fredag 18 oktober 2013

United In Pink - Zoya Rory with dots

Jaha, då har vi fredag igen och ännu en vecka som jag inte har holofredag. Nej, för den här veckan så är vi alla rosa. Någon frågade vad syftet vad med det här temat. Det är faktiskt helt upp till var och en, men grundtanken är att få alla att tänka till vad man själv kan bidra med och hur viktigt det är med att hålla koll på sina bröst.

Jag tror många av oss kvinnor lever med en skräck att man en dag ska upptäcka en förändring i sina bröst och det är nog inte många av oss som inte har någon typ av relation till sjukdomen. Själv har jag två goda vänner vars mammor gick bort i bröstcancer. Jag har före detta arbetskamrater som lidit av den, men blivit frisk. För det är ju faktiskt så att ju mer forskning som bedrivs desto bättre är chanserna för dom som drabbas.

Sen får man aldrig glömma bort att det runt varje drabbad kvinna finns en familj, vänner och bekanta som även om det inte är dom som bär på sjukdomen blir lika drabbade och utsatta dom också. Att vara den som står vid sidan om och ser någon man älskar lida är grymt och väldigt utmattande. Tro mig jag vet.

För min del så är det alltså inte ett direkt syfte att samla ihop pengar till forskning, fastän jag kommer göra det också genom att auktionera ut lack och skänka pengarna till Rosa Bandet insamlingen utan först och främst att få oss kvinnor över hela världen att tänka till. Att påminna om vikten av självundersökning, men kanske ännu mer om vikten att finnas till och att vara den där vännen som så innerligt behövs till den som är drabbad och till den personens familj.

Allt som faktiskt behövs är att visa att man finns där, inte alltid fysiskt. Ibland räcker det med ett litet mail, sms eller telefonsamtal. Allt som gör att de här personerna förstår att man har stöd från andra. Vet ni, ett leende mot en främling på stan kan också lysa upp en mörk dag.

Så visa att ni bryr er. Finns där för dom som har det jobbigt och nu tänker jag inte bara bröstcancer utan på alla slags allvarliga sjukdomar och andra situationer som man befinner sig i på livets resa.

Ett leende kostar ingenting inte heller en kram.

Jaha, just det lacket då. Ett av de få rosa lack som jag trivs mycket bra i. Det kommer från älskade Zoya och heter Rory. Ett rosa lack med mycket silverskimmer i. En dröm att applicera och torkar fort. Två lager och lite prickar gjorda av Zoya Purity. Poshé över det.


Well, it's Friday again and yet another week that I don't participate in our holofriday​​. Because this week we all are United In Pink. Someone asked what the purpose of this theme is. It is actually entirely up to each one, but the basic idea is to get everyone to think of what you can contribute with and how important it is to know your own breast and keep doing self examinations.

I think many of us women are living with a fear that one day they will discover a change in their breasts , and it's probably not many of us who do not have any kind of relationship to the disease. Personally, I have two good friends whose mothers died of breast cancer. I have former colleagues who suffered from it, but recovered. For the fact is that the more research conducted , the better are the chances for those who gets this diagnose.

Then we must never forget that each affected woman has a family, friends and acquaintances that although they are not those who carry the disease they are equally affected and exposed as well. To be the one standing on the sidelines and see someone you love suffer is cruel and very exhausting. Believe me I know.

For me personaly, this is not a week dedicaded to raise money for research , although I will do that too , by auctioning off polishes and donate that money to the Pink Ribbon campaign here in Sweden but first and foremost to get us women all over the world to think . To stress the importance of self-examination , but perhaps even more on the importance to be precense and to be there for your friend who are sick and to that persons family.

All that is really needed is to show that you care and are there for them, not always physically. Sometimes even a small email, SMS or phone call is what it takes. All of which make these people understand that they have support from others. You know, one smile at a stranger on the town can also brighten a dark day .

So show that you care . Be there for those who have a hard time and now I am not only taking about breastcancer patients,  but to all kinds of serious illnesses and other situations that you go through on the journey that life is.

A smile costs nothing , nor a hug.

Enough talking on to the polish! One of the few pink polishes that I get along very well with. It comes from one of my favorite brands, Zoya and the name is Rory . A pink polish with silver shimmer in. A dream to apply and dries quickly . Two coats and some dots made ​​of Zoya Purity. And a coat of Poshe over.

torsdag 17 oktober 2013

United In Pink - China Glaze Pink Of Me with stamping

Idag blir det ännu ett lack från China Glaze Pink Of Me kollektion som är deras Breast Cancer Awareness collection för i år. Det här lacket har samma namn som hela kollektionen.

Jag har valt att inte visa enbart lacket eftersom jag nu kommer erkänna att jag inte gillar det! Det är en typ av nuderosa som inte tilltalar mig, men den funkar himlans bra som underlag till nailart.

Så därför plockade jag fram ett annat rosa lack, nämligen Sly från Mentality och lite stämpelgrejer för att pigga upp det här lite.

Och vips så tycker jag inte alls att det ser så illa ut :)

Sen till ett mycket allvarligare ämne. Den här veckan heter ju temat United In Pink och tanken är att vi alla ska kämpa för att öka medvetenheten om och kring bröstcancer. Så därför vill jag nu slå ett slag för självundersökning. Jag är själv (tyvärr) lite slarvig med att faktiskt känna igenom mina bröst, men vill verkligen uppmana alla ni fina kvinnor där ute att göra detta och ni som precis som jag fyllt 40 strunta inte i att gå på mammografi. Jag vet ju hur fruktansvärt nervöst det är när man får det där kuvertet med svaret, men tänk vad bra vi i Sverige har det som faktiskt blir kallade till det här och får chansen att upptäcka den här sjukdomen i förhoppningsvis ett tidigt stadium.

Så kom igen nu kvinnor nästa gång ni duschar. Känn efter och tänk på att det kan vara livsviktigt.

Today there will be yet another polish from China Glaze Pink Of Me collection that is their Breast Cancer Awareness collection for this year. This polish has the same name as the entire collection.

I have chosen not to show only the polish because now I will have to admit that I don't like it! It is a type of nude pink that does not appeal to me, but it works very good as the base to nailart.

So therefore, I picked up another pink polish, namely Sly from Mentality and little stamp stuff to spice it up a bit.

And suddenly I think the base looks ok and the pattern turned out just the way I wanted it to!

And now I will write about a very serious topic. This week the theme is called United In Pink and the idea is that we should all fight to raise awareness of breast cancer. So therefore, I now want to tell you all that you should do self-examination on your breasts. I myself (unfortunately) are a little sloppy to actually do this regularyt, but would urge all of you lovely women out there to do this and you if you just like me turned 40 don't  ignore to go on mammography. In Sweden all women over 40 get called to do this every second year. I know how terribly nervous it is when you get that envelope with the answer. But think of it this way instead. If it's a negative answer you could relax and if it isn't you might have discovered the disease early and have great chances of getting well again. 

So come on women next time you shower. Self-examin and be aware that it can be vital.

onsdag 16 oktober 2013

United In Pink - Gloss'N Sparkle Strawberry Jive

Utskickat för recension

I'm a Barbie Girl.... Jo, det är vad jag får upp för sång i huvudet när jag har det här lacket på mig!

Ett extremt Barbierosa glitter lack från Gloss'N Sparkle vid namn Strawberry Jive. Lacket är ett krämlack med glitter i guld och mörkare rosa.

Som ni kanske förstått så är inte det här alls mitt favoritlack, men det finns egenskaper med det som jag gillar. Jag har nu testat 3 olika Gloss'N Sparkle lack och jag måste ju säga att lättare glitterlack att applicera är nog svårt att hitta. Här behövs inget duttande för att glittren varken ska komma med upp ur flaskan eller sprida ut sig på nageln. Så på det viset gillar jag lacket skarpt.

Jag har 3 lager på, men jag tror faktiskt att det kunde räckt med 2. Jag hade inte optimalt ljus när jag målade så jag vågade inte chansa utan la på ett extra för säkerhets skull. På bilderna har jag också ett lager med Poshé över.

Det här lacket skickade Katarina på Edgy Polish upp till mig och är även det andra lacket som jag kommer att lägga ut på auktion för att få in pengar till Rosa Bandet insamlingen. Som har skrivit tidigare så kommer ja att informera mer om detta i ett separat inlägg.

Sent out for review

I'm a Barbie Girl .... Well , that's what I start to sing whenever I look at this polish!

An extremely Barbie Pink glitter polish from Gloss'N Sparkle named Strawberry Jive . The polish is a cream polish with glitter in gold and darker pink.

As you may have understod this is not my favorite color , but there are things that I like a lot with this polish. I have tested 3 different Gloss'N Sparkle polishes and I have to say that so far they have been the easiest glitter paint to apply that I have tried. There is no need to fish for the glitters in the bootle or having problems to get them to spread out on the nail.  So in that way , I like the polish sharply .

I have 3 layers on , but I actually think it could be ok with 2. I did not have optimal lighting when I painted so I did not dare take a chance and applied the third just in case. In the pictures , I also have a layer of Poshe over .

This polish is sent to me from Katarina on Edgy for review and is also the second polish that I will be posting on auction to raise money for the Pink Ribbon collection . As has been written before, there will be more information in a separate post.tisdag 15 oktober 2013

United In Pink - China Glaze I Pink I Can

Det här med att köpa det Rosa Bandet och faktiskt ha det på sig är något som jag insett inte funkar för min del. Jag köper hellre andra produkter där delar av försäljningen går till Rosa Bandet kampanjen. Som t.ex sallader, soppåsar, kakor och allt vad det nu kan finnas. 

En sak som också finns som jag mer än gärna köper när delar går till välgörenhet är nagellack. Och dagens inlägg i United In Pink veckan är ett av lacken som China Glaze släppte med årets Breast Cancer Awarness collection Pink Of Me. 

Lacket heter I Pink I Can och är ett lite gammelrosa glitter lack. Rosa glitter i olika storlekar i en klar bas. Det kanske skulle kunna gå att använda på egen hand, men det är nog inget jag kommer att testa i alla fall. Istället passade jag på att testa det här när OPI Honk If You Love OPI satt på naglarna. 

Resultatet blev inte exakt som jag tänkt mig, det var svårare att dra ut lacket till en gradient än vad jag förväntat mig, men jag tycker ändå mycket om färgkombinationen och det lilla extra blinget som I Pink I Can tillför. 

Har du köpt några produkter där delar av försäljningen går till välgörenhet på sistonde?

This business of buying pink ribbons and actually wearing it is something I realize doesn't work for me. I rather buy other products where a portion of sales goes to the Pink Ribbon campaign. Such as salads , garbage bags , cakes, and whatever it may be .

One thing that I am more than happy to buy when parts go to charity is nail polish. And today's post in the United In Pink Week is one of the polishes that China Glaze released with this year's Breast Cancer Awarness collection Pink Of Me .

The polish is called I Pink I Can and is a bit dusty pink glitter paint . Pink glitter in different sizes in a clear base. It might be possible to use on it's own, but it's probably not something I will try anyway. Instead, I took the opportunity to test this when OPI Honk If You Love OPI sat on the nails .

The result was not exactly as I expected , it was harder to pull out the polish to a gradient than what I had tought it would be, but I still think it turned out nice. I like the color combination and the extra bling that I think I Pink I Can adds to it .

Have you bought any products were some of the profit goes to charity lately?


måndag 14 oktober 2013

United In Pink - Rainbow Honey Ephemeral

Välkomna allihopa till en tema vecka helt ägnat åt rosa. Inte bara rosa lack utan även rosa nailart i alla dess former kommer att dyka upp här hos mig. Längst ner i varje inlägg denna veckan kommer det att finnas länkar till alla andra som deltar. Så titta gärna där, vem vet du kanske hittar en ny blogg som du missat. Den här veckan kommer sen också att avslutas med en nailart sunday hos Lelack med tema Rosa Bandet.

Angelica har också varit oerhört generös och lovat att skänka 20 kronor för varje deltagare till Rosa Bandet insamlingen.

När jag berättade för finaste Katarina som har Edgy Polish att Pamela och jag skulle köra en rosa vecka erbjöd hon sig på direkten att skicka några rosa lack som jag kunde prova och visa. Jag hade först tänkt att tacka nej eftersom jag vet att jag inte egentligen använder rosa lack förutom vid ynka få tillfällen, men sen slog mig en tanke om hur jag skulle kunna använda dom där rosa sakerna till något bra.

Det här lacket som jag visar idag och ett till som Katarina skickade mig kommer att läggas ut på auktion och summan av de auktionerna kommer att gå oavkortat till Rosa Bandet insamlingen. Bra va!

Oj, då det blev mycket text! Nu till dagens rosa inslag. Ett lack från ett märke som jag inte testat tidigare, men som jag garanterat kommer att prova igen. Det här är Rainbow Honey Ephemeral. Anledningen att jag blir sugen på att testa något från märket igen är att det var kanonbra formula på det här och en väldigt trevlig borste.

Färgen är ljusrosa med lite lila skimmer och en blandning mellan metallic och frost finish. I det här fallet gillar jag finishen även om färgen inte är något som direkt får mig att jubla. vill man ha ett diskret lack som ändå har lite färg skulle jag tro man gillar det här. Två lager räcker och torktiden var helt ok. På bilderna har jag inget topplack.

Jag kommer att göra ett separat inlägg när auktionerna läggs ut.

Welcome everyone, to a theme week entirely devoted to pink. Not only pink polish but also pink nail art in all its forms will show up here with me. At the bottom of each post this week , there will be links to all the other participants . So please look there, who knows you might find a new blog that you missed. This week will  also end with Lelacks Nailart Sunday themed Pink Ribbon .

Angelica has also been extremely generous and promised to donate 20 SEK for every participant to this weeks Nailart Sunday to the Pink Ribbon collection.

When I told sweetest Katarina that owns Edgy Polish that Pamela and I were going to have a pink week she offered right away to send some pink polish that I could try out. First I thought of say thank you but no thank you since I hardly ever use pink polishes accept when there are themes like this, but then an idea starting to grow of how I could use those pink polishes in a very good way.

This polish that I show today and one more that Katarina sent me will be put up for auction (only for Swedish bidders) and the sum of the auctions will be donated to the Pink Ribbon collection . Good eh!

Oh , that was a lot of text! Now for today's pink manicure. A polish from a brand that I have not tried before, but I sure will try it again . This is Rainbow Honey Ephemeral. The reason that I am eager to try something from the brand again is that it was a super nice formula to this, and a very nice brush as well.

The color is light pink with some purple shimmer and a mixture of metallic and frost finish. In this case, I like the finish, although the color is not something that immediately makes me rejoice. If you want to have a discreet polish that still has a bit of color, I would think you like this . Two coats is enough and the drying time was ok. In the pictures I have no topcoat .