjudan via Instagram att vara med i en manifestation i Jodie Chesneys namn för att hedra henne och som jag ser det också visa avsky för själva dådet, självklart är man med då. Lila var Jodies favoritfärg och jag plockade fram ett alldeles särskilt lack från min otestad låda.

China Glaze IDK är ett blekt syrenlila holo, med en grym holoeffekt må jag säga. Första lagret var lite knepigt och man får tänka på att ta ett ganska tjockt lager. Det andra var inga som helst problem med och två lager räcker fint. Riktigt, riktigt vackert är det här.

Can nail polish make any difference to peace and freedom in the world? Maybe not, but we in the nail polish community can absolutely show the world what we think and maybe it can make a difference, I want to hope so.Today I show a purple polish to show respect for a 17-year-old girl who was murdered completely unprovoked when she sat listening to music with her boyfriend in a park. No, I didn't know this young woman, but I know what I think about violence and then perhaps above all unprovoked violence, I also feel strongly with this woman's family who lost someone in the worst way you can imagine.

I got an invitation via Instagram to join in a manifestation in Jodie Chesney's name to honor her and as I see it also show disgust for the actual deed, of course I wanted to join. Purple was Jodies favorite color and I picked up a very special polish from my untested box.

China Glaze IDK is a pale lilac holo, with a cruel holo effect I must say. The first layer was a little tricky and one has to think about taking a rather thick layer. The second was no problem whatsoever, and two layers are enough. Really, really beautiful this is. 
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Please leave a comment it means a lot to me!